Global Focus bejegyzései

MÉRJ, TALÁLD MEG A HIBA OKÁT, DÖNTS A „HOGYAN TOVÁBB” RÓL!

1.rész

A HIBAELHÁRÍTÁS GYAKORLATA

Tény, hogy minden energia veszteség hőmérsékletemelkedéssel jár. Minél magasabb a hő annál nagyobb az energia veszteség és annál nagyobb az esélye és valószínűsége annak, hogy készülék meg fog hibásodni. A frissen üzembe helyezett elektromos készülékek, azonnal elkezdenek romlani. Fáradás, kor, rezgés, környezeti körülmények komolyan hozzájárulnak a veszteségek kialakulásához.  Egy egyszerű apró kis hiba is tönkre teheti az egész gyártósort.  Ma már nem ritka az olyan gyártási folyamat, ahol egyetlen percnyi kiesés százezres nagyságrendű kárt okozhat!!    Ezért nagyon fontos, hogy a termelő berendezések kiesés nélkül működjenek.

A motorok millió és millió fordulatot tesznek meg életciklusuk alatt. A nagy igénybevétel matt ezek különösképpen hajlamosak elromlani.  Megannyi fő ok van a túlmelegedésre például a gyengécske hűtés, a sok megállás és újraindítás, túlterhelés és túlfeszültség, valamint a kritikus hálózati energiaminőség. Azon belül is a kiegyenlítettlenség és a torz jelek.  Még a legkisebb feszültség kiegyenlítettlenség is okozhat tekintélyes motoráramot, ami esetleg visszatérhet az alacsony ellenállású semleges vezetéken. Ez önmagában is okozhat tüzet.

A követendő gyakorlat a karbantartásban.

Minden ilyen jellegű hiba felderíthető a tervszerűen megelőző karbantartás segítségével. A hibára hajlamos helyek felderítése és a hiba eltávolítása képes megelőzni a hiba bekövetkeztetét. A veszélyes gépállapotokat és a tüzet. A vizuális megtekintés nem elegendő. A hőanalízis megmutatja, hogy a készülékek és vezetékek milyen hőmérsékleten működnek. Könnyen megállapítható, ha ezek az értékek tervezett felett vannak.  Az energia veszteségnek mindig oka van!  Ha az okot azonnal nem derítjük ki akkor ott más elektromos berendezések is tönkre mehetnek. 

A karbantartást mindig a legjobb gyakorlat szerint kell elvégezni.  A biztonságra törekvés szempontjait figyelembe kell venni. Lásd az eset tanulmányokat!

A pontos sorrend mindig attól függ a telepünkön milyen berendezések működnek és milyen műszerek állnak rendelkezésre.

Mi az alábbi gyakorlatot ajánljuk megvalósításra.

 1. Először gyűjtsük össze az adatokat. Mérjünk.
 2. Utána el kell elhatározni mit is kell csinálni. Egy bizonyos jártasság után meg lehet határozni mit tekintünk normális működési körülménynek és mit olyannak, ahol már be kell avatkozni.

Ezek után adjunk az elvégzendő javításoknak biztonsági szempontok szerint prioritást, a gépállapot és különösen a hőmérsékletemelkedés függvényében.  Miután elvégeztük a javítást végezzük el a méréseket még egyszer és az új mért adatok kerüljenek be a rendszerbe.

Miket kell vizsgálni?

Hőanalízis

A tevékenységi jegyzék tartalmazza az általános hiba elhárítási utasításokat. A karbantartás számára a hőkamera a legjobb eszköz arra, hogy megtaláljuk, felfedezzük a normálistól eltérő állapotot. A hő adatok hőkamerával történő összegyűjtése az üzembe helyezés után és az időszakos felülvizsgálat során alapot ad arra, hogy a későbbiekben ezeket az adatokat használjuk a rendszeres felülvizsgálat és a javítások utáni állapot meghatározásához. 

Tekintse meg hőkamera ajánlatunkat!

A szigetelések ellenőrzése

A hőmérséklet ellenőrzés után egy szigetelés vizsgálóval (megohm mérővel) ajánlatos ellenőrizni, hogy milyen szigetelési állapotban vannak a tekercsek.

Tekintse meg szigetelésvizsgáló választékunkat!

A vibrációs analízis

Megmutatja a motorok, csapágyak hibáit.

Tekintse meg rezgésmérő választékunkat!

Nagyfeszültségű hálózati analízis

Arra derít fényt milyen a hálózati feszültség minősége, vannak-e harmonikusabb és egyéb hibák.

Tekintse meg villamos hálózat analízátor választékunkat!

Véletlenszerűen fellépő hibák.

Amikor nincs meg a hiba nyilvánvaló oka.

A kézi oszcilloszkópon megnézhetünk alapjeleket, és lenyomozhatjuk az egyéb problémákat pl. egy energia lágerrel a kimaradó jelek okait.

Az aktuális cselekvési terv attól függ milyen műszerek állnak rendelkezésre. A 2. részben tárgyaljuk, hogy hogyan lehet meghatározni a leggyakrabban előforduló elektromos és elektromechanikai hibákat. A motorok különösen fontosak, mert egy telepen belül nagyon sok fordul elő belőlük. Ők hajtják meg a ventilátorokat, szivattyúkat és kompresszorokat. Az olyan felszereléseket, mint pl. a transzformátorok, tartályok szintén előrizni kell.

A 3. részben tárgyaljuk az energia veszteségeket.  Valamint hogyan kell olyan hibajelenségeket kezelni, amiknek nincs meg a nyilvánvaló oka.  A leírás végén összegyűjtöttünk néhány hivatkozást (4. rész) és egy összefoglalót (5.rész) Külön paneleken adjuk meg a műszerekkel szembeni követelményeket.

1.Mit kell megnézni és ehhez milyen eszközökre lesz szükséged?

1.1 A hőkamera, mint első számú   karbantartási eszköz.

A jó rendszertervezés és elosztás kritikus, mivel a hibák túlnyomó többsége az alulméretezett vezetékekre és a rosszul elkészített kötésekre vezethető vissza. A laza kötések is gyakran okoznak a későbbiek folyamán problémát. A motoroknak nem szabadna a tervezett vagy a maximumként magadott hőmérséklet határon felül dolgozni. A motor tekercsének minden 10 C fokkal történő emelkedése, a motortekercs szigetelési ellenállásának értéklét 50 %- ál csökkenti.   Még akkor is, ha a hőemelkedés csak rövid idejű.

