2017. március hónap bejegyzései

Hogy kapcsolódik a hőátadás a hőkép készítéshez?

A hőátadás módjai
A hőenergia átadás alapvetően három különböző módon történhet: vezetéssel, szállítással és sugárzással. A hőkamerák, más néven infravörös kamerák csak sugárzó hőenergiát képesek érzékelni, ezért fontos, hogy megértsük a különbséget és így megismerjük a hőkép készítő eszközök használatának korlátait.

 • Hővezetés a hőenergia átadása egyik tárgyról a másikra közvetlen érintkezéssel. Hővezetéses hőátadás elsősorban szilárd testeknél és bizonyos mértékben folyadékoknál történik, amikor a melegebb molekulák közvetlenül átadják a hőenergiát a szomszédos hidegebbeknek. Mindennapi gyakorlatban például egy meleg csésze kávé, vagy egy hideg üdítő ital érintésekor.
 • Hőszállítás (konvekció) az a hőátadás, amikor levegő, gázok vagy folyadékok hideg és meleg részei között molekulák mozognak és/vagy áramolnak. Konvekció felléphet gázokban és folyadékokban egyaránt és molekulák tömegáramlását eredményezi a különböző hőmérsékletek között. Egy viharfelhő például nagy léptékű konvekció, amikor meleg levegő tömegek felemelkednek, a hideg levegő pedig lesüllyed.
 • Sugárzás ez a hőenergia átadás elektromágneses hullámok útján történik, ami a fényáramhoz hasonlítható. Példa: a napsugárzás.

Az összes tárgy fénysebességgel sugároz elektromágneses energiát. A sugárzás olyan hullámokkal történik, melyek villamos és mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. Több formájuk van: fény, rádióhullámok és infravörös sugárzás. Ezek közötti alapvető különbség a hullámhossz.. Szabad szemmel a fényt látjuk, míg az infravörös kamerák sugárzó hőt (vagy infravörös sugárzást) érzékelnek.

A téma alaposabb megértéséhez javasoljuk egy termográfia tanfolyam választását, mely ellátja a hallgatókat olyan elméleti és gyakorlati eszközökkel, amelyekkel a legjobb eredményekhez jutnak a hőkamera használt során. Az elméleti tudás megszerzésével és a termográfia tudományának elsajátításával, Ön képes lesz megérteni e technika lehetőségeit és határait.
Termográfia tanfolyam részletek: www.globalfocus.hu

Hogyan fokozhatja a biztonságot az infravörös vizsgálat?

A  hőkamerák segíthetnek a veszélyhelyzetek csökkentésében és egyes esetekben szükségtelenné teszik a forró környezetben való munkavégzést azzal, hogy lehetőséget adnak a szakemberek számára biztonságos távolságból történő berendezés- és folyamat ellenőrzésre, anélkül, hogy a vizsgált tárgyat meg kellene érinteniük. Ez különösen a villamos ipar, a folyamatszabályozás és épületvizsgálat területén való alkalmazásoknál jelent segítséget.

Hőkamerával kapcsolatos tudástárunk gyűjtőoldala.

qbg.540x304

Villamos rendszerek vizsgálata

A villamos rendszerek vizsgálata általában feszültség alatt végzett tevékenységet jelent. Az egyik legnagyobb veszélyforrást – különösen 480 V-nál nagyobb feszültségű rendszerekben – a tokozás megnyitása jelenti. Ilyenkor létrejöhet egy fázisok közötti, vagy fázis és föld közötti ívhúzás, ami rendkívül magas hőmérsékletű kisülés (akár 20000 0C is lehet).

Infravörös kamerával végzett vizsgálat csökkentheti az ívhúzás veszélyét és növelheti a munka hatékonyságát az alábbiak szerint:

 • Lehetővé teszi a berendezés vizsgálatát az ívhúzás zónáján kívül.
 • Szükségtelenné teszi a burkolat megbontását azáltal, hogy berendezés pontos pásztázását egy infra sugárzás számára átlátszó ablakon, vagy az ajtón, vagy a házon lévő megfigyelő nyíláson keresztül végezzük
 • A céltárgytól való távolság növelésével csökken a viselendő személyi védő felszerelés mennyisége és a vonatkozó szabvány követelmények száma.

