2019. július hónap bejegyzései

Az 5 legfontosabb hely egy kommunális épületben, amelyeket energia veszteség szempontjából ellenőrizni érdemes

A legtöbb energia veszteség hőmérséklet vonatkozású. Az épületből kiszökő fűtött levegő a legkézenfekvőbb példa. A beltéri levegő kondicionálásához energiára volt szükség, ami a szivárgás következtében így elvész. Ezenkívül számos rendszer és készülék vesztesége hő formájában jelentkezik.

A szokványos digitális video kameráktól eltérően, melyek a tárgyakról visszaverődő fény képét rögzítik, a hőkamerák (Thermal Imager) által felvett képek az infravörös energia hőképet hoznak létre. A hőképen megjelenő eltérő hőmérsékleti értékekhez a műszer különböző színeket rendel hozzá. A kamera működtetése rövid oktatással megtanítható és képessé teszi a felhasználót a veszteséget okozó hőáramlás végigkövetéséhez. A kamera használata azok számára nyújt igazán hasznos információkat, akik megfelelő szinten ismerik a vizsgált épülethatároló szerkezeteket és rendszereket és így le tudják vonni a megfelelő következtetéseket a kijelzőn látható hőmérséklet különbségek alapján. A szerkezet javítását célzó beruházás mértékétől függően akár 15 %-os energia megtakarítás is elérhető.

Épület tulajdonosok, üzemeltetők és/vagy létesítmény mérnökök számára a termográfia szakértői energia megtakarítás céljából az alábbi területek vizsgálatát javasolják: 

Épület burkolat

A vizsgálatok során az épület határoló szerkezetével, valamint a belső klíma szabályozással foglalkozunk. A burkolatvizsgálat szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vizsgált hőmérséklet különbségek nagyon kicsik, egy-két 0 Celsius fokosak. Ezért a legkedvezőbb vizsgálati időszak a fűtési, vagy hűtési szezonban az, amikor a belső és külső hőmérséklet közötti különbség legalább 10 Celsius fokot. Tekintettel kell lenni bizonyos hőterhelési hatásokra is, melyek elfedhetik a problémákat, vagy torzíthatják a mérési eredményeket. Így például ne vizsgáljunk olyan falat mely éppen napsütésnek van kitéve. Tető vizsgálatakor győződjünk meg arról, hogy a felület száraz és jégmentes. A vizsgálat szempontjából a legkedvezőbb napszak egy felhőtlen, szélmentes este napnyugta után, vagy reggel pirkadat előtt, amikor a hőmérséklet átmenetek kialakulóban vannak. 

Mit vizsgáljunk?

 • Tető. A nedves tető hőszigetelés veszít a szigetelés hatékonyságából. Pásztázzuk végig a tetőt, keresve a levegő ki-, vagy belépési helyét. A helyi javítások olcsóbbak, de régi tetőknél gyakran a teljes csere a jobb megoldás.
 • Szabályozott és szabályozatlan légtereket elválasztó- és külső falak. Főleg a szabályozott légterek felső-és alsó rétegét vizsgáljuk és tárjuk fel a hiányzó-vagy nedves hőszigetelések helyét.
 • Szerkezetsíkok csatlakozása. A kültérbe kinyúló padlósíkok vezetéses hőveszteséget okozhatnak.
 • Átvezetések. Kémények, csövek stb. körüli szigetelési hiányok is veszteségforrások.
 • Ajtó- és ablaktokok. A nem megfelelő illesztéseken keresztül is lehet szivárgás. Ne feledjük azonban, hogy a tetőhibák megszüntetése általában gyorsabban megtérül, mint az ajtók és ablakok tokszigetelésének javítása.

Várható megtakarítások

Tapasztalatok szerint az épület burkolat átvizsgálása és javítása az energia számla legalább 15%-os csökkenését eredményezi.

Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Klíma rendszerek

A fűtést, szellőztetést és légkondicionálást biztosító rendszerek általában a létesítmény legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak.

Mit vizsgáljunk?

Légcsatornák és friss levegő keverők. A legjobb rendszerek is energiát pazarolnak megfelelően szigetelt légcsatorna rendszer nélkül. Az infravörös mérési módszerrel pontos hőtérképet kapunk a vezetékek veszteség helyeiről és optimalizálhatjuk a hűtést, vagy fűtést.

Ventilátorok és légbefúvók. A motoros hajtások vizsgálatáról bővebben a generátorokkal és motorokkal foglalkozó részben olvashatunk. A kiegyensúlyozatlanság a csapágyak túlmelegedését eredményezi. A hőtérképezéssel kimutathatók a tengelyek együtt futási hibái is.

Villamos kötések. Meglazult, vagy korrodált csatlakozások túlmelegedhetnek a megnőtt átmeneti ellenállás miatt.