A hőkamerák nem teszik feleslegessé a hagyományos ellenőrzéseket és az elektromos biztonság ellenőrzését.  Ezeket legfeljebb 5 évente el kell végezni. Vedd figyelembe, hogy a tárgyakon mért hőmérséklet egy relatív hőmérséklet, nem mindig ad megfelelő képet arról, hogy a mért hőmérséklet mennyire van közel a veszélyes zónához.

A termográfia a legjobb átfogó vizsgálati és megelőző karbantartási módszer.

Tekintse meg hőkamera választékunkat!

Közelítsd meg a hibát strukturáltan

A tervszerű megelőzés időt ad arra, hogy az elvégzendő karbantartási feladatokat tervezni lehessen. Különösen akkor, ha a hibajavítást nem idegen cég, hanem a saját műszaki szakembereink fogják elvégezni. A műszaki dokumentációnak minden esetben nagyon részletesen kell tartalmazni a mért hőmérsékleteket és az egyéb adatokat környezeti hőmérséklet fény, áram stb.  A kollegák tapasztalata és ismeretére ott lesz szükség, amikor meg kell tudni mondani, hogy a közelmúltban milyen változások voltak az elektromos rendszerben, amik a problémát okozhatják.

A szervizeseknek tisztában kell lenniük az alapvető működési folyamatokkal, az elektromos berendezések hőkarakterisztikáit és érteniük kell.   Vagyis az egyes hibák milyen hőmérsékletváltozásokat okoznak.  Meg kell figyeljék a berendezéseket a bekapcsoláskor, a működés folyamán és a lehűléskor.  A megfigyelésnél a rendszerben a legrosszabb állapotot, csúcsterhelést kell teremteni.  De legalább 40 % leterheltség szükséges. Ellenőrizzük a motoron lévő adatlapon a motor működési hőmérsékletét és áramát.  Amikor alacsony terhelés mellett kell vizsgálni jegyezzünk fel minden hőmérsékletváltozást, még a le kisebbeket is.

Amikor csak lehetséges a vizsgált készülék burkolatát el kell távolítani, hogy láthatók legyenek az egyes alkotórészek, áramkörök.  (Ne feledjük, csak szakavatott személy, erre alkalmas védelmi ruházatban végezhet ilyen munkát!!)  Amikor ez nem lehetséges keressünk egy enyhén megemelkedett hőmérsékletű pontot a dobozoláson, Tekintsük ezt referenciának. A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN VALÓSZÍNŰLEG ENNÉL JÓVAL MAGASABB HŐMÉRÉSKLET LESZ!!

Keressük meg a legmagasabb hőmérsékletű pontokat ugyanazon a készüléken, ugyanolyan működési feltételek mellett. Vegyük figyelembe, hogy a légmozgások, szelek, befolyásolják a pontos mérést. Fényes felületek és csatlakozások, valamint a készülékekre rakodó szennyezés befolyásolják a mért hőmérsékletet.

Kiegyenlítetlen terhelések, túlterhelések, harmonikusak ugyanazt a hibát mutathatják. Meg kell mérnünk az elektromos tereléseket ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjuk a hibát. Egy hideg pont is jelentheti a hiba helyét.

Amikor a hiba küszöbön álló bekövetkezése nyilvánvaló ez „vörös riasztást” kell eredményezzen.

Küszöbön álló hiba vagy kritikus hely felfedezése a készüléken azonnali beavatkozást igényel! NETA (International Electrával Testing   asszociatívon) Azonnali beavatkozást kell jelentsen, ha a készüléken mért hőmérséklet 40 C fokkal magasabb, mint a környezeté, Továbbá azonos készülékek azonos feltételek mellett működnek és a felületükön mégis 15 C-ál nagyobb hőmérsékletet lehet mérni.

Azokon a helyeken, ahol a mérendő készüléket nem lehet elérni, például amikor a készülék tetejére motor vagy sebességváltó szekrény van szerelve, „hőtükröket” lehet alkalmazni (3 mm széles fényesre tisztított alumínium darab) Jó lehet ebben az esetben csak összehasonlító mérésre van lehetőség nem pontos hőmérséklet meghatározásra.

A hőkamerákkal végzett tervszerű megelőzés, karbantartás, csökkentheti a kieső időt és pénzt takarít meg.  Sok frissen fellépő hiba további meghibásodásokat okozhat pl. egy melegedő tekercs tovább csökkenti a szigetelési ellenállást, elszennyeződés tovább korrodálja a berendezést, illetve a rezgés tovább lazítja az összeköttetéseket.

Amikor egy berendezés elromlik az első teendőnk a gyártósort leállítani és újraindítani. Nekünk azonban meg kell találnunk a hiba okát. Meg kell nézni találunk-e elszínesedést, esetleg elszenesedést.  Nekünk kell eldönteni, hogy a rendelkezésre álló készülékeink közül melyikkel, mit fogunk mérni.  Hőkamera nélkül jóval kisebbek a lehetőségek és az esélyek. Természetesen az infravörös kamera csak a vizsgált eszköz felületének hőmérsékletét méri. Ez azonban utal arra, hogy ebben a rendszerben hiba van! Más készülékekkel kell meghatározni azt, hogy valójában mi is a hiba oka.

1.2 A szigetelési ellenállás mérése

 A tekercsek esetében megfelelőségi vizsgálatot és a szigetelésen keletkezett hibákat szigetelési vizsgálattal tudjuk megmérni.  A mérés során a készülékünk egy ismert nagyságú jelet – mondjuk 1.000 V-ot – generál és megméri a szigetelésen keresztül szivárgó áramot.  Ebből kalkulálja ki a szigetelési ellenállást. Így fedezi fel, hogy a fázis – és fázis, illetve fázis – és földelési vezeték között mekkora az ellenállás. A kezdeti szigetelési ellenállás egy készülék első bekapcsolásakor lehet akár1.000 Mohim is. Ezt az értéket gyorsan lecsökkenheti a magas működési hőmérséklet. A fentiek miatt a szigetelési ellenállást gyakran kell ellenőrizni.

Nagyon fontos!  Mielőtt megkezdi, a szigetelési ellenállásmérést a mérendő készüléket le kell választani a működő rendszerről. Amikor a leolvasott értékeket kiértékeljük, figyelemmel kell lenni a hőmérsékletre és a levegő nedvességtartalmára. A hőmérséklet és légnedvesség nő akkor a szigetelési ellenállás értéke csökken.  A szigetelési ellenállás értéke felére csökken a hőmérséklet minden 10 C emelkedésével.  Az előbbiek miatt meg kell mérnünk a szigetelési ellenállás mellett a hőmérsékletet is. Pl.  hőkamerával.

Tekintse meg szigetelési ellenállásmérő választékunkat!