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek

Különösen veszélyesek azok az ipari környezetek, ahol gázok, por, vagy gőz robbanásveszélyes gyúlékony keveréke van jelen. Ilyenek a petrokémiai feldolgozók, olaj fúrótornyok és finomítók, és a csővezetékek. A leginkább magától értetődő módja a robbanásveszély csökkentésének, ha nem megyünk ezek közelébe. Mivel ez nem mindig lehetséges, van arra mód, hogy a szükséges információt biztonságos távolságból, egy infravörös kamerával pásztázva szerezzük meg. A kamerának megfelelő felbontással és távolság – mért felület (spot) átmérő aránnyal kell rendelkeznie. Egyes esetekben szükség lehet 2x-es, vagy 4x-es teleobjektívre, hogy a részleteket is lássuk a biztonságos távolságból. Azon túlmenően, hogy szakembereket távol tartjuk a veszélyzónáktól a nagy távolságból történő szkenneléssel megtakarítunk sok járkálást és olyan területeket tudunk megvizsgálni, ahova a termelés leállítása nélkül nem is tudnánk elég közel kerülni.

Épületvizsgálat termográfia

Teleobjektív lencsével ellátott infravörös kamera használatával elkerülhetjük, hogy fel kelljen mászni egy raktár, vagy gyár tetőgerendái közé a falak, mennyezet, vagy légcsatorna vizsgálatához. Nagy látószögű, vagy standard lencsével nagy tetőfelületeket tudunk gyorsan megvizsgálni egyazon helyzetből, és el tudjuk kerülni, hogy túl közel kelljen mennünk a tető széléhez, vagy, hogy túl sokat mozogjunk egy meggyengült szerkezeten. Ilyen módon el tudjuk kerülni a lezuhanás veszélyt és megkönnyítjük a vizsgálatot.

Hőkamerák
Hőmérsékletmérők
Hőmérsékletmérők (infra)

Miért használjunk hőkamerát?

Az infravörös termográfia lehetőséget ad kezdeti problémák észlelésére, mielőtt azok meghibásodáshoz vezetnének. Ipari környezetben egyes berendezések problémái észlelhetők szokatlan rezgések, vagy zajok útján, de sok más probléma nem mutat ilyen egyértelmű tüneteket. Sok villamos probléma felfedezhető hővizsgálattal, ami nélkül a berendezés tönkremenne, vagy súlyos villamos veszélyhelyzetet teremtene. Mennyezetek és falak nedvesedése nagyon nehezen ismerhető fel, mielőtt az olyan súlyossá válik, hogy a szerkezet sérülését, vagy tönkremenetelét okozza.

Mindezen esetekben egy infravörös kamera fel tudja gyorsítani a diagnózist, csökkenti – esetleg elkerülhetővé teszi – a nem kívánt leállást, és minimalizálja az épület és a benne lévő javak károsodását.

Az infravörös termográfia számos előnyt szolgáltat mivel felhasználható:

 • A legtöbb berendezés esetén
 • Adatgyűjtésre kellően biztonságos távolságból veszélyes környezetben
 • Nagy felületek pl. falak, mennyezetek és tetők gyors pásztázására
 • Adatgyűjtésre a termelés zavarása nélkül
 • Speciális helyeken fellépő rendellenességek gyors azonosítására
 • Problémák érzékelésére a hiba bekövetkezése előtt

Ezek az előnyök számos különleges hasznot hajtanak hibakereséskor és megelőző, vagy előrejelző karbantartás végzésekor. Ezek:

