PC-s méréstechnika kategória bejegyzései

A gyújtás primer és szekunder áramkörének vizsgálata

Gépjármű-diagnosztikával foglalkozó cikkünkben a primer és a szekunder kör kapcsolatáról lesz szó, valamint kitérünk a gyertya elektródái között keletkező feszültség nagyságának és a szikra időtartamának mérési lehetőségeire.

Az 1. ábrán látható jelalakok a kis- és nagyfeszültségű áramkörök feszültségváltozásának hasonlóságát mutatják. A piros nagyfeszültségű jel pontos mása a primer kör kék jelének, mivel a transzformátorban végbemenő indukció során átadja a feszültségváltozásokat. A kék jelet a transzformátor negatív pólusán, a pirosat a nagyfeszültségű főkábelen mértük.
A példaként szereplő mérés során mindkét forrásból 1,1 ms szikraidőt olvashatunk le.


(1. ábra)

A szekunder tekercs a primer tekercsen belül, egy többrétegű lágyvas mag körül helyezkedik el, 20.000-30.000 menettel. Az egyik kivezetése a primer tekercshez csatlakozik, a másik a transzformátor nagyfeszültségű kimenete. A szikrához szükséges nagy feszültség a primer és szekunder tekercsek között létrejövő kölcsönös indukció során jön létre. A mágneses mezőt a lágyvas mag erősíti és továbbítja.

Mechanikus elosztós gyújtásnál a keletkező nagyfeszültséget az elosztófedél és az alatta forgó elosztófej továbbítja a megfelelő hengerhez. A hengerenkénti tekercses rendszerek és a DIS (elosztó nélküli gyújtás) elterjedésével, melyekben kevesebb a mozgó és kopó alkatrész, a hagyományos elosztós gyújtás kiszorult a termelésből.

A gyújtógyertya pólusain mért nagy feszültség azért szükséges, hogy a szikraív minden, a motor működése során fellépő változatos körülmény (hőmérséklet, fordulatszám, terhelés) esetén, a megfelelő időben jöjjön létre.

A megfelelő szikraív kialakulásához szükséges feszültséget a következők határozzák meg:

Nagyobb feszültség:

Kisebb feszültség:

– nagy gyertyahézag

– szűk gyertyahézag

– nagy elosztóhézag

– alacsony sűrítési viszony

– megtört, elöregedett vezetékek

– dús keverék

– elhasznált gyújtógyertyák

– pontatlan időzítés

– magas sűrítési viszony

– hibás gyertyák

– szegény benzin-levegő keverék

 

A modern benzinmotorok magasabb követelményeket támasztanak a gyújtásrendszerrel szemben, mint korábban, hiszen magasabb sűrítés mellett szegényebb benzin-levegő keverékkel üzemelnek, és a gyertyák elektródáinak a hézagai is növekedtek. Ezeknek a követelményeknek csak az elosztó nélküli gyújtásrendszerek tudnak megfelelni, melyek jóval kevesebb potenciális hibaforrást tartalmaznak, például kevésbé érzékenyek a nedvességre.

Ugyanakkor számolni kell a hátrányaival is, hiszen csak a gyertyák fele kapja az optimális negatív feszültséget, míg a többin a kisülés fordított irányú, ami ezen gyertyák gyorsabb elöregedéséhez vezet. Működési elvéből fakadóan ez a rendszer minden fordulatnál szikrát ad, ami pazarlónak tűnhet, de mégsem kell a gyertyák élettartamának felére csökkenésétől tartani. A fölösleges szikrák ugyanis a kipufogóütem közben keletkeznek, amikor a henger nincs nyomás alatt. Öt-tízezer kilométert futott gyertyák esetében már jól látható különbségek mutatkoznak az eltérő polaritás miatt. A negatív feszültségű gyertyák újszerűnek mutatkoznak, míg a többi elektródái ívesre égtek.