1.3. Rezgésmérés csapágyaknál és tengelyeknél.

A rezgésvizsgálat kulcs eleme a tervszerű megelőző karbantartásnak!  A rezgésmérővel meg lehet vizsgálni a rezgés spektrumát, mindhárom koordináta figyelembevételével.  Ideális, amikor egyszerre történik a három tengely mérése. A mérést a meghajtott tengelyek mindkét végén el kell végezni.

Három mérést kell csinálni egy tengelyű készülékeknél. Van olyan hiba, ami csak egy bizonyos tengelyen okoz rezgést!  A rezgésmérők drága műszerek. Pontosan kell, dolgozzanak, mert a mérés során a kezelőnek korlátozott idő áll rendezkedésre. Nincs idő egy alapos vizsgálatra.  Ennek ellenére nem szabad, hogy egy meglévő meghibásodást ne fedezzünk fel.

A motorrezgés egyes frekvenciái gyakran összeadódnak a forgási sebességgel, és gyakran mutatnak meghibásodott csapágyra, meghajlott tengelyre, meglazult kötésekre.  Ellenőrizzük a forgási sebességet, nem azt, amik a motor adatlapon olvasható, hanem a ténylegeset, ami alacsonyabb lehet, mint az adatlapon feltüntetett. Ez fontos lépés, mert a magasabb frekvenciák leosztódnak az állórész hornyaira és forgórész tengelyére.

Rezgés problémák gyakran vezethetnek vissza a forgórész problémáira.  A meghajlott tengely és a gyenge csatlakozás gyakran megkétszerezve, a forgási sebesség kétszeres értékeként jelenik meg.

Magasabb érték függhet attól, hogy hány golyó van a csapágyban vagy, hogy mennyi az állórész hornyainak a száma.  A pontos méréshez ezekre az adatokra feltétlenül szükség van. A mérés megkezdése előtt ezeket be kell szerezni. A csapágy golyóinak átmérője és a külső, illetve belső átmérő, szintén befolyásolni fogja a rezgést. Bármilyen méretkülönbség két ellenőrzés között komoly oka lehet egy alapos vizsgálatnak.

tekintse meg rezgésmérő választékunkat!

1.4. Erősáramú hálózati analízis

A hálózati hibák nagy része két nagy csoportra vezethető vissza, a kiegyenlítettlenségre és a harmonikusakra. 

Kiegyenlítettlenség

Még a legkisebb feszültség kiegyenlítettlenség is okozhatja az összeköttetések megromlását.

A kiegyenlítettlenség úgy keletkezik, hogy egy hálózati energia nem megfelelően jut le a felhasználás helyére. Alacsony feszültség az egyik vezetéken vagy a szigetelési ellenállás értékének lecsökkenése a motortekercsen belül. Ha egy motor kiegyenlítetlen állapotban dolgozik, akkor kisebb hatásfokkal teszi ezt és le fog csökkenni az élettartama.  Megnövekedett áramértékeket lehet mérni, alacsonyabb nyomatékot ad le és még mechanikus zavarok is felléphetnek.

Kiegyenlítetlen hálózat működési zavarokat okoz az egyfázisú terheléseknél, amiknek a feszültsége alacsony   vagy magasabb, mint a terhelés megadott feszültsége. Ez utóbbira különös figyelemmel kell lenni. A kiegyenlítettlenség problémája különösen ott lehet komoly, ahol a berendezést nem megfelelően helyezték üzembe vagy napenergia rendszert egy fázisra kötötték.  Az ilyen kiegyenlítettségből eredő veszteséget a hálózati fogyasztók/terhelések jobb csoportosításával vagy kiegyenlítő komponensek alkalmazásával lehet csökkenteni.

Harmonikusak és tranziensek

Szinusz feszültséget nem lineáris terhesére tesznek (amikor a terhelés mértéke függ a feszültségnagyságától) Ilyenkor olyan áramok keletkeznek, amik harmonikusakat tartalmaznak. A nem lineáris terelésre a legjobb példa az egyenirányítók.   A gyakorlatban ezek a kapcsolóüzemű tápegységek, változtatható sebességű motor meghajtások, a LED és a kompakt fénycsöves világítástechnikai megoldások és klímás elektronikus alkalmazások.

A LED-es megoldásokból származó tranziens feszültségek, motorok gyakori ki és bekapcsolása és a VSD (változtattathatod sebességű motormeghajtás) műveletek nagyon gyorsan, löket szerűén következnek be és sokkal nagyobb értékűek, mint a normál hálózati feszültség.  VSD különösen hajlamos arra, hogy mágneses mezőt indukáljon és az állórészre és a csapágyakra kedvezőtlen hatást fejtsen ki.  A tervezésnél erre különös figyelemmel kell lenni.  Ilyen feladat, hogy egyeztetni kell a meghajtást a motorokkal. Keramikus csapágyakat kell használni, szigetelt motorházat, és a tengelyt le kell földelni. A VSD kimenetet szűrni kell. A harmonikus veszteségek csökkenthetőek egyrészt úgy, hogy nem is engedjük, hogy létrejöjjenek másrészt aktív, illetve passzív szűrőket alkalmazásával.  

A harmonikusok és a kiegyenlítettlenség semleges áramokat okozhatnak. Ezeket szűréssel és a terelések jobb elosztásával lehet megszűrni. Amikor a hálózat sok kapacitív, illetve induktív elemet tartalmaz, akkor felléphet rezonancia frekvencia, ami hálózati rendszert zavarja.

Harmonikusak és tranziensek

Szinusz feszültséget nem lineáris terhesére tesznek (amikor a terhelés mértéke függ a feszültségnagyságától) Ilyenkor olyan áramok keletkeznek, amik harmonikusakat tartalmaznak. A nem lineáris terelésre a legjobb példa az egyenirányítók.   A gyakorlatban ezek a kapcsolóüzemű tápegységek, változtatható sebességű motor meghajtások, a LED és a kompakt fénycsöves világítástechnikai megoldások és klímás elektronikus alkalmazások.

A LED-es megoldásokból származó tranziens feszültségek, motorok gyakori ki és bekapcsolása és a VSD (változtattathatod sebességű motormeghajtás) műveletek nagyon gyorsan, löket szerűén következnek be és sokkal nagyobb értékűek, mint a normál hálózati feszültség.  VSD különösen hajlamos arra, hogy mágneses mezőt indukáljon és az állórészre és a csapágyakra kedvezőtlen hatást fejtsen ki.  A tervezésnél erre különös figyelemmel kell lenni.  Ilyen feladat, hogy egyeztetni kell a meghajtást a motorokkal. Keramikus csapágyakat kell használni, szigetelt motorházat, és a tengelyt le kell földelni. A VSD kimenetet szűrni kell. A harmonikus veszteségek csökkenthetőek egyrészt úgy, hogy nem is engedjük, hogy létrejöjjenek másrészt aktív, illetve passzív szűrőket alkalmazásával.  