 • Megnövelt biztonság. A műszaki személyzet gyakrabban tud berendezést vizsgálni közvetlen érintkezés, vagy az üzem zavarása nélkül. Ugyancsak lehetőségük nyílik légcsatornák, vagy mennyezet vizsgálatára létra, vagy emelőszerkezet használata nélkül.
 • Javított megbízhatóság. A pontosabb információk birtokában könnyebb a karbantartó csoportok számára a probléma kijavítása azt megelőzően, hogy azok nagymértékű veszteséget okoznának, ezzel a terven kívüli leállások jelentősen csökkenthetők.
 • A javítások megbízhatóságának növelése. Az elvégzett alkatrész-, vagy szerkezet javítást követő gyors infra kamerás ellenőrzéssel a szakember igazolni tudja, hogy a javítás sikeres volt, vagy beazonosíthat kiegészítő javítást szükségessé tevő kisebb jelzéseket.
 • Új berendezések sikeres üzembe helyezése. Egy új motorvezérlő központ, villamos szolgáltatás, tetőszerkezet, gőzvezeték, klímarendszer, vagy épület hőszigetelés megvalósításakor az infravörös termográfia dokumentálni tudja az átadáskor fennálló állapotot. Ez képez alapot a kivitelezés műszaki tartalmának igazolására, vagy összehasonlításra használható későbbi állapotvizsgálatnál. A hőkép ki tudja mutatni az esetleges kivitelezési hibákat, amik így rögtön korrigálhatók, vagy monitorozhatók a hiba későbbi kijavításáig.
 • Jobb termelékenység és termékminőség. A termográfiát megelőző, vagy előjelző karbantartásra használva minimalizálható a berendezések működési rendellenessége, vagy hibája, így optimális termelési hatékonyság és biztonság tartható fenn.
 • Berendezés öregedés monitorozás. A hőkép készítővel monitorozhatjuk a berendezések állapotát és meghatározott tűrésekhez viszonyított üzemi jellemzőit. Ez segítheti esetleges rendellenes működés, vagy meghibásodás előrejelzését, lehetővé téve az elöregedett alkatrészek javítását, vagy cseréjét, mielőtt azok teljesen tönkremennek, és potenciális leállást okoznak.

  Hőkamerák a Global Focus Kft. kínálatában.

  https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/


  d31930a680e562e713d8a34655e39658


Miért van szükség termográfiai képzésre és képesítésre?

A hőkamera kezelőszerveinek használatát viszonylag könnyű elsajátítani. Alapképzéssel és gyakorlatokkal könnyen megtanulhatjuk, hogy mi az egyes gombok szerepe, hogy kell a menüben navigálni, hogyan fókuszáljunk, és hogy készítsünk felvételeket. Ami nehezebb, hogy hogyan készítsünk olyan képet, ami a probléma pontos diagnosztizálásához a nekünk szükséges információt szolgáltatja, és hogyan értelmezzük helyesen a készített képet.


Ti400
Az ehhez hasonló képek nehezen készíthetők el és értelmezhetők megfelelő oktatás nélkül. A kép Fluke Ti 400-al készült.


A termográfusnak szükséges oktatás terjedelme az alkalmazástól és a szervezeti követelményektől függ. Például az első vonalban alapszűrést végző technikusnak kevesebb képzésre van szüksége, mint a képek értelmezésével is foglalkozó munkatársának.

A képzéssel hozzájuthatunk azokhoz az elméleti és gyakorlati eszközökhöz, amelyekkel a legtöbbet tudjuk kihozni kameránkból. Elméleti ismeretek megszerzésével és a termográfia tudományának elsajátításával egyaránt képesek leszünk megérteni e technika lehetőségeit és korlátait. Gyakorlati szempontokat is megtanulhatunk, beleértve a különböző vizsgálatok elvégzésének legcélszerűbb módját és a vizsgálatok biztonságos végrehajtását.

Tapasztalt oktató által nyújtott képzéssel, ami kiterjed a nemzeti szabványosítási ismeretekre is, biztosak lehetünk a legjobb eredmények elérésében, minimális hibázás mellett.

Az alábbi táblázat körvonalazza a termográfiai képzettség három szintjét.