A nagyfeszültségű jel mérése


(2. ábra)

A 2. ábrán látható jelalak egy elektronikus gyújtással felszerelt motor egyik hengerén mért tipikus hullámforma. Leolvasható a kisüléshez szükséges feszültség (A), valamint a szikra időtartama (B). Az ábra közepén megfigyelhető egy kb. 3kV-os, nagyjából konstans érték (C). Ez a feszültség szükséges a gyertya elektródái között kialakult ív fenntartásához, és elsősorban a szekunder áramkör ellenállásától függ. A kisülés hossza 0 és D között leolvasható 1ms. Ezután a feszültség élesen lezuhan, majd néhány lengés után nullához simul (E). A jelenség a tekercsnek tudható be, és ha 4-5-nél kevesebb csúcsot számolunk (alsót és felsőt), akkor a gyújtótranszformátor cserére szorul. A harmadik ábra egy hibás tekercs által okozott, nem megfelelő kilengést mutat.

Az F pontnál (2. ábra) látható kilengés a tekercs körüli mágneses mező kialakulásának kezdetén keletkezik (régebbi konstrukció esetén a megszakító zárásakor), és leolvashatóan ellentétes polaritású, mint a szikrát adó gyújtófeszültség.


(3. ábra)

A fenti méréseket PICO járműdiagnosztikai oszcilloszkóppal végeztük. Hasonló mérések más oszcilloszkóppal is végezhetők, de az eltérő méréstartományok miatt a kapott jelalakok kis mértékben eltérhetnek.

Eredeti publikáció: The Institute of the Motor Industry, Nagy-Britannia

Hőelemek alkalmazástechnikája (Pico)

A hőelemek a legnépszerűbb hőmérséklet érzékelők. Olcsók, könnyen cserélhetők, szabványos csatlakozókkal rendelkeznek és széles hőmérséklet tartományban használhatók.
Fő alkalmazási korlátjuk a pontosság, 1% alatti rendszer pontosság nehezen érhető el velük.

Hogyan működnek?
1882-ben egy észt fizikus Thomas Seebeck felfedezte (véletlenül), hogy két fém csatlakozásakor hőmérsékletfüggő nagyságú feszültség keletkezik. Ez az úgynevezett Seebeck hatás, mely minden hőelem működésének alapja. Bár elvileg bármely két fém alkothatna hőelemet, csak egy adott számú szabványos hőelem használatos, amelyek előre látható feszültséget szolgáltatnak nagy hőmérséklet tartományban.

Pico műszerek listája: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/oszcilloszkopok/

Sajnos a feszültség méréséhez nem köthető egyszerűen egy voltmérő a hőelem kapcsaira, mivel a műszer mérővezetékei a hőelem vezetőkkel egy további, nem kívánatos hőelemet alkotnak. Pontos mérések végzéséhez ezt kompenzálni kell az u.n. hidegpont kompenzációval (CJC:Cold Junction Compensation).
Hogy miért csak egy további hőelem keletkezik, holott a mérőkörben még további különböző fémes kapcsolatok vannak, arra a közbenső fémekre vonatkozó törvény ad magyarázatot, mely kimondja, hogy ha a hőelem  körbe a két hőelem fémen kívül egy harmadik fémes szakasz iktatunk, akkor a hőelem feszültsége nem változik, feltéve, hogy a harmadik fém csatlakozási pontjai azonos hőmérsékleten vannak. A törvény a hőelem melegponti csatlakozásánál is szerepet játszik.

Elfogadott a két hőelem szál összeforrasztása, mivel ez nem változtat a kimenő feszültségen. A gyakorlatban azonban a két hőelem véget összehegesztik (jellemzően kapacitív kisütéssel), mivel így a hőelem alkalmazhatóságát nem korlátozza a forraszanyag olvadáspontja.
A hőelem táblázatok eltekintenek ettől a második csatlakozástól, feltéve, hogy az pontosan 0 0C-on van tartva. Hagyományosan ezt gondosan megtervezett jégfürdővel oldották meg, melynek fenntartása körülményes volt, ezért a műszercsatlakozási pontján lévő hőmérsékletet jegyezték fel. A hidegpont hőmérséklete a műszer bemenő kapcsával jó hőcsatolásban lévő termisztorral érzékelhető. Az itt mért hőmérsékletet felhasználva határozható meg a hőelem melegpontjának tényleges hőmérséklete. Kevésbé igényes méréseknél a CJC hőmérsékletet félvezető típusú érzékelő használatával mérik. Ennek jelét kombinálva a hőelem jelével megkapható a tényleges hőmérséklet. A hidegpont kompenzáció nem hanyagolható el: az itt elkövetett hiba a hőelem csúcs mérési hibájaként jelentkezik.

