Hőkamera kategória bejegyzései

Hogyan keveri a szabadalmaztatás alatt álló technológia a hőt és a látható fényt

Miről szól még a cikk?

 • látható és infravörös képek egyetlen kijelzőn
 • kép a képben megjelenítése
 • az ipari szükséglet kielégítése
 • hogyan történik a keverés 

Az Infrared Solutions, Inc., a Fluke vállalat, kifejlesztett egy új infravörös technológiát, az IR-Fusion™ nevű technológiát, amely képpontról pixelre keveri a látható és infravörös képeket egyetlen kijelzőn. Ez a cikk a szabadalmaztatás alatt álló, újszerű, alacsony költségű megközelítést írja le a parallaxis probléma megoldására a külön látható és infravörös optikából származó képek kombinálásával.

Háttér

Számos oka lehet annak, hogy a látható képek általában élesebbek és tisztábbak, mint az infravörös képek. Az egyik az, hogy látható szenzortömbök készíthetők kisebb detektorelemekkel és sokkal nagyobb számú elemmel. A másik, hogy mivel a látható képeket nem a hőmérséklet mérésére használjuk, a képeket csak visszavert sugárzással lehet előállítani, ami általában élesebb képet ad, mint a kibocsátott sugárzás.

A látható detektortömbök milliónyi elemet tartalmaznak, míg az infravörös detektortömbök sokkal kevesebbet. A Fluke FlexCam látható tömbje 1 360 000 detektorelemet tartalmaz, és infravörös tömbje 1/18-a (76 800 elem). Ennek eredményeként a látható kép sokkal részletesebb lehet, mint az infravörös kép. Ráadásul a látható képek ugyanolyan színekben, árnyalatokban és intenzitásban jeleníthetők meg, mint amit az emberi szem lát, így szerkezetük és jellegük könnyebben értelmezhető, mint az infravörös képek.

Bár az infravörös és látható kamerák képesek rögzíteni a céltárgyról kibocsátott és visszavert sugárzást is, a látható képeket szinte mindig a visszavert látható fény hozza létre. Ezzel szemben a hőmérséklet mérésére használt infravörös képeknek rögzíteni kell a kibocsátott infravörös sugárzást. A visszavert látható sugárzás éles kontrasztot hozhat létre éles szélekkel és intenzitáskülönbségekkel; például egy vékony fehér vonal feküdhet egy vékony fekete vonal mellett.

Lehetőség van éles infravörös visszaverődési kontrasztra is, ha alacsony emissziós (magas infravörös reflexiós) felületet magas emissziós (alacsony infravörös reflexiós) felület mellett helyezünk el. De szokatlan, hogy éles hőmérséklet-különbséggel rendelkező felületek vannak egymás mellett. A közeli tárgyak közötti hőátadás kimoshatja a hőmérsékleti különbségeket azáltal, hogy hőmérsékleti gradienseket hoz létre, ami megnehezíti az éles szélű kibocsátott sugárzás képeinek készítését. Ez egy másik oka annak, hogy a hőmérséklet mérésére használt infravörös képek általában kevésbé élesek, mint a látható képek.

Az iparnak olyan kamerára volt szüksége, amely képes olyan képet rögzíteni, amely a látható kép részleteit és az infravörös kép hőmérsékletének mérését mutatja. A legtöbb operátor duplikált képeket készített, egy látható fényt és egy infravörös képet, de a képek korrelációja néha megbízhatatlan volt. Az igazi szükség az volt, hogy a két kép automatikusan fedje egymást.

Az egyik javaslat az volt, hogy a látható és az infravörös kamerát egy műszerben kombinálják egymás mellett, így mindkét kép egyszerre készül, de a térbeli korreláció a parallaxistól szenvedett. Jól működött nagy távolságokon, ahol a parallaxis elhanyagolható. De az olyan alkalmazásoknál, mint a prediktív karbantartás és az épülettudomány, ahol a kamerát rövid vagy közepes távolságra használják, a parallaxis probléma.

Csak infravörös látható Csak 50/50 keverék

Csak infravörös, csak látható és kevert képek ugyanarról a jelenetről

Vegyes látható és infravörös képek

Az IR-Fusion technológia a videó sebességű infravörös kamerát egy videósebességű látható fény kamerával kombinálja egyetlen eszközben, így a jelenet látható és infravörös sugárzásban is megtekinthető és rögzíthető. A látható kép automatikusan regisztrálásra kerül (parallaxisra korrigálva), és az infravörös képhez igazodó méretre kerül, így az infravörös és a látható jelenet egymásra fedhet a kamera kijelzőjén. A kezelő választhat, hogy a látható képet önmagában, az infravörös képet önmagában vagy a kettő kevert (összeolvadt) kombinációját kívánja-e látni. Lásd a példaképeket az 1. ábrán .