A termográfus oktatási és képzettségi szintjei

 1. szint: Ez a szint ideális azoknak, akiknek még új a termográfia. Elvégzése képessé tesz kiváló minőségű adatgyűjtésre és adat minősítésre a rögzített megy/nem megy vizsgálati kritériumok alapján.
 2. szint: Azoknak szól, akik már gyakorlatot szereztek a termográfiában és a hibakeresésben. A 2, szint – együtt a már megszerzett tapasztalattal – a berendezés beállítására, kalibrálására, az adatok értékelésére, jelentések készítésére és 1. szint képesítésű munkatársak felügyeletére tesz alkalmassá.
 3. szint: A legfejlettebb termográfusi szint. A következőkre képesít: vizsgálati eljárások és súlyossági kritériumok kifejlesztése, a vonatkozó jelzésrendszer interpretálása, termográfiai programok irányítása, beleértve a képzést, vizsgálatot és annak felügyeletét, valamint egy program beruházási költségének és megtérülésének kiszámítását.

Bár a termográfusi minősítés beruházást igényel, ez tipikusan magas hozamot biztosító beruházás. A képzett termográfusok magasabb minőségi szintű, technikailag következetesebb vizsgálatokat produkálnak. Képzetlen termográfusok gyakrabban követnek el költséges és veszélyes hibákat, mint például a felfedett hibák kritikus jellegének túl-, vagy alábecslése, vagy a hibák feletti elsiklás.

Az Egyesült Államokban a termográfiai képesítést a munkáltató bocsátja ki összhangban az American Society for Nondistructive Testing (Amerikai Roncsolás mentes vizsgálati Társaság) által kibocsátott szabványokkal. Más országokban, amelyek megfelelnek az ISO előírásainak, a minősítést központi minősítő testületek végzik. A minősítés minden esetben a megfelelő oktatás, gyakorlat képzés és az ezekből letett vizsgák alapján történik.

A Fluke cég is végez termográfia képzést és ajánl is megfelelő képzési szervezeteket. Képzésünk ről információk ebben a  témában a www.globalfocus.hu oldalon érhető el!

Hogyan működik az infravörös kamera?

Minden tárgy kibocsát infravörös energiát. Az infravörös kamera (más néven hőkép készítő) érzékeli és méri a tárgyak infravörös energiáját. A kamera az infravörös adatokat elektronikus képpé alakítja át, mely a mért tárgy felületi hőmérsékletét teszi láthatóvá.
A kamerában optikai rendszer fókuszálja az infravörös energiát egy különleges érzékelő
chipre (érzékelő elrendezés), mely rácsszerűen elrendezett több ezer érzékelő pixelt tartalmaz.
Az érzékelő elrendezésben lévő összes pixel reagál a ráfókuszált infravörös energiára és
elektronikus jelet hoz létre. A kamerában lévő processzor veszi az egyes pixelek jelét és
ezekből matematikai úton létrehozza a tárgy mindenkori hőtérképét.
Minden hőmérséklet értékhez hozzá van rendelve egy adott szín. Az így keletkező szín mátrix továbbításra kerül a kamera memóriájába és a kijelzőre, mint az adott tárgy hőmérsékleti képe (hőkép).

img35 (1)
Sok kamera tartalmaz egy látható fény kamerát is, mely automatikusan készít egy
hagyományos fényképet a ravasz minden egyes meghúzásakor. A két kép keverésével
könnyebben beazonosítható a hőképen látható problémák helye a vizsgált berendezésen.

Az IR-Fusion® technika (a Fluke cég kizárólagos tulajdona) kombinálja a látható képet az
infra képpel pixelről pixelre. A kétféle kép intenzitása változtatható, hogy tisztábban lássuk a
hibát az infra képen és könnyebben be tudjuk azonosítani annak helyét a látható képen.
Az alapvető hőkép készítésen túlmenően egyes hőkamerák kiegészítő tulajdonságok széles
skáláját kínálják, melyek automatizálják a funkciókat, lehetővé teszik hangjegyzetek hozzáfűzését, növelik a felbontást, rögzítik és lejátszhatóvá teszik a hőkép felvételeket és segítik az elemzést és jegyzőkönyvkészítést.

Megnézem a választékot! <Hőmérséletmérők>