Várható megtakarítások: Kimutatták, hogy állandóan üzemelő légtechnikai berendezések esetén a levegőszivárgásból adódó energia veszteség 33 %-ot is elérhet. A betáplált levegő hőmérséklet csökkenése a csatorna veszteségek miatt 6 Celsius, vagy nagyobb is lehet. Légcsatorna szigeteléssel az értékek jelentősen javíthatók.

Motorok és generátorok

A villamos motorok a létesítmények legnagyobb fogyasztói közé tartoznak. Túlmelegedő-, vagy rendellenesen működő motorok és generátorok hatásfok csökkenést, azaz többletfogyasztást eredményeznek, és előre vetítenek egy esetleges teljes kiesést.

Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Mit ellenőrizzünk:

 • Légáram. Léghűtésű motoroknál az elégtelen légáram következtében a teljes motorház túlmelegszik. Villamos kiegyensúlyozatlanság. Jellemző ok: nagy átmeneti ellenállás a kapcsoló berendezés egyik, vagy több fázisában. A hiba infravörös vizsgálattal felderíthető, majd multiméterrel, lakatfogóval, vagy hálózatminőség ellenőrző műszerrel számszerűsíthető.
 • Csapágyak. Ha a hőtérképes vizsgálat túlzott csapágyház hőmérsékletet mutat, akkor a csapágy kenés, vagy csere szükséges.
 • Villamos szigetelés. A tekercsszigetelés túlmelegedését a burkolat túlzott hőmérséklete jelzi.
 • Villamos csatlakozások hibája. Klímaberendezésekben meglazult, vagy korrodált kötések átmeneti ellenállás növekedést okozhatnak. 

Várható megtakarítások

Motorok és generátorok esetén a megtakarítás nem a többletfogyasztás, hanem a teljes kiesés megakadályozásából származik. A megtakarítás mértéke függ attól, hogy az adott berendezésben milyen szerepet játszik a forgógép.

Ebből adódóan a motor túlzott fogyasztását általában két módon akadályozhatjuk meg:

 • Tartsuk karban, és a lehető legnagyobb hatásfokkal működtessük a gépeket.
 • Méretezzük megfelelően, és lehetőleg állandó fordulatszámon üzemeltessük a motoros fogyasztókat.

A hosszabb távon így keletkezett megtakarításokból fejleszthetjük a szabályozó berendezéseket, amivel csökkenthetjük az energiafogyasztást.

Gőzfűtő berendezések 

Manapság kommunális létesítményekben kevésbé szokásos a gőzfűtés mint ipari létesítményekben de egyes helyeken előfordul.

Hibakeresés

 • Kondenzedények. Ellenőrizzük a kondenzátum és gáz csapdákat termográfiás és ultrahangos mérési módszerrel. A két módszer kiegészíti egymást, így lefedhető a teljes kondenzedény választék.
 • Tekercselt hőközlő csövek. A légcsatornákkal együtt ezeket is ellenőrizzük szivárgás szempontból.
 • Gőzvezetékek és szelepek. Keressük meg a szivárgásokat, eltömődéseket a figyelmeztető jeleket követve. A szelepeknél ellenőrizzük, hogy valóban megfelelően zárnak-e.
 • Kondenzátorok. Keressük meg a légszivárgás helyeit, melyek vákuum vesztést és így hatásfok csökkenést eredményeznek.

  Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

A hőmérsékletnek kulcsfontosságú szerepe van sok ipari és gazdasági folyamatban.
A példák között van az élelmiszeriparban végzett ételkészítési hőmérséklet monitorozás, az olvadt acél hőmérsékletének mérése az acélműben, a hőmérséklet ellenőrzése egy hűtőházban, vagy hűtőrendszerben, vagy a papír gyártók szárító helységeinek hőmérséklet szabályozása.

img41


A hőmérséklet távadó egy mérőeszközt használ a hőmérséklet érzékelésére, megtáplálja a 4-20 mA visszavezető hurkot a szabályozó elem vezérléshez, mely a hőmérsékletet befolyásolja. (1. ábra)

img58

A vezérlőelem lehet egy szelep, ami nyit, vagy zár, hogy több gőzt engedjen a fűtő folyamatba, vagy több tüzelőanyagot az égőbe. A két legáltalánosabban elterjedt érzékelő eszköz a hőelem (TC) és az ellenállás hőmérő (RTD). A Fluke hőmérséklet kalibráló eszközök széles tartományát nyújtja a hőmérsékletméréssel kapcsolatos műszerek gyors, és megbízható kalibrálásához. 
( Kalibrátorok: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/kalibratorok/ )

Jellegzetes hőmérséklet kalibrálási alkalmazások

A Fluke 724 hőmérséklet kalibrátor három olyan dolgot nyújt, amire egy hőmérséklet távadó kalibrálásához szükség van. Előállítható hőmérsékletforrás, biztosítható huroktáplálás és mérhető a kimenő áram. A következő példa bemutatja egy KTC távadó kalibrálását, melynek tartománya 0- 1500 C, a generált kimenő áram 4-20 mA. Kalibrátor alapbeállítás.

