Címke: Fluke

Az 5 legfontosabb hely egy kommunális épületben, amelyeket energia veszteség szempontjából ellenőrizni érdemes

A legtöbb energia veszteség hőmérséklet vonatkozású. Az épületből kiszökő fűtött levegő a legkézenfekvőbb példa. A beltéri levegő kondicionálásához energiára volt szükség, ami a szivárgás következtében így elvész. Ezenkívül számos rendszer és készülék vesztesége hő formájában jelentkezik.

A szokványos digitális video kameráktól eltérően, melyek a tárgyakról visszaverődő fény képét rögzítik, a hőkamerák (Thermal Imager) által felvett képek az infravörös energia hőképet hoznak létre. A hőképen megjelenő eltérő hőmérsékleti értékekhez a műszer különböző színeket rendel hozzá. A kamera működtetése rövid oktatással megtanítható és képessé teszi a felhasználót a veszteséget okozó hőáramlás végigkövetéséhez. A kamera használata azok számára nyújt igazán hasznos információkat, akik megfelelő szinten ismerik a vizsgált épülethatároló szerkezeteket és rendszereket és így le tudják vonni a megfelelő következtetéseket a kijelzőn látható hőmérséklet különbségek alapján. A szerkezet javítását célzó beruházás mértékétől függően akár 15 %-os energia megtakarítás is elérhető.

Épület tulajdonosok, üzemeltetők és/vagy létesítmény mérnökök számára a termográfia szakértői energia megtakarítás céljából az alábbi területek vizsgálatát javasolják: 

Épület burkolat

A vizsgálatok során az épület határoló szerkezetével, valamint a belső klíma szabályozással foglalkozunk. A burkolatvizsgálat szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vizsgált hőmérséklet különbségek nagyon kicsik, egy-két 0 Celsius fokosak. Ezért a legkedvezőbb vizsgálati időszak a fűtési, vagy hűtési szezonban az, amikor a belső és külső hőmérséklet közötti különbség legalább 10 Celsius fokot. Tekintettel kell lenni bizonyos hőterhelési hatásokra is, melyek elfedhetik a problémákat, vagy torzíthatják a mérési eredményeket. Így például ne vizsgáljunk olyan falat mely éppen napsütésnek van kitéve. Tető vizsgálatakor győződjünk meg arról, hogy a felület száraz és jégmentes. A vizsgálat szempontjából a legkedvezőbb napszak egy felhőtlen, szélmentes este napnyugta után, vagy reggel pirkadat előtt, amikor a hőmérséklet átmenetek kialakulóban vannak. 

Mit vizsgáljunk?

 • Tető. A nedves tető hőszigetelés veszít a szigetelés hatékonyságából. Pásztázzuk végig a tetőt, keresve a levegő ki-, vagy belépési helyét. A helyi javítások olcsóbbak, de régi tetőknél gyakran a teljes csere a jobb megoldás.
 • Szabályozott és szabályozatlan légtereket elválasztó- és külső falak. Főleg a szabályozott légterek felső-és alsó rétegét vizsgáljuk és tárjuk fel a hiányzó-vagy nedves hőszigetelések helyét.
 • Szerkezetsíkok csatlakozása. A kültérbe kinyúló padlósíkok vezetéses hőveszteséget okozhatnak.
 • Átvezetések. Kémények, csövek stb. körüli szigetelési hiányok is veszteségforrások.
 • Ajtó- és ablaktokok. A nem megfelelő illesztéseken keresztül is lehet szivárgás. Ne feledjük azonban, hogy a tetőhibák megszüntetése általában gyorsabban megtérül, mint az ajtók és ablakok tokszigetelésének javítása.

Várható megtakarítások

Tapasztalatok szerint az épület burkolat átvizsgálása és javítása az energia számla legalább 15%-os csökkenését eredményezi.

Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Klíma rendszerek

A fűtést, szellőztetést és légkondicionálást biztosító rendszerek általában a létesítmény legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak.

Mit vizsgáljunk?

Légcsatornák és friss levegő keverők. A legjobb rendszerek is energiát pazarolnak megfelelően szigetelt légcsatorna rendszer nélkül. Az infravörös mérési módszerrel pontos hőtérképet kapunk a vezetékek veszteség helyeiről és optimalizálhatjuk a hűtést, vagy fűtést.

Ventilátorok és légbefúvók. A motoros hajtások vizsgálatáról bővebben a generátorokkal és motorokkal foglalkozó részben olvashatunk. A kiegyensúlyozatlanság a csapágyak túlmelegedését eredményezi. A hőtérképezéssel kimutathatók a tengelyek együtt futási hibái is.