Linearizálás
A CJC –hez hasonlóan a mérőműszernek meg kell oldania a hőelem nem lineáris jelének linearizálását. A hőmérséklet és kimenő feszültség összefüggését komplex polinom egyenlet (5-ik-9-edik fokú, hőelemtől függően) írja le. Olcsóbb műszerekben a linearizációt

Analóg módszerekkel oldják meg. A Pico TC-08 –hoz hasonló nagypontosságú műszerekben ezt a hibát a hőelem karakterisztikák memóriában való tárolásával küszöbölik ki.

Hőelem típusok
A hőelemek csupasz „bead type ( gombostű fejű) ” vagy mérőfejbe épített kivitelűek. A csupasz kivitel alacsony ára és gyors válaszideje miatt kedvelt. A mérőfejbe építettből széles választék áll rendelkezésre a különböző felhasználási területeknek megfelelően (ipari, tudományos, élelmiszer, orvosi kutatási stb.). Figyelmeztetés: kiválasztáskor mindig ügyeljünk a csatlakozó kivitelére. Alapvetően két típus létezik: standard és mini(atűr).A standard érintkezői hengeresek, a minié laposak. Ez utóbbiak a népszerűbbek.

A hőelem kiválasztásnál ügyeljünk a típusra, az elszigetelésre és a mérőfej kivitelre. Mindezek hatással vannak mérhető hőmérséklet tartományra, a pontosságra és a leolvasás megbízhatóságára.

Alábbiakban közreadunk egyfajta kiválasztási útmutatót:

K típus (Kromel/Alumel-Nikkelkróm/Nikkel) 
Általános célú hőelem. Olcsó és népszerűségének köszönhetően széles mérőfej választékban kapható. A hőmérséklet tartomány: -2000C…+12000C.Az érzékenység kb.41 μV /0C. Használjuk ezt a típust, ha nincs jó okunk arra, hogy ne tegyük.

E típus (Kromel/Konstantán)
Ez a típus nagy kimenő feszültséget ( 68μV/0C ) szolgáltat, ami alacsony hőmérsékleteken való használatra (cryogenic) is alkalmassá teszi. Másik jellemzője, hogy egyik szál sem mágnesezhető.

J típus (Vas/Konstantán)
A korlátozott hőmérséklet tartomány (-40…+750 0C) miatt a K típusnál kevésbé kedvelt típus. Fő felhasználási területe a régebbi műszerek, melyekhez nem csatlakoztatható modern hőelem. A J típus nem használható 7600C fölött, ahol hirtelen mágneses változás miatt kalibrálhatatlanná válik.

N típus (Nikrosil/Nisil)
Nagy stabilitás és magas hőmérséklet állóság miatt alkalmas magas hőmérsékletek mérésére , anélkül, hogy a platina árát (B,R,S típusok) meg kellene fizetni. ”Javított” K típusként egyre népszerűbb.
A B,R és S típusok nemesfémet használó típusok egymáshoz  hasonló karakterisztikával Ezek a legstabilabb hőelemek ,de alacsony érzékenységük miatt (10μV/0C) csak magas hőmérsékletekhez használatosak ( >3000C).

B típus (Platina/Ródium)
Magas hőmérsékleten, 1800 0C-ig használható hőelem. 500C alatt nem használható, mivel 0 és 42 0C-on ugyanazt a feszültséget szolgáltatja.

R típus (Platina/Ródium)
1600 0C-ig használható hőelem. Alacsony érzékenysége (10μV/0C) és magas ára miatt nem használható általános célra.

S típus (Platina/Ródium)
1600 0C-ig használható hőelem. Alacsony érzékenysége (10μV/0C) és magas ára miatt nem használható általános célra.  Nagy stabilitása miatt etalonként használják az arany olvadáspontjának kalibrálásánál (1064,3 0C).