A harmonikusok és a kiegyenlítettlenség semleges áramokat okozhatnak. Ezeket szűréssel és a terelések jobb elosztásával lehet megszűrni. Amikor a hálózat sok kapacitív, illetve induktív elemet tartalmaz, akkor felléphet rezonancia frekvencia, ami hálózati rendszert zavarja.

Tekintse meg hálózatminőség vizsgálóinkat!

1.5. Rejtett hibák felfedezése oszcilloszkóppal és adatgyűjtőkkel

Van pár olyan eset, amikor a hibaelemzéshez a jeleket látnunk kell. Ilyenek a zajok vagy egyéb normálistól eltérő hullámalakok. A kézi oszcilloszkópok képesek arra, hogy megnézhessük velük az amplitúdókat jelek nagyságát, a jelek időbeli lefutását. Alakjukat, az alakok torzulását.  A különféle bejövő, kimenő jelek egyidejű vizsgálata választ adhat az olyan hiba lehetőségekre, mint pl. a feszültség és áram túlterhelés, jelek nem megfelelő időben történ szinkronizációja csillapítási és bemeneti impedanciák hibás értéke, és a dirrt.

Hordozható oszcilloszkópokkal meg lehet találni harmonikus, tranziens és a nem megfelelő tranziensek okozta hibákat, egy és háromfázisú hálózatokban is.  Felfedezhetőek a   AC! DC konverterek hibái, hibás JGT kapuk, vagy szűrük által okozott hibák, és vizsgálni lehet a pulzus szélesség modulációt, reflexiót, illetve a tranziensek és a kiegyenlítettség hibáit.

Tekintse meg oszcilloszkóp választékunkat!

Véletlenszerűen fellépő hibák

A véletlenszerűen fellépő hibák leggyakoribb elfordulása a por, szennyezettség, korrózió és a vezetékek törése. A vezetékek elöregedése vagy a gyakori ki bekapcsolás is lehet a hiba oka. Ilyenkor a hiba meghatározására energia adatgyűjtőt ajánlott alkalmazni. Ilyenkor hosszabb időre felhelyezünk egy adatgyűjtőt a hálózatra és megmérjük vele a fogyasztást.  Látni fogjuk a mért jeleket, azok alakját, nagyságát. Képet kaphatunk az energiafogyasztásról.

A hálózati analizátort vagy egy lakatfogós multimétert ajánlott alkalmazni az áram kiegyenlítettlenség és a terhelési problémák megállítására minden fázison.

Tekintse meg villamos hálózati készülékeinket!

Hogyan keveri a szabadalmaztatás alatt álló technológia a hőt és a látható fényt

Miről szól még a cikk?

 • látható és infravörös képek egyetlen kijelzőn
 • kép a képben megjelenítése
 • az ipari szükséglet kielégítése
 • hogyan történik a keverés 

Az Infrared Solutions, Inc., a Fluke vállalat, kifejlesztett egy új infravörös technológiát, az IR-Fusion™ nevű technológiát, amely képpontról pixelre keveri a látható és infravörös képeket egyetlen kijelzőn. Ez a cikk a szabadalmaztatás alatt álló, újszerű, alacsony költségű megközelítést írja le a parallaxis probléma megoldására a külön látható és infravörös optikából származó képek kombinálásával.

Háttér

Számos oka lehet annak, hogy a látható képek általában élesebbek és tisztábbak, mint az infravörös képek. Az egyik az, hogy látható szenzortömbök készíthetők kisebb detektorelemekkel és sokkal nagyobb számú elemmel. A másik, hogy mivel a látható képeket nem a hőmérséklet mérésére használjuk, a képeket csak visszavert sugárzással lehet előállítani, ami általában élesebb képet ad, mint a kibocsátott sugárzás.

A látható detektortömbök milliónyi elemet tartalmaznak, míg az infravörös detektortömbök sokkal kevesebbet. A Fluke FlexCam látható tömbje 1 360 000 detektorelemet tartalmaz, és infravörös tömbje 1/18-a (76 800 elem). Ennek eredményeként a látható kép sokkal részletesebb lehet, mint az infravörös kép. Ráadásul a látható képek ugyanolyan színekben, árnyalatokban és intenzitásban jeleníthetők meg, mint amit az emberi szem lát, így szerkezetük és jellegük könnyebben értelmezhető, mint az infravörös képek.

Bár az infravörös és látható kamerák képesek rögzíteni a céltárgyról kibocsátott és visszavert sugárzást is, a látható képeket szinte mindig a visszavert látható fény hozza létre. Ezzel szemben a hőmérséklet mérésére használt infravörös képeknek rögzíteni kell a kibocsátott infravörös sugárzást. A visszavert látható sugárzás éles kontrasztot hozhat létre éles szélekkel és intenzitáskülönbségekkel; például egy vékony fehér vonal feküdhet egy vékony fekete vonal mellett.

Lehetőség van éles infravörös visszaverődési kontrasztra is, ha alacsony emissziós (magas infravörös reflexiós) felületet magas emissziós (alacsony infravörös reflexiós) felület mellett helyezünk el. De szokatlan, hogy éles hőmérséklet-különbséggel rendelkező felületek vannak egymás mellett. A közeli tárgyak közötti hőátadás kimoshatja a hőmérsékleti különbségeket azáltal, hogy hőmérsékleti gradienseket hoz létre, ami megnehezíti az éles szélű kibocsátott sugárzás képeinek készítését. Ez egy másik oka annak, hogy a hőmérséklet mérésére használt infravörös képek általában kevésbé élesek, mint a látható képek.

Az iparnak olyan kamerára volt szüksége, amely képes olyan képet rögzíteni, amely a látható kép részleteit és az infravörös kép hőmérsékletének mérését mutatja. A legtöbb operátor duplikált képeket készített, egy látható fényt és egy infravörös képet, de a képek korrelációja néha megbízhatatlan volt. Az igazi szükség az volt, hogy a két kép automatikusan fedje egymást.

Az egyik javaslat az volt, hogy a látható és az infravörös kamerát egy műszerben kombinálják egymás mellett, így mindkét kép egyszerre készül, de a térbeli korreláció a parallaxistól szenvedett. Jól működött nagy távolságokon, ahol a parallaxis elhanyagolható. De az olyan alkalmazásoknál, mint a prediktív karbantartás és az épülettudomány, ahol a kamerát rövid vagy közepes távolságra használják, a parallaxis probléma.

