Címke: Hőmérsékletmérés

Hogyan működik az infravörös kamera?

Minden tárgy kibocsát infravörös energiát. Az infravörös kamera (más néven hőkép készítő) érzékeli és méri a tárgyak infravörös energiáját. A kamera az infravörös adatokat elektronikus képpé alakítja át, mely a mért tárgy felületi hőmérsékletét teszi láthatóvá.
A kamerában optikai rendszer fókuszálja az infravörös energiát egy különleges érzékelő
chipre (érzékelő elrendezés), mely rácsszerűen elrendezett több ezer érzékelő pixelt tartalmaz.
Az érzékelő elrendezésben lévő összes pixel reagál a ráfókuszált infravörös energiára és
elektronikus jelet hoz létre. A kamerában lévő processzor veszi az egyes pixelek jelét és
ezekből matematikai úton létrehozza a tárgy mindenkori hőtérképét.
Minden hőmérséklet értékhez hozzá van rendelve egy adott szín. Az így keletkező szín mátrix továbbításra kerül a kamera memóriájába és a kijelzőre, mint az adott tárgy hőmérsékleti képe (hőkép).

img35 (1)
Sok kamera tartalmaz egy látható fény kamerát is, mely automatikusan készít egy
hagyományos fényképet a ravasz minden egyes meghúzásakor. A két kép keverésével
könnyebben beazonosítható a hőképen látható problémák helye a vizsgált berendezésen.

Az IR-Fusion® technika (a Fluke cég kizárólagos tulajdona) kombinálja a látható képet az
infra képpel pixelről pixelre. A kétféle kép intenzitása változtatható, hogy tisztábban lássuk a
hibát az infra képen és könnyebben be tudjuk azonosítani annak helyét a látható képen.
Az alapvető hőkép készítésen túlmenően egyes hőkamerák kiegészítő tulajdonságok széles
skáláját kínálják, melyek automatizálják a funkciókat, lehetővé teszik hangjegyzetek hozzáfűzését, növelik a felbontást, rögzítik és lejátszhatóvá teszik a hőkép felvételeket és segítik az elemzést és jegyzőkönyvkészítést.

Megnézem a választékot! <Hőmérséletmérők> 

Mi az infravörös termográfia?

A legtöbb berendezés meghibásodás – legyen az villamos, mechanikus, folyamat, vagy elektronikus –  jelentős hőmérsékletemelkedéssel jár jóval a meghibásodás jelentkezése előtt. Az infravörös termográfia érzékelni tudja a hőmintázatot az infravörös hullámhossz spectrumban, mely szabad szemmel nem látható. Ez a hőmintázat segít az elöregedett alkatrész azonosításában, mielőtt az tönkremegy.

letöltés

Az infravörös technika a testek által kibocsátott infravörös energia észlelése, átalakítása látható hőmérsékletté és az eredmény kijelzése infravörös képként. Szó szerint az infravörös vörösön túli képet jelent.

Egy infravörös kamerával hőképek készíthetők a berendezéssel való közvetlen érintkezés nélkül. Ez azt jelent, hogy hőeloszlás információhoz juthatunk a működő berendezésről biztonságos távolságból és jobb eséllyel láthatunk hőmérséklet anomáliákat normális üzemi körülmények között.. A legnépszerűbb infravörös kamerák (amik hőkép készítőként is ismertek) radiometrikus hőképeket készítenek látható hőmérsékletmérést tartalmaznak minden képen lévő pixelen. Ezzel a képességgel beazonosítható bármely anomália, hogy aztán leásva kiszámíthassuk a kérdéses pontok tényleges hőmérsékletét.

Az infravörös termográfiát érintés nélküli természete ideális eszközzé teszi olyan alkalmazások széles körében, ahol az alkotórészek forognak, nagyon forróak, veszélyes az érintésük, nehezen elérhetők, nem leállíthatók, vagy szennyeződnének, vagy sérülnének az érintkezés következtében. Az infravörös kamerák nagy segítséget jelentenek épület héjazatok energia-, vagy nedvesedés problémáinak felderítésében is

A korai hőkép készítők nagyméretűek, nagyon drágák, nehezen használhatóak voltak, lassan gyűjtötték az adatokat és gyenge felbontással rendelkeztek. Mára a gyártás olyan szintre fejlődött, amely kompakt, ergonomikus, kamerákat eredményezett, melyek könnyen és gyorsan használhatók, sokkal megfizethetőbbek, és nagy felbontású képeket nyújtanak. Megfelelő kamerával és lencsével befoghatunk 25 mikrontól több, mint száz méterig terjedő méretű tárgyakat. A mai kamerák sebessége és kényelmi szolgáltatásai lehetővé teszik a vizsgálatok gyorsabb elvégzését olyan helyeken is, amelyek másként elkerülnék a figyelmünket.

A pontos érintésnélküli infravörös hőmérsékletmérés szabályai

A pontos infravörös hőmérsékletmérés biztosításához ne feledkezzünk meg a következőkről:

  • Távolság – tárgyméret (spot) arány
  • Látómező
  • Környezeti feltételek
  • Környezeti hőmérséklet
  • Emissziós tényező

Távolság – tárgyméret (spot) arány

Az infravörös érzékelő optikai rendszere egy köralakú mérési felületről gyűjti össze az infravörös energiát, és fókuszálja azt a detektoron. Az optikai felbontás a definíció szerint a tárgy műszertől mért távolságának (D) és a mérhető köralakú felület átmérőjének (S) az aránya (D:S arány). Minél nagyobb az arány, annál jobb a műszer felbontása, azaz annál kisebb egy adott távolságról mérhető tárgy mérete (spot size). Az infravörös optikában nemrég elért újítás a közeli fókusz (Close Focus), ami pontos mérést tesz lehetővé kisméretű tárgyakon a nem kívánt háttér hőmérséklet kizárásával.

Látómező (Field of View: FOV)

Biztosítani kell, hogy a mért tárgy nagyobb legyen, mint a műszer által mérhető kör alakú felület (spot). Minél kisebb a tárgy, annál közelebb kell hozzá lennünk. Ha kritikus a mérés pontossága, akkor biztosítani kell, hogy a tárgy méret legalább kétszerese legyen a spot méretnek.

Infrahőmérők: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/homersekletmerok/