Hőelem választásnál győződjünk meg arról, hogy mérőeszközünk nem korlátozza-e a mérhető hőmérsékletet. Az alábbi táblázatban a Pico TC-08-al mérhető hőmérséklet tartományok találhatók. Látható, hogy az alacsony érzékenységű hőelemek (B,R és S) felbontása is alacsony.

Hőelem típus

Tartomány °C

0.1°C felbontás

0.025°C felbontás

B

20 to 1820

150 to 1820

600 to 1820

E

-270 to 910

-270 to 910

-260 to 910

J

-210 to 1200

-210 to 1200

-210 to 1200

K

-270 to 1370

-270 to 1370

-250 to 1370

N

-270 to 1300

-260 to 1300

-230 to 1300

R

-50 to 1760

-50 to 1760

20 to 1760

S

-50 to 1760

-50 to 1760

20 to 1760

T

-270 to 400

-270 to 400

-250 to 400

  

Elővigyázatosság és szempontok hőelemek alkalmazásánál
A legtöbb mérési probléma a hőelem működés kellő megértésének hiányára vezethető vissza. Az alábbiakban felsorolunk néhányat a leggyakoribb elkerülendő hibákból és csapdákból.

Összekötési problémák. Sok mérési problémát okoznak a szándékolatlan hőelem képződések. Emlékezzünk arra, hogy két különböző fém összekötése hőelemet képez. A hőelem vezetékek meghosszabbításához a hőelem típussal azonos vezetéket kell használni. A csatlakozó dugók és aljzatok a hőelemnek megfelelő anyagúak és polaritásúak legyenek.

Hozzávezetési ellenállás. A hőhidak elkerülése és a válaszidő csökkentése céljából a hőelem szálakat kis keresztmetszetű vezetőkből készítik(platina hőelem esetén az ár miatt is).Emiatt a hőelem ellenállása viszonylag nagy lesz, ami zajérzékenységet és a mérőműszerhez való illesztésnél hibaforrást eredményez. Egy csupasz hőelem tipikus átmérője 0,25 mm, ami kb. 15 ohm/m ellenállást eredményez. A Pico TC-08 bemeneti impedanciája 2 Mohm, ami kevesebb , mint 0,01 %-os hibát eredményez 12 m hosszú ilyen vezeték esetén. Ha vékonyszálú hőelemre, vagy hosszú hozzávezetésre van szükség, akkor érdemes a hőelem vezetéket rövidre hagyni és hőelem hosszabbító vezetéket használni (ennek nagyobb a keresztmetszete és ezért kisebb az ellenállása) a hőelem és a mérőműszer között. Használat előtt célszerű megmérni a hőelem kör ellenállását.

Kalibrációs változás. Ez a hőelem vezeték jellemzőinek megváltozása a légkörből bediffundáló részecskék és szélsőséges hőmérsékletek következtében. További ok a szennyeződések és vegyi anyagok bediffundálása a hőelem szigetelő burkolatából. Magas hőmérsékleten való alkalmazáskor ellenőrizzük a mérőfej szigetelés specifikációját.

Zaj. A hőelemek feszültsége kis jelnek számít, ezért különösen alkalmas zaj felvételére. A legtöbb mérőműszer (pl a TC-08) kizárja a közös módusú (mindkét vezetéken érkező azonos) zajt, ezért a zaj minimalizálható a két vezető összecsavarásával (így azok ugyanazt a zajt veszik fel). Ezen kívül a TC-08 integráló A/D konvertere kiátlagolja a maradék zajt. Ha erősen zajos környezetben kell mérni célszerű árnyékolt hosszabbító vezetéket használni. Zaj felvétele esetén kapcsoljuk ki az esetleges zajforrásokat és nézzük meg, hogy van-e változás.

Közös módusú feszültség. A kis hőelem feszültség mellett a műszer kapcsain jóval nagyobb feszültségek is előfordulnak.Ilyen például az induktív úton (motorok mérésekor), vagy a „földelt csatlakozásokról” felszedett feszültség ez utóbbi létrejöhet pl. melegvízcsövek szigeteletlen hőelemes mérésekor. Ezek a feszültségek a zajhoz hasonlóan nem okoznak gondot, ha bizonyos érték alatt maradnak.Ez a küszöb a TC-08-nál +/- 4 V.Ha a feszültség ennél nagyobb mérési hiba keletkezhet. A hibát a zajhoz hasonló módon és szigetelt hőelem használatával lehet elkerülni.