Villamos kötések. Meglazult, vagy korrodált csatlakozások túlmelegedhetnek a megnőtt átmeneti ellenállás miatt.

Várható megtakarítások: Kimutatták, hogy állandóan üzemelő légtechnikai berendezések esetén a levegőszivárgásból adódó energia veszteség 33 %-ot is elérhet. A betáplált levegő hőmérséklet csökkenése a csatorna veszteségek miatt 6 Celsius, vagy nagyobb is lehet. Légcsatorna szigeteléssel az értékek jelentősen javíthatók.

Motorok és generátorok

A villamos motorok a létesítmények legnagyobb fogyasztói közé tartoznak. Túlmelegedő-, vagy rendellenesen működő motorok és generátorok hatásfok csökkenést, azaz többletfogyasztást eredményeznek, és előre vetítenek egy esetleges teljes kiesést.

Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Mit ellenőrizzünk:

 • Légáram. Léghűtésű motoroknál az elégtelen légáram következtében a teljes motorház túlmelegszik. Villamos kiegyensúlyozatlanság. Jellemző ok: nagy átmeneti ellenállás a kapcsoló berendezés egyik, vagy több fázisában. A hiba infravörös vizsgálattal felderíthető, majd multiméterrel, lakatfogóval, vagy hálózatminőség ellenőrző műszerrel számszerűsíthető.
 • Csapágyak. Ha a hőtérképes vizsgálat túlzott csapágyház hőmérsékletet mutat, akkor a csapágy kenés, vagy csere szükséges.
 • Villamos szigetelés. A tekercsszigetelés túlmelegedését a burkolat túlzott hőmérséklete jelzi.
 • Villamos csatlakozások hibája. Klímaberendezésekben meglazult, vagy korrodált kötések átmeneti ellenállás növekedést okozhatnak. 

Várható megtakarítások

Motorok és generátorok esetén a megtakarítás nem a többletfogyasztás, hanem a teljes kiesés megakadályozásából származik. A megtakarítás mértéke függ attól, hogy az adott berendezésben milyen szerepet játszik a forgógép.

Ebből adódóan a motor túlzott fogyasztását általában két módon akadályozhatjuk meg:

 • Tartsuk karban, és a lehető legnagyobb hatásfokkal működtessük a gépeket.
 • Méretezzük megfelelően, és lehetőleg állandó fordulatszámon üzemeltessük a motoros fogyasztókat.

A hosszabb távon így keletkezett megtakarításokból fejleszthetjük a szabályozó berendezéseket, amivel csökkenthetjük az energiafogyasztást.

Gőzfűtő berendezések 

Manapság kommunális létesítményekben kevésbé szokásos a gőzfűtés mint ipari létesítményekben de egyes helyeken előfordul.

Hibakeresés

 • Kondenzedények. Ellenőrizzük a kondenzátum és gáz csapdákat termográfiás és ultrahangos mérési módszerrel. A két módszer kiegészíti egymást, így lefedhető a teljes kondenzedény választék.
 • Tekercselt hőközlő csövek. A légcsatornákkal együtt ezeket is ellenőrizzük szivárgás szempontból.
 • Gőzvezetékek és szelepek. Keressük meg a szivárgásokat, eltömődéseket a figyelmeztető jeleket követve. A szelepeknél ellenőrizzük, hogy valóban megfelelően zárnak-e.
 • Kondenzátorok. Keressük meg a légszivárgás helyeit, melyek vákuum vesztést és így hatásfok csökkenést eredményeznek.

  Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

A hordozható automatikus működésű nyomás kalibrátor egyszerűsíti a nyomás kalibrálást.

A Fluke 729 automatikus nyomás kalibrátort kifejezetten a folyamat technikusokra gondolva tervezték meg, hogy egyszerűsítsék a nyomás kalibrálás folyamatát és gyorsabban lehessen pontosabb vizsgálati eredményekhez jutni. A szakemberek tudják, hogy a nyomás kalibrálás időigényes feladat, de a 729 minden eddiginél jobban megkönnyíti a munkát egy olyan villamos szivattyú alkalmazásával, mely automatikusan generálja és szabályozza a nyomást egy könnyen használható, robosztus, hordozható műszerrel. A 729, ez az ideális hordozható kalibrátor lehetővé teszi, hogy egyszerűen beüssünk egy kiválasztott nyomás értéket, és ezután a kalibrátor automatikusan felpumpálódik a kívánt beállítási pontra. Ezután a belső finombeállító szabályozás automatikusan stabilizálja a nyomást a kért értéken. A Fluke 729 automatikusan végigmér több nyomásvizsgáló pontot és automatikusan dokumentálja az eredményeket.
A kalibrálás csak az induló- és végnyomásnak, a vizsgálati pontok számának és a tűrés értének beütéséből áll. A többit elvégzi a 729. A beépített HART kommunikációs képességek lehetővé teszik HART távadó mA beállítását, könnyű HART konfigurációt és az alkalmazott 0% és 100% értékek beállításának képességét. A DPCTrack2 Calibration Management szoftverrel feltölthetők és kezelhetők a dokumentált kalibrációs eredmények, ezáltal könnyű lesz a műszerezettség kezelése, határidős vizsgálatok és jegyzőkönyvek létrehozása és a kalibrációs adatok kezelése. Három tartományból választhatunk: 2 bar, 10 bar és 20 bar. A Fluke 729 automatikus nyomás kalibrátorokat arra tervezték, hogy akkor és ott teljesítsenek, ahol, és amikor szükség van rájuk.