Csak infravörös látható Csak 50/50 keverék

Csak infravörös, csak látható és kevert képek ugyanarról a jelenetről

Vegyes látható és infravörös képek

Az IR-Fusion technológia a videó sebességű infravörös kamerát egy videósebességű látható fény kamerával kombinálja egyetlen eszközben, így a jelenet látható és infravörös sugárzásban is megtekinthető és rögzíthető. A látható kép automatikusan regisztrálásra kerül (parallaxisra korrigálva), és az infravörös képhez igazodó méretre kerül, így az infravörös és a látható jelenet egymásra fedhet a kamera kijelzőjén. A kezelő választhat, hogy a látható képet önmagában, az infravörös képet önmagában vagy a kettő kevert (összeolvadt) kombinációját kívánja-e látni. Lásd a példaképeket az 1. ábrán .

Mivel az infravörös és a látható képeket a kamera pixelenként egyezik, a kezelő könnyen azonosíthatja az infravörös érdekes pontok helyét a célponton azáltal, hogy megjegyzi, hol vannak a funkciók a kevert képen. Ha az infravörös kép fókuszban van, a kamera kezelője dönthet úgy, hogy csak a látható fényben lévő képet nézi, és a nem megjelenített, de a megfelelő infravörös képhez társított adatokból olvassa le a látható kép infravörös hőmérsékletét. Ennek egy példája látható az 1. ábra csak látható paneljén , amely a legforróbb pontot mutatja 121,7 °F-on.

A kevert kép segítségével egy érdekes infravörös jellemző helye pontosan azonosítható még akkor is, ha az infravörös kontraszt alacsony, és az infravörös képen nagyon kevés a struktúra. A 2. ábrán egy lapos falon vagy mennyezeten egy rosszul szigetelt pont pontos elhelyezkedését segíti, ha egy kis látható foltot vagy nyomot látunk a kevert látható/infravörös képen.

Megjelenítési módok

A Fluke Ti4X és 5X IR-Fusion™ infravörös kamerák öt megjelenítési módban működhetnek; 1) Kép a képben, 2) Teljes képernyő és 3) Színes riasztások, 4) Alfa keverés és 5) Teljesen látható fény. Az első négy mód bármelyikében a hőmérséklet rögzítésre kerül, és megjeleníthető a kép infravörös részén.

Összekevert

2. ábra: Alacsony kontrasztú infravörös jelenet keverése látható képpel segíti az infravörös érdekes pont pontos helyét

Csak látható Infravörös Mérsékelt keverék

3. ábra Kép a képben mód, amely a kijelző középső negyedét mutatja, csak látható, csak infravörös és a kettő mérsékelt keverésével

75 % IR Blend 50 % IR Blend 25 % IR Blend

4. ábra Kép a képben mód, amely a kijelző középső negyedét mutatja az infravörös különböző százalékos keverésével

Csak látható Infravörös 50/50 keverék

5. ábra Teljes képernyős mód, amely a csak látható, csak infravörös és a kettő 50/50 arányú keverékét mutatja
 1. Kép a képben mód ( 3. ábra ); Kép a képben módban a kijelző középső negyede csak infravörös, csak látható vagy a kettő keveréke. Csak a képernyő fennmaradó háromnegyede látható. Ebben az üzemmódban az infravörös kép mindig rögzített helyzetben, a kijelző közepén jelenik meg.
  A 4. ábra egy kevert képet mutat különböző százalékos infravörös keveréssel.
 2. Teljes képernyős mód; Teljes képernyős módban a kép a képben mód középső negyede tölti ki a képernyőt. A kép a képben módhoz hasonlóan a teljes kijelző lehet csak látható, csak infravörös vagy a kettő keveréke. Az 5. ábra a 4. ábrán látható infravörös jelenet teljes képernyős képe.
 3. Színes riasztási mód; A színes riasztási mód arra szolgál, hogy kiemelje azokat az érdeklődési területeket, amelyek megfelelnek a kamera kezelője által meghatározott hőmérsékleti feltételeknek. Három beállítás áll rendelkezésre; a) melegküszöb, b) hidegküszöb és c) abszolút tartomány.
  1. A forró küszöb módban a kép bármely pixele, amelynek hőmérséklete meghaladja a hőmérséklet-beállítást, infravörös színben jelenik meg.
  2. Hideg küszöb módban a kép bármely pixele, amelynek hőmérséklete egy hőmérséklet-beállítás alatt van, infravörös színben jelenik meg.
6. ábra Színes riasztási példa 300 °F-ra beállított forró küszöbértékkel
 1. Abszolút tartomány módban (izoterma) a kamera kezelője megadja egy tartomány felső és alsó hőmérsékletét is. Bármely pixel, amelynek hőmérséklete ebben a tartományban van, infravörös színben jelenik meg. Minden színriasztási módban a színeket az infravörös paletta kiválasztása, az intenzitást pedig az infravörös keverés mértéke határozza meg. A mód megjelenítése beállítható kép a képben vagy teljes képernyősre.

Hogyan történik a keverés

Az IR-Fusion™ technológia a valós idejű látható kamera motorját egy valós idejű infravörös kamera házába helyezi. Az elhelyezés olyan, hogy a látható optikai tengely a lehető legközelebb legyen az infravörös optikai tengelyhez, és nagyjából párhuzamos legyen az infravörös tengellyel a függőleges síkban. A parallaxis korrekciója érdekében az egyik kamera látóterének (FOV) nagyobbnak kell lennie, mint a másiké. A látható FOV-ot azért választották nagyobbra, mert a látható optika jelenleg olcsóbb, mint az infravörös optika, és a látható kamerák felbontása sokkal finomabb. Ezért a látható kép egy részének elvesztése a parallaxis korrekciós eljárás során a legkisebb hatással van a kamerára és a kevert képekre.

Az 1. ábra a kombinált infravörös és látható kamera optikai útvonalát és érzékelőkonfigurációját mutatja. Két különálló optikai út és két különálló érzékelő van; egy látható és egy infravörös. Mivel az érzékelők optikai útvonalai eltérőek, mindegyik érzékelő kissé eltérő nézetből “látja” a céljelenetet, ami parallaxis hibát okoz. Ezt a parallaxis hibát a kombinált képen elektronikusan, szoftveres beállításokkal korrigálják.

A látható optika olyan, hogy minden használható távolságban éles marad. Az infralencse alacsony f-számmal rendelkezik, és ennek eredményeként kis mélységélességgel rendelkezik, amely kiváló eszköz a cél távolságának meghatározására. Csak az infravörös objektívnek van szüksége a fókusz beállítására a különböző távolságú célpontokhoz.