Hőhidak. Minden hőelemnek van bizonyos tömege. Ennek felmelegítéséhez energiára van szükség, ami befolyásolja a mérést. Csőben lévő folyadék mérésekor egyrészt a hőelem által kivezetett hő a környezetbe távozik, másrészt, ha a hőelem nem merül elég mélyen a folyadékba, akkor a környező levegő lehűti azt és más lesz a folyadék és a melegpont hőmérséklete. A megoldás vékonyszálú hőelem és nagyobb keresztmetszetű hosszabbító vezeték használata lehet.

PicoScope műszerek széles választéka: https://www.globalfocus.hu/

https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/oszcilloszkopok/

GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

img49

A precízen elvégzett mérések nem hibáznak

GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú áram sönt mérőt, mely megörökli a PCS-1000 egyidejű áram és feszültség mérési funkcióját. A PCS- 1000I öt készlet független sönt ellenállást alkalmaz öt árammérési szint biztosításához, -ezek 300 A, 30 A, 3 A, 300 mA és 30mA- a különböző áramszinteken történő mérési követelmények kielégítésére. Belsejét tekintve a PCS-1000I két készlet 24 bites ADC-t és alacsony hőmérséklet tényezőjű elektronikus alkatrészeket alkalmaz, hogy főleg a tápegységek árammérésére koncentráljon. A PCS-1000I műszerek beállítására és kalibrálására használhatók. Ráadásul a hőmérsékletváltozás nem vezet semmilyen mérési hibához. A PCS- 1000I automatikusan képes kiválasztani a maximális felbontású optimális mérési szintet, kiváltva ezzel kézi kiválasztást és megtakarítva működtetési időt.

img52
img55

A PCS-1000I BNC kimenettel van ellátva, mellyel oszcilloszkóphoz csatlakozva közvetlenül tudja megfigyelni az áram hullámalak változását, áram mérőfej használata nélkül. Az oszcilloszkópok általában nem rendelkeznek elszigetelt csatornákkal és bemenetüknek és kimenetüknek közös pontja van, ami a kimenet terhelésben valószínűleg mérési hibát eredményez. A PCS-1000I nagypontosságú AC/DC áram sönt mérőként, nemcsak USB és GPIB kommunikációs interfészeket biztosít a műszer távirányításához, hanem egyidejűleg hajt végre feszültség és áram mérést. A PCS-1000I kommunikációs parancsai lehetővé teszik a felhasználó számra PC útján a PCS-1000I távirányítását adatvisszajelzés működtetéséhez. A PCS-1000I kiváltja a nem szigetelt PCS-1000 modelleket, melyek gyártását megszüntetjük.

img70
img73

Jellemzők:
6 ½ digites feszültség és áram mérési felbontás  Egyidejű áram és feszültség mérés  Öt árammérési méréshatár (AC&DC): 30 mA/300 mA/3 A/30 A/300 A  AC feszültség méréshatárok: 200 mV/ 2V/20 V/200 V/1000 V  Szabványos USB&GPIB  CE jóváhagyás .

Felhasználók: Műszergyártók Tápegység fejlesztők Elektronikai alkatrész gyártók Nagy pontosságú mérések.

Felhasználási területek: Tápegység analízis Tápegység bemérés R/ D és labor-alkalmazás Minőségvizsgálat Nagy pontosságú mérések.

img77

Termék megjelenés és szállítási tartalom:

Előlap: 1. Hálózati kapcsoló 2. AC/DC 30A kapcsok 3. AC/DC 3A/300 mA/30 mA kapcsok 4. Áram monitor érzékelő 5.AC/DC feszültség kapocs 6.Feszültség/belépés/auto tartomány 7. AC/DC áram tartomány 8. Helyi/Funkció 9.Kijelző

Hátlap: 10. Hálózati csatlakozóvezeték aljzat 11. GPIB 12. USB 13. AC/DC 300A kapocs 14. Ventillátor

Együtt szállított tartozékok: Gyors kezelési kézikönyv, Kezelési kézikönyv (CD), Hálózati csatlakozó vezeték ( földrajzi helytől függő típus), Alligátor csipesszel ellátott mérő vezeték (3A) 1 db,Banándugós vezeték 1 db, USB kábel, Alapvető tartozék készlet Opcionális tartozékok GRA419-J Rack szerelési adapter (JIS) GRA419-E Rack szerelési adapter EIA).