Mivel az infravörös és a látható képeket a kamera pixelenként egyezik, a kezelő könnyen azonosíthatja az infravörös érdekes pontok helyét a célponton azáltal, hogy megjegyzi, hol vannak a funkciók a kevert képen. Ha az infravörös kép fókuszban van, a kamera kezelője dönthet úgy, hogy csak a látható fényben lévő képet nézi, és a nem megjelenített, de a megfelelő infravörös képhez társított adatokból olvassa le a látható kép infravörös hőmérsékletét. Ennek egy példája látható az 1. ábra csak látható paneljén , amely a legforróbb pontot mutatja 121,7 °F-on.

A kevert kép segítségével egy érdekes infravörös jellemző helye pontosan azonosítható még akkor is, ha az infravörös kontraszt alacsony, és az infravörös képen nagyon kevés a struktúra. A 2. ábrán egy lapos falon vagy mennyezeten egy rosszul szigetelt pont pontos elhelyezkedését segíti, ha egy kis látható foltot vagy nyomot látunk a kevert látható/infravörös képen.

Megjelenítési módok

A Fluke Ti4X és 5X IR-Fusion™ infravörös kamerák öt megjelenítési módban működhetnek; 1) Kép a képben, 2) Teljes képernyő és 3) Színes riasztások, 4) Alfa keverés és 5) Teljesen látható fény. Az első négy mód bármelyikében a hőmérséklet rögzítésre kerül, és megjeleníthető a kép infravörös részén.

Összekevert

2. ábra: Alacsony kontrasztú infravörös jelenet keverése látható képpel segíti az infravörös érdekes pont pontos helyét

Csak látható Infravörös Mérsékelt keverék

3. ábra Kép a képben mód, amely a kijelző középső negyedét mutatja, csak látható, csak infravörös és a kettő mérsékelt keverésével

75 % IR Blend 50 % IR Blend 25 % IR Blend

4. ábra Kép a képben mód, amely a kijelző középső negyedét mutatja az infravörös különböző százalékos keverésével

Csak látható Infravörös 50/50 keverék

5. ábra Teljes képernyős mód, amely a csak látható, csak infravörös és a kettő 50/50 arányú keverékét mutatja
 1. Kép a képben mód ( 3. ábra ); Kép a képben módban a kijelző középső negyede csak infravörös, csak látható vagy a kettő keveréke. Csak a képernyő fennmaradó háromnegyede látható. Ebben az üzemmódban az infravörös kép mindig rögzített helyzetben, a kijelző közepén jelenik meg.
  A 4. ábra egy kevert képet mutat különböző százalékos infravörös keveréssel.
 2. Teljes képernyős mód; Teljes képernyős módban a kép a képben mód középső negyede tölti ki a képernyőt. A kép a képben módhoz hasonlóan a teljes kijelző lehet csak látható, csak infravörös vagy a kettő keveréke. Az 5. ábra a 4. ábrán látható infravörös jelenet teljes képernyős képe.
 3. Színes riasztási mód; A színes riasztási mód arra szolgál, hogy kiemelje azokat az érdeklődési területeket, amelyek megfelelnek a kamera kezelője által meghatározott hőmérsékleti feltételeknek. Három beállítás áll rendelkezésre; a) melegküszöb, b) hidegküszöb és c) abszolút tartomány.
  1. A forró küszöb módban a kép bármely pixele, amelynek hőmérséklete meghaladja a hőmérséklet-beállítást, infravörös színben jelenik meg.
  2. Hideg küszöb módban a kép bármely pixele, amelynek hőmérséklete egy hőmérséklet-beállítás alatt van, infravörös színben jelenik meg.
6. ábra Színes riasztási példa 300 °F-ra beállított forró küszöbértékkel
 1. Abszolút tartomány módban (izoterma) a kamera kezelője megadja egy tartomány felső és alsó hőmérsékletét is. Bármely pixel, amelynek hőmérséklete ebben a tartományban van, infravörös színben jelenik meg. Minden színriasztási módban a színeket az infravörös paletta kiválasztása, az intenzitást pedig az infravörös keverés mértéke határozza meg. A mód megjelenítése beállítható kép a képben vagy teljes képernyősre.