Parallax korrekció

A parallaxis korrekció az infravörös fókusztávolságon alapul. A 2. ábra geometriailag mutatja a parallaxis egyenlet levezetését.

A standard lencseegyenletből

Ahol; d = távolság a tárgytól
i = távolság a képtől
f = az objektív effektív gyújtótávolsága

És a 2. diagramból :

Ahol; q = elválasztási távolság a látható és az infravörös optikai tengely között p = a kép eltolása a látható fókuszsíkban

Egy adott kameránál a q elválasztási távolság és az objektív f gyújtótávolsága rögzített. Ezért a fenti egyenletből a látható kép eltolása csak a céltávolság függvénye. qd infravörös optikai út pid látható fény optikai út

2. ábra Parallax geometria

Kép rögzítésekor a teljes látható kép és a teljes infravörös kép az összes járulékos adattal egy képfájlban kerül mentésre a fényképezőgép memóriakártyáján. A látható képnek az a része, amely nem jelenik meg, és amely a kép készítésekor a megjelenítési méreteken kívül esik, a látható kép részeként kerül mentésre. Később, ha az infravörös és a látható kép közötti regisztráció utófeldolgozási módosítására van szükség egy PC-n, a teljes látható kép elérhető az ilyen beállítások elvégzéséhez.

Következtetés

A látható és infravörös optikájú kamerák parallaxis problémájának megoldásának újszerű megközelítése olyan kereskedelmi kamerát eredményezett, amely jelentősen javítja a teljesítményt és a hasznosságot a prediktív karbantartási és épülettudományi alkalmazásokban. Különösen nagymértékben javítja az infravörös képek térbeli részleteit, és segít az infravörös érdekes pontok pontos helyének meghatározásában.

Elismerés

A szerző, Roger Schmidt szeretné elismerni az Infrared Solutions, Inc. Engineering Team kivételes munkáját ennek az egyedülálló fényképezőgépnek a feltalálásában és fejlesztésében. A csapatot Kirk Johnson és Tom McManus vezette, és támogatta Peter Bergstrom, Brian Bernald, Pierre Chaput, Lee Kantor, Mike Loukusa, Corey Packard, Tim Preble, Eugene Skobov, Justin Sheard, Ed Thiede és Mike Thorson. A szerző szeretné köszönetet mondani Tony Tallmannak a PC-szoftverért végzett munkájáért, amely megkönnyítette ezeknek a leleplező képeknek az újságban való közzétételét.

Füstgázelemzési kisokos

Az utóbbi években egyre több kifejezés, fogalmom került a füstgáz elemzési és méréstechnikai alkalmazásba.  Ezeket  korábban nem ismertünk, illetve nem alkalmaztuk. A környezetvédelmi és EU szabályozások szigorítása és a mérési módszerek fejlődése következtében,  a mindennapi felhasználó naponta találkozik ezekkel a kifejezésekkel, gyakran az angolból átvett rövidítésekkel. Ehhez szeretnénk az alábbi anyaggal Önöknek segítséget adni. A fogalmakhoz, kifejezésekhez, rövidítésekhez néhány soros magyarázatot találunk, melyek segítenek a felhasználóknak a mindennapi füstgázelemzésben…

 1. BIMSCHV

A BImSchV a német szövetségi immisszióvédelmi törvény végrahajtási rendeleteinek a gyűjteménye. A szabályzás tartalmazza a lakossági kis és közepes tüzelő/hőtermelő berendezések, továbbá a kisüzemek tüzelő berendezéseire vonatkozó előírásokat, ezek a jelentős források, melyek egészségre ártalmas anyagokat (pl. szálló por) képeznek. A szabályozás emisszios határértéket ír elő új berendezésekre, a meglévőkre pedig szanálási irányelveket tartalmaz. A 1. BImSchV célja, hogy a finom szálló por egészséget veszélyeztető kockázatát csökkentsük és a jelenlegi ca. 24.000 T emissziót 2035-ig a növekvő fa tüzelőanyag felhasználása mellet 16.000 T-ra csökkentsük. A BImSchV 2 lépcsője – mely 2015-től érvényes –  az emissziós hatáértékeket újból szigorítja

4 PA-teszt

A 4Pa teszt egy módszer megfelelő mennyiségű égetési levegő megállapításra a környezeti levegőtől független tüzelő berendezéseknél. A teszt célja, hogy az épületben nem megfelelő égetési levegő esetében, valamint elszívó berendezések egyidejű üzemeltetésénél egy veszélyes vákum képződjön. A teszt elvégzése a kéményseprő feladata. Abban az esetben, ha a vákum mértéke a teszt során ez alatt az érték alatt van, akkor a tüzelő berendezést és az elszívót egyidejűleg lehet üzemeltetni és nem szükséges vakum ellenőrző jelzőt vagy ablakzáró reteszt beépíteni.

Füstgázmérés

A füstgázmérés célja, valamely tüzelő berendezésnél a külső atmoszférába kijutott szennyező anyagokat pl.CO szén-monoxidot megmérjük, valamint a meleg füstgáz által elvesztett energiát megállapítsuk

Füstgázhőmérséklet

A forró füstgáz hőmérséklete közvetlenül az égetés után. Ez az érték szükséges a füstgáz veszteség megállapítására a mérés során.

KIEGYENLÍTÉS/BEÁLLÍTÁS (Abgleich)

Ez tkp. az előírt értékre való beállítást jelenti, a mérendő készüléknél, az egyes füstgázkomponeseknél megfelelő hiteles ellenőrző gázok felhasználása mellett. Akkor végezzük, ha újbóli kalibrálás után nagy eltérés adódik a mérőkészülék és a normál mérőműszer között. A beállítás/kiegyenlítés után ismételt kalibrálást kell végezni, és erről kalibrálási bizonyítványt kell kiállítani.

ANALÓG KIMENET

Ez egy kimeneti jel, amely analóg jelként áll rendelkezésre. Az elektronikában általában elektromos feszültségi jel a fizikai paraméter ábrázolására.

ATEX

Az ATEX-et gyakran az EU ATEX irányelvek szinonimjaként alkalmazzák. Ez egy francia kifejezés a robbanásveszélyes atmoszféra jelölésére. Ez a direktíva 1994-ben született és jelenleg két irányelvet tartalmaz a robbanásvédelem területén: az ATEX termék irányelveket (94/9/EG) és az ATEX üzemeltetési irányelveket (1999/92/EG)- Az ATEX termék-irányelvek a termékek skáláját tartalmazza a belső közlekedésben, melyeket robbanásveszélyes zónákban fordulnak elő. Az ATEX üzemeltetési irányelvek pedig a munkavállaók biztonságára és egészségének védelmére az előirásokat tartalmazzák, robbanásveszélyes atmoszféra környezetében.