Főbb jellemzők részletes ismertetése
________________________________________________________
Egyidejű feszültség és árammérés

img81

A PCS-1000I nagypontosságú AC és DC sönt méter egyidejűleg képes áramot és feszültséget mérni max. 6 ½ felbontással. A fenti ábra a különböző mérések összekötési módját mutatja. Más gyártók hagyományos mérőeszközeivel történő vizsgálatával szemben, a PCS-1000I kapcsolása egyszerű és nem tesz szükségessé további műszereket. DCV/ACV/DCA/ACA átlagérték mérés beállítások
________________________________________________________________
A PCS-1000I rendelkezik az átlag mérési érték beállítás funkcióval, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválasszon egy mérés számot és ebből átlagot képezzen. Ez egy olyan egyedülálló jellemző, mellyel más műszerek nem rendelkeznek. A különböző pontosságú mérésekhez a PCS-1000I különböző mérési frekvenciákat alkalmaz az AC/DC feszültség kijelzett értékéhez és az AC/DC áram kijelzett értékeihez a felhasználó pontossággal és mérési sebességgel szemben támasztott követelményeinek teljesítéséhez.

img85

Mérés öt készlet kapcsolható sönt ellenállással
Az öt független sönt ellenállással történő kapcsolás kiváló felbontást biztosít az egyetlen sönt ellenállással szemben. 30 mA –es tartomány alatt a felbontás 0,01 µA, ami ideális egészen kis áramok méréséhez.


Tartsuk lenyomva az Auto gombot, a PCS-1000I automatikusan kiválasztja a legnagyobb mérési felbontást a felhasználó számára, megtakarítva ezzel időt és a kézi kiválasztást.

Oszcilloszkópok: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/oszcilloszkopok/

EKG mérés DrDAQ Data Logger felhasználásával

Az EKG (Elektro-Kardiographie) szívbetegségek vizsgálatához való  első alkalmazása a brit A.D. Waller nevéhez fűződik. A feltaláló nem fűzött túlzott  reményeket az eljárás széleskörű elterjedéséhez, de tévedett:13 évvel később az orvosi Nobel díjat a holland W. Einthoven azért kapta, mert az eszközt máig is használatos nélkülözhetetlen klinikai regisztráló készülékké fejlesztette.  

Az Einthoven féle regisztrálás (un. három vezetékes rendszer) a két csuklóra ill. a mellkasra erősített elektróda közötti feszültség különbséget használja az EKG hullám létrehozásához, a harmadik (a bokára erősített) elektróda képezi az emberi test és a regisztráló eszköz (oszcilloszkóp) közös földpontját.

16651756_1341263515932387_882278491_n


Adatgyűjtés

Az adatgyűjtő inerfészt a DrDAQ logger képezi az  ECG áramkör és a PC között.

A DrDAQ csomag adagyűjtő kártyából ( digitalizáló bemenetek: fény, hang, hőmérséklet és feszültség jel) áll, mely a PC bármelyik párhuzamos portjára csatlakoztatható (a táplálást is innen kapja). A digitalizált adatok Windows alapú szoftverrel jeleníthetők meg idő alapú formátumban, ahogy az oszcilloszkópon megjelennének. A DAQ kártya 10 bites ADC-vel és maximum 15000 S/s digitalizálási sebességgel rendelkezik, így a felbontás több mint elég az adott feladathoz és potenciálisan jobb a használt monitor pixel felbontásánál.

Szükség esetén lehetőség van más oszcilloszkóp alapú Pico Technology termék használatára is a DrDAQ helyett.