Hogyan történik a keverés

Az IR-Fusion™ technológia a valós idejű látható kamera motorját egy valós idejű infravörös kamera házába helyezi. Az elhelyezés olyan, hogy a látható optikai tengely a lehető legközelebb legyen az infravörös optikai tengelyhez, és nagyjából párhuzamos legyen az infravörös tengellyel a függőleges síkban. A parallaxis korrekciója érdekében az egyik kamera látóterének (FOV) nagyobbnak kell lennie, mint a másiké. A látható FOV-ot azért választották nagyobbra, mert a látható optika jelenleg olcsóbb, mint az infravörös optika, és a látható kamerák felbontása sokkal finomabb. Ezért a látható kép egy részének elvesztése a parallaxis korrekciós eljárás során a legkisebb hatással van a kamerára és a kevert képekre.

Az 1. ábra a kombinált infravörös és látható kamera optikai útvonalát és érzékelőkonfigurációját mutatja. Két különálló optikai út és két különálló érzékelő van; egy látható és egy infravörös. Mivel az érzékelők optikai útvonalai eltérőek, mindegyik érzékelő kissé eltérő nézetből “látja” a céljelenetet, ami parallaxis hibát okoz. Ezt a parallaxis hibát a kombinált képen elektronikusan, szoftveres beállításokkal korrigálják.

A látható optika olyan, hogy minden használható távolságban éles marad. Az infralencse alacsony f-számmal rendelkezik, és ennek eredményeként kis mélységélességgel rendelkezik, amely kiváló eszköz a cél távolságának meghatározására. Csak az infravörös objektívnek van szüksége a fókusz beállítására a különböző távolságú célpontokhoz.

Parallax korrekció

A parallaxis korrekció az infravörös fókusztávolságon alapul. A 2. ábra geometriailag mutatja a parallaxis egyenlet levezetését.

A standard lencseegyenletből

Ahol; d = távolság a tárgytól
i = távolság a képtől
f = az objektív effektív gyújtótávolsága

És a 2. diagramból :

Ahol; q = elválasztási távolság a látható és az infravörös optikai tengely között p = a kép eltolása a látható fókuszsíkban

Egy adott kameránál a q elválasztási távolság és az objektív f gyújtótávolsága rögzített. Ezért a fenti egyenletből a látható kép eltolása csak a céltávolság függvénye. qd infravörös optikai út pid látható fény optikai út

2. ábra Parallax geometria

Kép rögzítésekor a teljes látható kép és a teljes infravörös kép az összes járulékos adattal egy képfájlban kerül mentésre a fényképezőgép memóriakártyáján. A látható képnek az a része, amely nem jelenik meg, és amely a kép készítésekor a megjelenítési méreteken kívül esik, a látható kép részeként kerül mentésre. Később, ha az infravörös és a látható kép közötti regisztráció utófeldolgozási módosítására van szükség egy PC-n, a teljes látható kép elérhető az ilyen beállítások elvégzéséhez.

Következtetés

A látható és infravörös optikájú kamerák parallaxis problémájának megoldásának újszerű megközelítése olyan kereskedelmi kamerát eredményezett, amely jelentősen javítja a teljesítményt és a hasznosságot a prediktív karbantartási és épülettudományi alkalmazásokban. Különösen nagymértékben javítja az infravörös képek térbeli részleteit, és segít az infravörös érdekes pontok pontos helyének meghatározásában.

Elismerés

A szerző, Roger Schmidt szeretné elismerni az Infrared Solutions, Inc. Engineering Team kivételes munkáját ennek az egyedülálló fényképezőgépnek a feltalálásában és fejlesztésében. A csapatot Kirk Johnson és Tom McManus vezette, és támogatta Peter Bergstrom, Brian Bernald, Pierre Chaput, Lee Kantor, Mike Loukusa, Corey Packard, Tim Preble, Eugene Skobov, Justin Sheard, Ed Thiede és Mike Thorson. A szerző szeretné köszönetet mondani Tony Tallmannak a PC-szoftverért végzett munkájáért, amely megkönnyítette ezeknek a leleplező képeknek az újságban való közzétételét.