Automatikus nyomás generálás és szabályozás 20 bar-ig.
Egy nyomásérték bevitelét követően a 729 automatikusan felpumpálódik a kívánt nyomásra. Egy vizsgáló sablon betöltése után a 729 automatikusan felpumpálódva dokumentál egy több ponton elvégzett kalibrációs vizsgálatot.
Könnyű kalibráció dokumentálása távadókhoz és kapcsolókhoz kidolgozott sablonok használatával. Gépeljük be a kezdeti és végső vizsgáló nyomás értékeket és a vizsgált pontok számát. A többit elvégzi a 729 dokumentálva az alkalmazott nyomást, a mért mA-t és hiba %-ot minden vizsgált pontra. A fényes, grafikus kijelző a tűréshatáron túlnyúló eredményeket pirossal jelöli.
Automatikus belső finom nyomásbeállítás segít a tömlő és a vizsgáló összeállítás kisebb szivárgásainak kompenzálásában. Nincs szükség nóniusz kézi forgatására a szivárgás kompenzálásához, kiiktatva ezzel a kézi szivattyúzást és az elrendezés kézi finombeállítását. HART kommunikáció lehetővé teszi a HART nyomás távadók esetén a mA kimenet beszabályozását, az alkalmazott értékekhez történő beszabályozást, és a nyomásnullázás beszabályozását. Ezen kívül végrehajthatók egyszerűbb konfigurálási feladatok, mint a távadó címke, mértékegység és tartomány megváltoztatása Más támogatott HART parancsok magukba foglalják a rögzített mA kimenet beállítását hibakereséshez, leolvasó eszközök konfigurálását és változók és leolvasó eszközök diagnosztikáját.
Méri a mA jeleket a távadó kimenetén, forrásként szolgál mA jelekhez és szimulálja azokat I/Ps és egyéb mA hurok eszközök vizsgálatához. Tartalmaz egy 24 V-os tápegységet a szabályozó rendszerről lekötött távadók táplálásához azok önálló vizsgalatánál.
Robosztus hordozható kivitel és 3 éves jótállás különbözteti meg a 729-et a legtöbb egyéb nyomás kalibrálóktól. A 729 –et 1 méteres ejtegetési vizsgálatnak vetik alá így aztán alkalmas terepi műszerezési és kalibrálási vizsgálatok végzéséhez Fluke Connect kompatibilitás lehetővé teszi a felhasználó számára táv monitorozás végzését a FlukeConnect mobil app használatával és a nyomás mérések és adatgyűjtő események tárolását. Osszuk meg a méréseket ShareLive video hívásokkal és email-ekkel. Mérjünk hőmérsékletet az opcionális 720RTD mérőfejjel biztonságos átvitelű kalibráláshoz. Mérjünk nyomást a hagyományos 700-as sorozatú és az új 750 sorozatú nyomás modulokkal, ha különböző méréstartományra, vagy felbontásra van szükség. Többnyelvű támogatás. Válasszunk nyelvet a műszer beállítási készletből. A Hart kommunikáció angol nyelvű. Félkemény hordtáska terepi használatra az alkatrészek tárolására alkalmas kialakítással.