A testről érkező alacsony jelszint és az erősítő zajfelvevő képessége miatt a test és az áramkör közötti vezetékezésnek a lehető legrövidebbnek és jól árnyékoltnak kell lennie. A bemenetre kötött diódák a csatolt eszközökből (PC, oszcilloszkóp) hiba esetén érkező túlfeszültségek levezetésére szolgálnak. A biztonságot  opto leválasztó áramkör beépítésével tovább növelhetjük..A +9 és -9 V tápfeszültséget két elem szolgáltatja. A táp kapcsolható.

 Földelés és zajcsökkentés.

Az áramkör és a be- és kimenő vezeték árnyékolása a csatlakoztatott hálózati készülékek védő csatlakozását használja földelésre. Biztonsági szempontból előnyösebb lenne akkumulátorról üzemeltetett laptop használata, ekkor azonban lebegő föld keletkezne és ez rengeteg zaj felszedésével járna, ami a használatot lehetetlenné tenné. Ha a megfelelő földelés hálózati készülék nélkül is megoldható, akkor használhatunk akkumulátoros PC-t. A zaj tovább csökkenthető a bemenő vezeték erek egymáshoz közel való vezetésével.

A készüléket ne használjuk vihar (villámlás) esetén.

A készülék megépítését csak villamosan szakképzett, orvosi műszertechnikában jártas szakemberek számára ajánljuk.

Forrás: www.picotech.hu

Minden, amit a PC alapú méréstechnikáról tudunk. 

Költséghatékony autódiagnosztika: modern gépjárművek számítógépes hibakeresése PC-s oszcilloszkóppal

Az elmúlt bő két évtizedben a járműgyártók jelentős fejlesztéseket vittek véghez, melyekkel javították járműveik biztonságát, teljesítményét, megbízhatóságát, üzemanyag felhasználását. Ezek a fejlesztések mind megkövetelték az elektronikus rendszerek minél kiterjedtebb felhasználását a gépjárművekben. Az elektronikai alkatrészek folyamatosan javuló megbízhatósága mellett is előforduló meghibásodások esetén az elektronikus vezérlő egységgel (ECM / ECU) felszerelt autó diagnosztizálása komoly feladat. A gyári felszereléssel rendelkező márkaszervizek általában rendelkeznek az adott gyártmányhoz megfelelő high-tech eszközökkel, amelyek segítik a hiba okának feltárását. Szerencsére a független szervizek, mobil autószerelők számára is van egy költséghatékony, mégis eredményesen használható eszköz, az oszcilloszkóp.

Egy egyszerű oszcilloszkóp képes a modern járművekben használt jelek és hullámformák nagy részének – pl. gyújtás, air-flow, lambda szonda, ABS jeladók – a mérésére és rögzítésére. A mért jelek kiértékelésével, a rendellenességek kiszűrésével közelebb kerülhetünk a probléma megoldásához.

Az 1. ábra a gyújtás szekunder feszültségét mutatja, egy elektronikus gyújtással működő motoron. A mérést PC-s oszcilloszkóppal és kapacitív szekunder gyújtás szondával végeztük. A jelalak megmutatja annak feszültségnek a kialakulását (kb. 13kV), amely a gyújtógyertya pólusai közötti áthúzáshoz szükséges, valamint leolvasható az az idő (kb. 1ms), ameddig a pólusok közötti ívben áram folyik. Ez idő alatt a feszültség 3kV, ami később az ív megszakadásával élesen lezuhan, majd a transzformátor által okozott hullámokkal elsimul.

1. ábra


1. ábra

Egy ilyen mérés elvégzésével a számszerűen leolvasható adatok mellett egyéb információhoz is juthatunk. Például, ha a ciklus végén a gyújtótekercs kevesebb, mint négy feszültséghullámot okoz, az a tekercs közeli meghibásodását jelzi előre, ezért a csere indokolt.