Ti450SF6 gázszivárgás érzékelő és infravörös kamera

Az SF6 gázszivárgás érzékelőnek és a Fluke csúcsteljesítményű, pisztoly markolatú infravörös kamerájának kombinációja.

 • Érzékeli és pontosan meghatározza az SF6 gáz szivárgás pontos helyét a vizsgált készülék leállítása nélkül
 • 320×240 felbontás a gáz és infravörös képeknél; infravörös módban pedig a szuper felbontás 640×480-ra nő.
 • A képfókuszálás mindkét módban egy gombnyomással hozható létre a Laser Sharp Auto Focus-al.
 • A kamera vezeték nélkül csatlakoztatható a Fluke Connect rendszerhez gyorsabb döntések meghozásához. A csapat tagjai ugyanazokat az adatokat látják és együttműködnek a probléma azonosításában, vagy megadják a tennivalókat a terület elhagyása előtt.
 • Nincs szükség ceruzára és jegyzetekre:
FELSŐFOKÚ KÉPMINŐSÉG GÁZ ÉRZÉKELÉS
SF6 (kén hexafluorid) HŐÉRZÉKELÉS ( NEDT) 0,025 0C 300C cél hőmérsékletnél FELBONTÁS 320×240 infra és gáz módban, 640×480 szuper felbontás módban csak infra vörös módban  

Az IR –PhonoNotes jegyzeteló rendszer befogja a Rögzítsünk szóbeli megjegyzéseket és mentsük el azokat a képpel

 • Kompatibilis az okos lencsékkel, amelyek nem igényelnek kalibrálást kompatibilis kamerák közti csere esetén
 • Optimalizáljuk a képeket, végezzünk analízist, hozzunk létre gyors, egységesített jelentéseket, és exportáljuk a képeket tetszés szerinti formátumban a Smart View asztali szoftverrel,
 • amelyek mind részét képezik a szállítási tartalomnak.
 • Fogjunk el tiszta, pontos infravörös képeket, amelyek az egész látómezőben fókuszáltak a MultiSharp fókusszal.
 • Kisméretű, könnyű, könnyen elfér a szerszámtáskában

100% -osan fókuszál minden tárgyra. Közel és távol MultiSharp fókusz

Kézi fókusz csak az elülső csőre fókuszál, a Multi Sharp fókusz a látómezőn végig fókuszál.

Épületburkolatok nedvességtartalmának feltérképezése

Az épületburkolatokban jelenlévő nedvességnek komoly következményei lehetnek, akár szivárgással, akár kicsapódással kerültek a szerkezetbe. Például a hőszigetelésben jelenlévő víz növeli a szigetelőréteg hőátbocsátó képességét, ami növeli az épület üzemeltetése során felhasznált energiát, akár fűtésről, akár hűtésről van szó. A nedvesedés amellett, hogy penészképződéshez vezet, az épület szerkezetét is gyengítheti, egy komoly beázás pedig akár az épületben tárolt értékekben is kárt tehet.

A termográfia – más néven hőképalkotás – szerencsére alkalmas a potenciális veszélyforrást jelentő épületnedvesedés kimutatására. A hőkamera kétdimenziós képen láthatóvá teszi a mért felület hőmérsékleti eltéréseit. A hőképeken látszódó hőmérsékletkülönbségek feltárják a falban és tetőburkolatban megbúvó nedvességet, mert a vizes részek az építőanyagoktól eltérően vezetik és tárolják a hőt. Felfűtés után, ahogy hűl az épület, a nedves területek lassabb hőleadásuk miatt hosszabb ideig hűlnek, ezért a hőképen meleg foltként mutatkoznak.

Hőkamerák széles választéka: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Mit kell mérni?
Az épületek külső homlokzatain, tetején kell mérni, miközben azok éppen hőleadási fázisban vannak, például egy forró, napsütéses nap végén. A keleti fekvésű falak mérhetők délután, a déli és nyugatiak pedig naplemente után. A belső és külső hőmérséklet között legyen legalább 15-20% különbség, hogy az eltérő hővezetésből fakadó hőmérsékletkülönbségek jól látszódjanak. Amikor esetleges nedves foltokat találunk, akkor a méréseket az épület belsejében kell folytatni. A belső falfelületek vizsgálatánál azonnal szemet szúrnak a csőrepedésből, szivárgásból eredő vízvesztések. A szivárgás elhárítása után a hőkamerával megállapítható, mely részeket lehet kiszárítani, melyek szorulnak cserére.