A Fluke 729 fő jellemzői: 
• Automatikus nyomás generálás és szabályozás 20 bar-ig
• Könnyen dokumentálható folyamat fedélzeti sablonokkal
• Automatikus belső finom nyomásszabályozással
• Mér, forrás és szimulálás 4-20 mA jeleken
• 24V huroktáplálás a vizsgáló távadókhoz
• Fényes két/három csatornás színes grafikus kijelző
• HART kommunikáció HART okos távadók vizsgálatához
•Beépített szivárgásvizsgálat vizsgáló elrendezések szivárgás mentességének ellenőrzésére
• Robosztus hordozható kivitel 3 évi jótállással
• Fluke Connect App kompatibilitás
• Hőmérsékletmérés opcionális 720RTD mérőfejjel
• Vdc mérés 1Vdc…5Vdc kimenetű távadóknál
• Kompatibilis a 700 és 750 sorozatú nyomás modulokkal
• Dokumentált vizsgálati eredmények feltöltése a DPCTrack2 Calibration Management szoftverrel
• Újszerű, félkemény, terepi munkára tervezett hordtáska

A termékről információt az info@globalfocus.hu email címen és honlapunkon kérhet!

Hőmérsékleti terminológia

Száraz blokk kalibrátor: A kalibrátor precíziós kemencét használ pontos hőmérséklet forrásként. Ezt a fajta kalibrátort gyakran használják hőmérséklet- érzékelők felülvizsgálatára. Gerjesztő áram: Az RTD érzékelőn átengedett áram hőmérsékletméréskor a tényleges ellenállás meghatározására. Tipikus értéke ≤ 20 mA az érzékelő önfűtésének minimumra csökkentésére.
IPTS-68: Nemzetközi gyakorlati hőmérséklet skála (1968). 1968 – ban elfogadott nemzetközi szabvány a hőmérsékletmérés definiálására.
ITS-90: Nemzetközi hőmérsékleti skála 1990. Hő- mérséklet kalibrálási szabvány, mely lehetővé teszi a bárhol a világon végzett hőmérsékletmérések használatát és összehasonlítását.
Terhelő ellenállás kompenzáció: Kompenzálási módszer 3-és négyvezetékes RTD és ellenállásmérésnél. A módszer kiiktatja a vezeték ellenállással kapcsolatos hibát RTD-vel való méréskor.
Referencia hőmérséklet: Referencia feltétel mérési eredmények és egy szabványos adatkészlet összehasonlítá- sához. Példák: 00 C hőmérséklet táblázatoknál és a víz hármas pontja az ITS-90-ben R0 RTD mérőfej ellenállása 00 C-on. Példa: PT100-385, R0= 100 ohm RTD: Ellenállás hőmérő hőmérsékletérzékelő, melynek ellenállása előre meghatározott módon változik a hőmérséklettel A legelterjedtebb RTD a platina PT100-385
Seebeck hatás: Termoelektromos hatás, melyben a feszültség potenciál nő a hőmérséklettel (hőelemek) különböző fémek csatlakozási pontjában. A víz hármas pontja: Az ITS- 90 meghatározó hőmérséklete, mely 0,01 0 C-on lép fel, amikor a víz három halmazállapota egyszerre van jelen: folyadék, szilárd és gőz.

Fluke 721 Nyomás kalibrátor 2
Fluke kalibrátorok webáruházunkban!

Villamoshálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja

A Fluke 435 II villamoshálózat analizátorhoz a Fluke cég oktatási és gyakorlási célokra kifejlesztett egy szimulációs rendszert, mellyel a hálózattól függetlenül bemutatható, hogy milyen hibák és rendellenességek deríthetők fel, például egy létesítmény villamos hálózatának az analizátorral történő vizsgálatakor.
A műszerhez opcióként megvásárolható szimulátor kártya használatával az alábbi gyakorlatok végezhetők el:

A gyakorlatok teljes leírásához kattintson ide!

Fluke 435 kölcsönzése 1, 2 vagy akár 7 napra!

Érzékeny elektronikához stabil, tiszta hálózat szükséges

A szennyezett hálózat tönkreteszi az elektronikus eszközöket, ami komoly gondot jelent mindenki számára, aki elektronikával foglalkozik. Vannak megoldások, amelyekkel közvetlenül kezelhetjük a problémát, a legtöbb esetben azonban a teljes villamos infrastruktúrával kell foglalkoznunk.
Ehhez figyelembe kell vennünk elektronikánk és a villamos infrastruktúra tartománya közötti kapcsolatot. Ha elektronika a területünk, akkor aligha van ráhatásunk arra, ami az erősáramú oldalon történik. De segíthetünk a hálózatminőségi problémák gyors megoldásában azoknak, akiknek rálátásuk van a hálózati oldalra.

Fluke_435_mb

Útmutató a zavarmentes villamoshálózat kialakításához (a teljes cikk megtekintéséhez kattintson ide!)

Kölcsönözze ki a műszert 1, 2 vagy akár 7 napra!

http://muszerkolcsonzes.globalfocus.hu/muszerberles-kedvezo-feltetelekkel.php