PC-s méréstechnika

Az autódiagnosztikai környezet komoly kihívások elé állítja a méréstechnikai eszközöket, hiszen a mérendő feszültség és áramerősség tartományok nagyon szélesek, ezért mindig kéznél kell lenniük a megfelelő mérőfejeknek és adaptereknek, különben könnyen tönkretehetjük a műszereinket. Az 1. ábrán látható nagyfeszültségű jelet például nem lehet közvetlen galvanikus kapcsolaton keresztül rögzíteni, ezért a célszerszámokhoz hasonlóan az autódiagnosztikában egy sor speciális mérőfej, szonda és adapter használatára van szükség. Fontos szerep jut a lakatfogóknak, melyekkel az áramkör megbontása nélkül mérhetünk indító áramot, a generátor által leadott áramot, valamint végezhetünk relatív kompressziómérést.

A méréstechnikai kiegészítők nagy száma miatt praktikus választás lehet egy előre összeállított hibakereső készlet megvásárlása, mint amilyen például az angol Pico Technology autódiagnosztikai készlete. A mérőfejek és szondák mellett egy ilyen készlet lelke a benne található oszcilloszkóp. A cikkben található mérések Pico 3223 PC-s oszcilloszkóppal készültek, amely a mellékelt autódiagnosztikai szoftverrel az asztali vagy hordozható számítógépet egy könnyen kezelhető oszcilloszkóppá alakítják. A készletnek része egy 600A lakatfogó, pl. indító áram méréséhez, valamint egy 60A lakatfogó kisebb áram méréséhez, amilyen például az injektorok, üzemanyagpumpák áramfelvétele. A többi kiegészítő mellett a készlet tartalmaz egy kétvezetékes mérőkábelt is, amely szabványos csatlakozóival beilleszthető különböző szenzorok és a vezérlő elektronika közé, így üzem közben teszi mérhetővé az előforduló feszültségváltozásokat.

2. ábra

Jelalak adatbázis az Interneten

A számítógép méréstechnikai alkalmazásával sokat lehet profitálni az autódiagnosztikában is. Az egyik előny, hogy a Windows alapú szoftverek kezelése általában egyszerűbb, jobban áttekinthető, mint a hagyományos asztali műszereké. Másik fontos tulajdonság, hogy egyszerre több jelalakot is megjeleníthetünk a kijelzőn, ami megkönnyíti a friss mérés összehasonlítását egy korábban eltárolt etalonméréssel. Az eltárolt jelalakok számára a Pico Technology fenntart a honlapján egy nyilvános tárhelyet, ahonnan letölthetik a felhasználók a munkájukhoz szükséges mintaméréseket, és feltölthetik saját méréseiket, amelyeket meg szeretnének osztani nyilvánosan. A mérések jelforrás szerint sorba rendezve böngészhetők, megtalálhatók közöttük a legelterjedtebb személygépkocsiktól egészen a speciális gépeken rögzített jelalakokig mind üzemszerű, mind hibás állapotban végzett mérések. A meghibásodás alatt végzett mérések mellet rövid megjegyzések térnek ki a hiba okára, annak elhárításának lehetőségeire, mivel pusztán a normálistól eltérő jel detektálása nem mindig vezet el a hiba valódi okához. A diagrammok mellett fotók segítik a mérés előkészítését, melyek segítséget nyújtanak a szondák, lakatfogók elhelyezéséhez. Jelenleg több mint 130 elmentett mérés között böngészhetünk, melyek mind Pico Autódiagnosztikai Készlettel készültek, amely a töredékébe kerül egy klasszikus motor analizátornak vagy oszcilloszkópnak. A készletben az oszcilloszkóp és a kiegészítők masszív hordtáskában kapnak helyet, így tárolásuk, szállításuk nem igényel nagyobb figyelmet más szerszámokénál.

A járművek bonyolultabbá válásával a technikusoknak egyre több elektronikus alkatrészt, jelformát kell ismerniük, így a mindennapi munkát jelentősen megkönnyítik a megfelelő célműszerek. A Pico Autódiagnosztikai Készlet kiegészítve az internetes jelalak-könyvtárral lecsökkenti a szükséges mérések számát és felgyorsítja a hibafeltárást, valamint lehetőséget nyújt egy saját méréseket tartalmazó jelalak és mérésadatbázis létrehozásához. A számítógépek árának csökkenésével pedig nem szükséges megerőltető befektetés egy PC-s mérőrendszer összeállításához.

PC alapú méréstechnikáról minden egy helyen

https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/pc-s-merestechnika/