Mire kell figyelni?
Épületek felmérését érdemes hőképek készítésével kezdeni. A hagyományos nedvességmérő műszerekkel szemben a hőkamerának nincs szüksége fizikai kontaktusra a mérendő épületrésszel, nem kell fúrni, szondákat beütni, így azt nem roncsolja. További előnye, hogy felmérhetők vele a nehezen hozzáférhető területek, valamint egy méréssel nagy felületet lehet ellenőrizni. A rendszeres felülvizsgálatok nagyban hozzájárulnak az épületek élettartamának meghosszabbításához. Az új épületeket, különös tekintettel az új tetőkre, érdemes 6 és 9 hónappal az elkészültük után felmérni, amíg az építtető felléphet garanciális igényével. Ez alatt az idő alatt az épületnek változatos időjárási körülményeket kell elviselnie, így például egy hosszabb esős periódus után remek alkalom nyílik egy nedvességkereső felmérésre. Ha az épület megfelelő kivitelezéséről meggyőződtek a felek, akkor a további rendszeres ellenőrzéseket 2-5 éves intervallumokban érdemes elvégezni. Az esetleges elváltozások felderítéséhez a felvételeket össze kell vetni a korábban készített referencia hőképekkel. Szakértők becslése szerint a hőkamerás felmérések alapján végzett megelőző karbantartással az épületek tetejének élettartama megduplázható. A legjobb felbontás és képminőség elérése érdekében az épületek felmérését érdemes háromlábú kameraállványról végezni.

Mikor kell azonnal beavatkozni?
Bármely biztonsági vagy egészségügyi kockázatot hordozó elváltozást azonnal el kell hárítani. A következő lépésben a tetőn keresztüli beázást kell kijavítani, mely esetleg veszélyezteti az épületben folyó termelést, az ott tárolt értékeket. A legtöbb beázást a lapos tetők okozzák, ezek a legkényesebbek a szigetelésre, mivel esésük általában igen kicsi. Ezek mellett a lapos tetők javítására általában magasabb összegeket kell az épület fenntartójának költeni.

Hőkamerák széles választéka: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

A méréssel kapcsolatos megjegyzések

Az épületek hőkamerás nedvesedés vizsgálatakor meg kell jegyezni, hogy az infravörös hőképeken alapuló módszerek közül ez az egyik legtöbb kihívással járó alkalmazás. A fő problémát az épületek sokfélesége okozza. A mérések kiértékelésekor tisztában kell lenni az épület szerkezetének sajátosságaival, a felhasznált építőanyagok tulajdonságaival, az építkezéskor használt technológiával. Ismerni kell az épület fűtéséről gondoskodó hőforrások elhelyezkedését, hiszen ezek is befolyásolják a kívülről készített hőképeket. Ha a méréssel a nedvesedés gyanúját találjuk, akkor további célirányos felderítésre van szükség, például kontakt anyagnedvesség mérő műszerrel. Hőkamerával költséghatékonyan tudjuk megállapítani, hogy épületünk megfelelően szigetelt, ugyanakkor a hőmérsékleti anomáliák megléte nem jelenti egyértelműen a vizesedés jelenlétét. Az elvégzett méréseket a hőkamerához mellékelt szoftverrel mérési jegyzőkönyvbe lehet foglalni, ami a legjobb módja dokumentációnak. Ezeket a jegyzőkönyveket később össze lehet hasonlítani egymással, így meg lehet győződni az elvégzett javítások minőségéről, illetve folyamatosan nyomonkövethető az épület állagának változása.

Hőkamerák széles választéka: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Az 5 legfontosabb hely egy kommunális épületben, amelyeket energia veszteség szempontjából ellenőrizni érdemes

A legtöbb energia veszteség hőmérséklet vonatkozású. Az épületből kiszökő fűtött levegő a legkézenfekvőbb példa. A beltéri levegő kondicionálásához energiára volt szükség, ami a szivárgás következtében így elvész. Ezenkívül számos rendszer és készülék vesztesége hő formájában jelentkezik.