1. Csatlakoztassuk a 724  mérővezetékeit a kalibrátorhoz ( Kalibrátorok: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/kalibratorok/ )a fenti módon.
A 724 hőelem kapcsokból a szimulált hőmérséklet kerül a távadó bemenetére. A piros és fekete vezeték a huroktáplálást biztosítja és méri a hőmérsékletváltozás által keletkezett áramot. 
2. Kapcsoljuk be a 724-es kalibrátort. A mA gomb és a LOOP gomb segítségével válasszuk ki a 24 V huroktáplálásnál mérendő mA-t.
3. Tartsuk lenyomva a Meas/Source gombot, míg a kijelző alsó részén meg nem jelenik a source mode. 
4. Tartsuk lenyomva a TC gombot, amíg a K hőelem típus kijelzése meg nem jelenik. 
5. A 0 C gombbal válasszuk a Celsius skálát. 
6. Állítsuk be az alkalmazáshoz tartozó Zero pontot. Ehhez állítsuk a kijelzőt a kezdeti 0.0 0 C helyzetbe. A fel és le nyíl gombokkal változtathatjuk meg a kimenő értéket. A bal és jobb nyíl gombokkal választhatjuk ki, hogy melyik helyi értéken tudunk változtatni. A mikor a kijelzőn 0.0 van, tartsuk lenyomva a 0% gombot és nézzük meg, hogy a kijelző jobb alsó sarkában 0% jelenik-e meg. Ezzel létrehoztuk a kalibrálás nulla pontját. 
7. Az átfogás beállítása a kalibrátoron. Állítsuk be a kijelzőn a kívánt átfogást. A példában a kijelzőn 1500 C-nak kell megjelennie. Nyomjuk meg a 100% gombot és nézzük meg, hogy a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik-e a 100%. Ezzel létrehoztuk a kalibrálás átfogás pontját.
Előtte” vizsgálat végrehajtása 
8. Nyomjuk meg 0% gombot; jegyezzük fel a hőmérsékletet és az ennek megfelelő mért mA értéket. 
9. Nyomjuk meg 25%↑ gombot kétszer; jegyezzük fel az alkalmazott hőmérsékletet és az ennek megfelelő mért mA értéket. 
10. Nyomjuk meg a 100% gombot, jegyezzük fel az alkalmazott hőmérsékletet és az ennek megfelelő mért mA értéket. 
11. Számítsuk ki a három ponthoz tartozó hibát a következő képlettel: HIBA=([(I-4)/16]- [(T/TSPAN])×100, ahol Hiba az átfogás %-a, I a rögzített mA mérés, T a rögzített hőmérséklet és TSPAN a hőmérséklet bemenet átfogás (100%-0% pontok). Az alábbi hibaszámítás táblázat megmutatja, hogyan kell használni a képletet az aktuális rögzített méréseknél. 
12. Ha a számított hibák kisebbek, mint a gyárilag megadott tűrés, akkor a távadó megfelelt az”Előtte” vizsgálaton. Ha a eredmény nem megfelelő, hajtsuk végre a szükséges beállításokat. A távadó beállítása 
13. Nyomjuk meg a 0% gombot a 4 mA kimenethez tartozó forrás hőmérséklet létrehozásához. Állítsuk a nulla potenciométert, míg az áram kijelzés 4.00 mA nem lesz. 
14. Nyomjuk meg a 100% gombot a 20 mA kimenethez tartozó forrás hőmérséklet létrehozásához. Állítsuk az átfogás potenciométert, míg az áram kijelzés 20 mA nem lesz. 
15. nyomjuk meg újra a 0% gombot, majd szükség esetén állítsuk a nulla potenciométert a 4.00 mA kimenethez. Hajtsunk végre egy „Utána” vizsgálatot Ismételjük meg a 8…12 lépéseket a távadó teljes kalibrálási eljárásának.

Száraz blokk kalibrátor: A kalibrátor precíziós kemencét használ pontos hőmérséklet forrásként. Ezt a fajta kalibrátort gyakran használják hőmérséklet- érzékelők felülvizsgálatára. 

Gerjesztő áram: Az RTD érzékelőn átengedett áram hőmérsékletméréskor a tényleges ellenállás meghatározására. Tipikus értéke ≤ 20 mA az érzékelő önfűtésének minimumra csökkentésére. 