AUTOMATIKUS MÉRÉS

Automatikus mérés alatt egy olyan mérési programmot értünk az előírt mérési intervallum szabályozására és az átlagérték megállapítására.

FŰTÖTT GÁZMINTAVÉTEL

A fűtütt gázmintavételt xtraktív mintavételnél alkalmazzák a nedves gáz kondenzálásának a megakadályozására. Ez feltétlen szükséges SO2 kén-dioxid és NO2 nitrogén-dioxid mérésénél.

TERHELÉSI VIZSGÁLAT

A terhelési vizsgálat egy előírt mérés a TRGI szerint, új vezetékenél végzik és vizsgálják a szilárdságot és tartósságot. A terhelési viszgálatot új szerelvények és mérőkészülékek nélküli vezetékeknél 1 bar nyomásnál végzik. AZ alkalmazott gáz az levegő vagy inertgáz (nem reakcióképes gáz) A vizsgálat ideje legalább10 perc, ez alatt nem szabad nyomásesést tapasztalni. A vizsgálat elvégzéséhez egy szivárgásmérő készülék szükséges pl. A DPM 9400 vagy MF Plus. 

.VONATKOZTATÁSI OXIGÉN

Ezalatt egy a szabványokban meghatározott oxigén tartalmat értünk az égetésénél. Amennyiben a füstgázban magasabb, vagy alacsonyabb a vonatkoztatási oxigén értéknél, az összes emissziót erre az értékre át kell számolni. A vonatkoztatási értéket rögzítjük a mérőberendezésben, így az összes emissziós érték egy definiált oxigéntartalomra az MRU műszerben automatikusan át lesz számolva.

BHKW

A BHKW egy rövidítés, jelentése: Blokk fútő erőmű egy modulárisan felépített berendezés elektromos energia és hő termelésre, amely az erő-hő összekapcsolást használja ki. Ez az elv azzal jellemezhető, hogy egyidőben a motor általt termelt mechanikus energiát (erő) és a képződött termikus energiát (hő) használja ki.

BIOGáz

A biogáz egy éghető gáz, amely biogáztermelő berendezésekben képződik a szerves anyagok mikrobiológiai természetes folyamat során, oxigénszegény feltételek mellett. Ezt a gáz alkalmazhatjuk elektromos energia termelésére, ahol a biogáz metán tartalma nagy szerepet játszik, a magas égéshője miatt.

BIOGÁZ BERENDEZÉS

A biogáz berendezésben jön létre a biomassza lebontásának következtében képződik.

A mezőgazdasági biogáz képző berendezésekben általában állati tápanyagokat pl. trágyát és energia növényeket adnak hozzá szubsztrátként. A biogáztermelő berendezésekben képződött gázt áramot és hőtermelésre hasznositják blokk hőtermelő erőműben.

BOSCHszám

A feketedés mértékének a kifejezésére használják, a füstgázban lévő portartalom meghatározására a koromszám mérésnél.

TÜZELŐANYAG

Tüzelőanyag alatt olyan kémiai anyagot értünk, melynek elégetése során a benne lévő energiát felszabadítjuk és hasznosítjuk. A tüzelőanyagokat különböző kritériumok szerint csoportosíthatjuk. Ennek megfelelően pl. szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagokat különböztetünk meg, vagy fosszilis (p. szén) vagy biogén (pl. biogáz) anyagokat is kategorizálhatunk. A tüzelőanyagokat a fűtőérték szerint is osztályozhatjuk.

ÉGÉSHŐ

Az égéshő kifejezi valamely tüzelőanyagban rejlő hőenergia mértékét. Valamely anyag égéshője megadja azt a hőmennyiséget, mely az égetés során és az égetési gáz 25 C-ra történő lehűtése, kondenzáció során felszabadul. Az égéshőt nem szabad összetéveszteni a fűtőértékkel.

KONDENZÁCIÓS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS

Az égéshőt előállító berendezés vagy egy fűtőkazán melegvíz termelésre, mely a tüzelő anyag hőjét majdnem teljesen felhasználja. Ebben a berendezésben a füstgázt teljesen lehűtjük, igy a benne lévő kondenzációs hőt is hasznosítjuk a hőtermelésnél.

CO-ÖBLÍTÉS

CO öblítés egy olyan funkció a füstgázmérő múszerekben a CO szenzor védelmére. Megvédi a szenzort a magas CO koncentrációtól, ezáltal menöveljük a szenzor élettartamát.

CO-MÉRÉS

A CO mérés során meghatározzuk a CO tartalmat, ami kifejezi a tüzelő berendezés égetési minőségét.

DELTASMART

A Delta Smart a legkisebb MRU kézi műszer érintéses tasztatúrával és MSM technológiával, max.  3 szenzorral van felszerelve (CO,O2,NO)  A Delta Smart lehetővé teszi, hogy a füstgázkomponensek mérése mellet megmérhetjük a hőmérsékletet és a nyomás értékeit is. A kéziműszer alkalmas kazánok gyors helyszini méréseire.

DENzITOMETER

Ez egy műszer, amely alkalmas színsűrűség mérésére, valamint fényszórás, koromszám ellenőrzésére a Bosch módszerrel (NOVA plus FFZ)

DGUV ELŐÍRÁSOK 79 § 37,2

Német törvényes balesetbiztosítási előírások gyüjteménye. Korábban BGV D34. Szabályozza a CO mérést gáztárolóknál. (DELTAsmart FFZ és NOVAplus FFZ)

Tömítettségi Viszgálat

A tömítettségi vizsgálat egy a TRGI szerinti mérés új szerelvényekre, és vizsgálja a tömörséget.  A vizsgálatot a terhelési vizsgálattal együtt végezzük. A vizsgálathoz egy szivárgásmérő műszert használhatunk, mint a DPM 400-t vagy MF Plus-t. A vizsgálatot ne tévesszük össze a tömítettségi teszttel.

TÖMITETTSÉGI TESZT

A tömítettségi teszt a olyan műszer teszt, mely kimutatja hogy a mérőműszer és a hozzácsatlakozott szonda pontos mérésre képes. Abban az esetben, ha egy szivárgási pont van a csöveken, akkor a műszer itt a füstgázhoz friss levegőt is beszív, amely a mérési eredményt meghamisítja. A tömítetlenség egy gyakori hibaforrás, ezért hetente végezzük el a tesztet. A tömítettségi teszt nem cserélhető össze a tömítettlenségi vizsgálattal.