A szokványos digitális video kameráktól eltérően, melyek a tárgyakról visszaverődő fény képét rögzítik, a hőkamerák (Thermal Imager) által felvett képek az infravörös energia hőképet hoznak létre. A hőképen megjelenő eltérő hőmérsékleti értékekhez a műszer különböző színeket rendel hozzá. A kamera működtetése rövid oktatással megtanítható és képessé teszi a felhasználót a veszteséget okozó hőáramlás végigkövetéséhez. A kamera használata azok számára nyújt igazán hasznos információkat, akik megfelelő szinten ismerik a vizsgált épülethatároló szerkezeteket és rendszereket és így le tudják vonni a megfelelő következtetéseket a kijelzőn látható hőmérséklet különbségek alapján. A szerkezet javítását célzó beruházás mértékétől függően akár 15 %-os energia megtakarítás is elérhető.

Épület tulajdonosok, üzemeltetők és/vagy létesítmény mérnökök számára a termográfia szakértői energia megtakarítás céljából az alábbi területek vizsgálatát javasolják: 

Épület burkolat

A vizsgálatok során az épület határoló szerkezetével, valamint a belső klíma szabályozással foglalkozunk. A burkolatvizsgálat szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vizsgált hőmérséklet különbségek nagyon kicsik, egy-két 0 Celsius fokosak. Ezért a legkedvezőbb vizsgálati időszak a fűtési, vagy hűtési szezonban az, amikor a belső és külső hőmérséklet közötti különbség legalább 10 Celsius fokot. Tekintettel kell lenni bizonyos hőterhelési hatásokra is, melyek elfedhetik a problémákat, vagy torzíthatják a mérési eredményeket. Így például ne vizsgáljunk olyan falat mely éppen napsütésnek van kitéve. Tető vizsgálatakor győződjünk meg arról, hogy a felület száraz és jégmentes. A vizsgálat szempontjából a legkedvezőbb napszak egy felhőtlen, szélmentes este napnyugta után, vagy reggel pirkadat előtt, amikor a hőmérséklet átmenetek kialakulóban vannak. 

Mit vizsgáljunk?

 • Tető. A nedves tető hőszigetelés veszít a szigetelés hatékonyságából. Pásztázzuk végig a tetőt, keresve a levegő ki-, vagy belépési helyét. A helyi javítások olcsóbbak, de régi tetőknél gyakran a teljes csere a jobb megoldás.
 • Szabályozott és szabályozatlan légtereket elválasztó- és külső falak. Főleg a szabályozott légterek felső-és alsó rétegét vizsgáljuk és tárjuk fel a hiányzó-vagy nedves hőszigetelések helyét.
 • Szerkezetsíkok csatlakozása. A kültérbe kinyúló padlósíkok vezetéses hőveszteséget okozhatnak.
 • Átvezetések. Kémények, csövek stb. körüli szigetelési hiányok is veszteségforrások.
 • Ajtó- és ablaktokok. A nem megfelelő illesztéseken keresztül is lehet szivárgás. Ne feledjük azonban, hogy a tetőhibák megszüntetése általában gyorsabban megtérül, mint az ajtók és ablakok tokszigetelésének javítása.

Várható megtakarítások

Tapasztalatok szerint az épület burkolat átvizsgálása és javítása az energia számla legalább 15%-os csökkenését eredményezi.

Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Klíma rendszerek

A fűtést, szellőztetést és légkondicionálást biztosító rendszerek általában a létesítmény legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak.

Mit vizsgáljunk?

Légcsatornák és friss levegő keverők. A legjobb rendszerek is energiát pazarolnak megfelelően szigetelt légcsatorna rendszer nélkül. Az infravörös mérési módszerrel pontos hőtérképet kapunk a vezetékek veszteség helyeiről és optimalizálhatjuk a hűtést, vagy fűtést.

Ventilátorok és légbefúvók. A motoros hajtások vizsgálatáról bővebben a generátorokkal és motorokkal foglalkozó részben olvashatunk. A kiegyensúlyozatlanság a csapágyak túlmelegedését eredményezi. A hőtérképezéssel kimutathatók a tengelyek együtt futási hibái is.

Villamos kötések. Meglazult, vagy korrodált csatlakozások túlmelegedhetnek a megnőtt átmeneti ellenállás miatt.

Várható megtakarítások: Kimutatták, hogy állandóan üzemelő légtechnikai berendezések esetén a levegőszivárgásból adódó energia veszteség 33 %-ot is elérhet. A betáplált levegő hőmérséklet csökkenése a csatorna veszteségek miatt 6 Celsius, vagy nagyobb is lehet. Légcsatorna szigeteléssel az értékek jelentősen javíthatók.