IPTS-68: Nemzetközi gyakorlati hőmérséklet skála (1968). 1968 – ban elfogadott nemzetközi szabvány a hőmérsékletmérés definiálására.

ITS-90: Nemzetközi hőmérsékleti skála 1990. Hő- mérséklet kalibrálási szabvány, mely lehetővé teszi a bárhol a világon végzett hőmérsékletmérések használatát és összehasonlítását. 

Terhelő ellenállás kompenzáció: Kompenzálási módszer 3-és négyvezetékes RTD és ellenállásmérésnél. A módszer kiiktatja a vezeték ellenállással kapcsolatos hibát RTD-vel való méréskor. 

Referencia hőmérséklet: Referencia feltétel mérési eredmények és egy szabványos adatkészlet összehasonlítá- sához. Példák: 00 C hőmérséklet táblázatoknál és a víz hármas pontja az ITS-90-ben R0 RTD mérőfej ellenállása 00 C-on. Példa: PT100-385, R0= 100 ohm RTD: Ellenállás hőmérő hőmérsékletérzékelő, melynek ellenállása előre meghatározott módon változik a hőmérséklettel A legelterjedtebb RTD a platina PT100-385 

Seebeck hatás: Termoelektromos hatás, melyben a feszültség potenciál nő a hőmérséklettel (hőelemek) különböző fémek csatlakozási pontjában. A víz hármas pontja: Az ITS- 90 meghatározó hőmérséklete, mely 0,01 0 C-on lép fel, amikor a víz három halmazállapota egyszerre van jelen: folyadék, szilárd és gőz.

Kalibrátorok: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/kalibratorok/

A partnereink kérték! Minden, amit a hőkamera rejt

A partnereink olyan terméket szerettek volna, melynek használata kényelmes, mint egy infravörös hőmérőé, olyan mértékű betekintést nyújt, mint egy hőkamera és rendelkezik egy digitális fényképezőgép látványnyújtó képességével. A hipervékony piroelektromos technológia felhasználásával a Fluke megtalálta a meglévő technológia határainak olyan mértékű kitágítását, melynek úttörő módon létrehozott sűrűségével infravörös térkép alkotható. Eddig a kevert képalkotás az ötször –tízszer drágább hőkamerák kiváltsága volt, de most ennek vége. Az új látó-hőmérővel ez mindennapossá vált.

A hagyományos infravörös hőmérők olcsónak és kényelmesnek tűnnek, de csak a terület átlagos hőmérsékletéről nyújtanak információt és minél távolabbról mérünk, annál pontatlanabbul. Ezenkívül sok ponton kell mérni, és manuálisan kell rögzíteni a mért hőmérsékleti értékeket. A VT02 pontosan azt mutatja, amit mérni akarunk. Villanyszerelők, vállalkozók, klímatechnikusok, ipari karbantartók, vagy az autóipar szakemberei a Fluke VT02-vel olyan eszközhöz juthatnak, mellyel magabiztosan mérhetnek, állapíthatják meg a hibahelyeket, és ezzel hozzájárulhatnak tevékenységük bővítéséhez is.

Fluke hőkamerák a Global Focus Kft. kínálatában: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Hogyan válasszunk hőkamerát?

1. Milyen műszaki jellemzők fontosak?

 • Épületeknél a probléma néha csupán pár fok különbségen múlik. Ezért fontos, hogy olyan kamerát válasszunk, amelynek széles a hőérzékenységi tartománya.
 • A felbontásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a láthassuk a megtekinteni kívánt szintet.
 • Figyelembe kell venni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik az alkalmazott kamera, és milyen képességekkel, funkcionalitással rendelkezik a hozzá tartozó szoftver.

2. Melyik hőkamera alkalmas az Ön számára?

Műszaki szakértők állítják, hogy a beszerzésnél gondolni kell  a jelen és a jövő szükségleteire egyaránt.

Hőkameráink széles választéka: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

3. Milyen szoftverre van szüksége?

A GLOBAL FOCUS Kft. szerviz és garanciális opciókat kínál. Garanciális, szerviz és egyéb műszaki támogatást nyújtunk. 

A hőkamera beszerzésnél a szoftver egy kritikus terület. Miután ez teszi lehetővé  az Ön számára, hogy kommunikálni tudjon a műszerrel  és értelmezhesse a mért adatokat. Függetlenül attól, hogy csak egy egyszerű nyomtatást szeretne, vagy egy olyan lehetőséget ami értékel és jelentést is  készít. Olyan megoldásra van szüksége ami rugalmas és könnyen használható   Tekintse meg a FLUKE SmartView szoftvereit.

4. Milyen extra szolgáltatásokat vegyen még figyelembe?

Kérjen személyes – műszerhasználatot  bemutató-konzultációt az info@globalfocus.hu email címen!