Motorok és generátorok

A villamos motorok a létesítmények legnagyobb fogyasztói közé tartoznak. Túlmelegedő-, vagy rendellenesen működő motorok és generátorok hatásfok csökkenést, azaz többletfogyasztást eredményeznek, és előre vetítenek egy esetleges teljes kiesést.

Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

Mit ellenőrizzünk:

 • Légáram. Léghűtésű motoroknál az elégtelen légáram következtében a teljes motorház túlmelegszik. Villamos kiegyensúlyozatlanság. Jellemző ok: nagy átmeneti ellenállás a kapcsoló berendezés egyik, vagy több fázisában. A hiba infravörös vizsgálattal felderíthető, majd multiméterrel, lakatfogóval, vagy hálózatminőség ellenőrző műszerrel számszerűsíthető.
 • Csapágyak. Ha a hőtérképes vizsgálat túlzott csapágyház hőmérsékletet mutat, akkor a csapágy kenés, vagy csere szükséges.
 • Villamos szigetelés. A tekercsszigetelés túlmelegedését a burkolat túlzott hőmérséklete jelzi.
 • Villamos csatlakozások hibája. Klímaberendezésekben meglazult, vagy korrodált kötések átmeneti ellenállás növekedést okozhatnak. 

Várható megtakarítások

Motorok és generátorok esetén a megtakarítás nem a többletfogyasztás, hanem a teljes kiesés megakadályozásából származik. A megtakarítás mértéke függ attól, hogy az adott berendezésben milyen szerepet játszik a forgógép.

Ebből adódóan a motor túlzott fogyasztását általában két módon akadályozhatjuk meg:

 • Tartsuk karban, és a lehető legnagyobb hatásfokkal működtessük a gépeket.
 • Méretezzük megfelelően, és lehetőleg állandó fordulatszámon üzemeltessük a motoros fogyasztókat.

A hosszabb távon így keletkezett megtakarításokból fejleszthetjük a szabályozó berendezéseket, amivel csökkenthetjük az energiafogyasztást.

Gőzfűtő berendezések 

Manapság kommunális létesítményekben kevésbé szokásos a gőzfűtés mint ipari létesítményekben de egyes helyeken előfordul.

Hibakeresés

 • Kondenzedények. Ellenőrizzük a kondenzátum és gáz csapdákat termográfiás és ultrahangos mérési módszerrel. A két módszer kiegészíti egymást, így lefedhető a teljes kondenzedény választék.
 • Tekercselt hőközlő csövek. A légcsatornákkal együtt ezeket is ellenőrizzük szivárgás szempontból.
 • Gőzvezetékek és szelepek. Keressük meg a szivárgásokat, eltömődéseket a figyelmeztető jeleket követve. A szelepeknél ellenőrizzük, hogy valóban megfelelően zárnak-e.
 • Kondenzátorok. Keressük meg a légszivárgás helyeit, melyek vákuum vesztést és így hatásfok csökkenést eredményeznek.

  Hőkamera: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/

A partnereink kérték! Minden, amit a hőkamera rejt

A partnereink olyan terméket szerettek volna, melynek használata kényelmes, mint egy infravörös hőmérőé, olyan mértékű betekintést nyújt, mint egy hőkamera és rendelkezik egy digitális fényképezőgép látványnyújtó képességével. A hipervékony piroelektromos technológia felhasználásával a Fluke megtalálta a meglévő technológia határainak olyan mértékű kitágítását, melynek úttörő módon létrehozott sűrűségével infravörös térkép alkotható. Eddig a kevert képalkotás az ötször –tízszer drágább hőkamerák kiváltsága volt, de most ennek vége. Az új látó-hőmérővel ez mindennapossá vált.

A hagyományos infravörös hőmérők olcsónak és kényelmesnek tűnnek, de csak a terület átlagos hőmérsékletéről nyújtanak információt és minél távolabbról mérünk, annál pontatlanabbul. Ezenkívül sok ponton kell mérni, és manuálisan kell rögzíteni a mért hőmérsékleti értékeket. A VT02 pontosan azt mutatja, amit mérni akarunk. Villanyszerelők, vállalkozók, klímatechnikusok, ipari karbantartók, vagy az autóipar szakemberei a Fluke VT02-vel olyan eszközhöz juthatnak, mellyel magabiztosan mérhetnek, állapíthatják meg a hibahelyeket, és ezzel hozzájárulhatnak tevékenységük bővítéséhez is.

Fluke hőkamerák a Global Focus Kft. kínálatában: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/hokamera/