Nyomáskülönbség mérés

A mérés két különböző mérési pont közötti nyomáskülönbség mérésen alapszik. A differenciát az abszolútméréshez viszonyítva mérjük egy nyomáskülönbségi szenzorral. A szenzor általában 2 mérőkamrából áll, melyek egymástól hermetikusan el vannak választva. A membrán kitérése arányos a differencia nyomás nagyságával. A mérést különböző helyeken alkalmazhatjuk. Például a fűtéstechnikában folyadékok, gázok, gőzök áramlási sebességének mérésére vagy nyomás alatti tartályokban szintmérésre. A tömítettségi vizsgálatot és a 1 Pa tesztet is visszavezethetjük diff. nyomásmérésre. A következő MRU mérőműszerek alkalmasak diff. nyomásmérésre: MFplusDM 9200  SPECTRAplus , DELTAsmart

DM 9200

A DM 9200 egy prciziós digitális nyomásmérő műszer, és különböző méréstartamányokra felszerelve kapható.

DPM 9400

A DPM 9400 egy kompakt, egyszerű mérőműszer a TRGI ill. TRF szerinti mérések elvégzésére.

DRIFT

Drift a mért paraméter egy aránylag lassú változása az idő paraméter függvényében, ill. a környezeti feltételek változása miatt. Méréstechnikában a drift nagy szerepet játszik a szenzorok pontosságának a megváltozásában. Az összes driftet kiváltó paramétert megfelelő beavatkozással, pl. kompenzációval, vagy gyakori nullázással kompenzálhatjuk. Kimondhatjuk: minél jobb egy szenzor, anál kisebb mértékű lesz a drift.

NYOMÁSSZENZOR

 A nyomás szenzor az első tagja mérési láncnak, amely a fizikai nyomást (erő/felület) elektromos kimeneti jelléalakítja. A nyomás SI egység a Pascal, jelzése Pa. Különböző nyomás szenzorok vannak, a rel. nyomás, differencia nyomás és abszolút nyomás mérésére.

ÁRAMLÁSI MENNYISÉG KONTROLLJA

Az áramlási mennyiség kontrollja az akadálytalan gázáram ellenőrzése a mérőműszerben. Például egy eltömődött szűrő az áramlást akadályozza ill. Csökkenti, akkor a műszert kezelő erről optikai vagy hangjelzést kap.

ELEKTROkémiai SzENzOR

Az elektrokémiai szenzorok az egyes füstgázkomponensek mérését teszik lehetővé. Amikor érintkezésbe kerülnek a fütgázzal egy gyenge, mérhető elektromos jelet adnak. Elektrokémiai szenzorokat főleg kiskazánok/ tüzelő berendezések mérésénél használunk.

EMISSZIó

Emissziónak nevezzük szilárd és gázhalmazállapotó anyagok kibocsátását, amelyek szennyezik a levegőt, talajt és a vizet. Az emisszió okozói elsősorban műszaki berendezések, tüzelő berendezések, melyek ezeket a szennyeződéseket a környezetbe bocsájtják. Törványi szabályozással sok berendezésnél az emisszió mértékét szabályozzák. Igy pl. Az 1.BImSchV határértékeket tartalmaz tüzelőberendezésekre. Minden emisszió egyben immissziót okoz.

EXTRAKTIV gázmintavétel

Az extraktív gázmintavétel egy olyan mintavételi módszer, amelynél a fütgázcsatornából/kéményből vesszük a gázmintát a gázmintavevő szondával és vezetjük a gázelemző készülékhez.

Szálló por

A szálló por elevegő porrészek egy része az légkörben. Ennek deffiniálására 1987-ben az USA Környezetvédelmi hatósága EPA kiadott egy szabványt (PM Standard), amelynek következtében az emisszió értékelésében alapvető változások történte. Míg korábban az összemissziót vizsgálták, a PM Standard központjában immisszió belélegezhető része áll. A lebegő port osztályozták: finomporra,  (átmérő kisebb, mint < 10 µm), tüdőbe jutó porra (< 2,5 µm) és ultrafinom porra (átmérő kisebb, mint 0,1 µm). A szálló por kismérete miatt, bejuthat a tüdőbe és légzési problémákat okozhat.

A szálló por mérése

Szállópor mérést végzünk a tüzelőberendezések füstgázában és a koncentrációját mg/m3-ben fejezzük ki. Erre a mérésre az MRU egy FMS mérőrendszert fejlesztett ki.

FEM 4.004

Korábbi balesetvédelmi előírások (UVV) FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION. Termékcsoport ipari szállítóberendezések. 4.004. 2. Kiadás.

Szilárd tüzelő anyagok

A gázelemzésben a szilárd tüzelő anyagok elnevezést használjuk, die tartoznak a pellet, aprított fa, és szén.

Szárnyas kerék

A szárnyaskerék tkp. hasonlít a szélerőmű propelleréhez. Áramlások sebességek meghatározására szolgál. A gázok, vagy folyadékok áramában irányítják a közeget, itt helyezi be a kereket. A rotor olyan sebesen forog, hogy a 6 vagy 10 álló lemezek a felülethez modern műszereknél az áramlási sebesség a forgószárny szögsebességéből lesz kiszámítva. Ez a forgókerekes módszer kis áramlások mérésére alkalmas, de gyors áramlásoknál az üresjárati forgás miatt, nem alkalmazható. Fűtés és szellőzéstechnikában az áramlási sebesség mérése nagy szerepet játszik. Térfogati búrával ellátva a forgókerék, térfogatáram mérésére is alkalmas.

GÁZElőkészítés

A gázelőkészítés az extraktív gázmintavétel része és a célja a füstgáz szűrése, szárítása és tisztítása a gezelmzés előtt.

GázDETEKTOR

Gázdetektor alatt egy olyan műszert értünk, mellyel szivárgások és tömítetlenségek állapíthatók gázvezetékek mellett. A tömítetlen helyek jelzése általában otikailag, vagy akusztikusan történik. Ilyen műszer pl. a HC 300.

GÁZMINTAVEVŐ Vezeték

 Gázmintavevő vezetéken a szonda és az analizátort összekötő csővezetéket értjük. Általában szilikonból, vitonból, vagy teflonból áll és opcionálisan fűthető-

GÁZMINTAVEVŐ SZONDA

A gázmintavevő szonda olyan készülék, melyeta füstgázcsatornába helyezünk el és a extraktív analizátor fontos része. Magas hőmérsékletnek és korrozív körülménykenek tesszük kii. Példaként említjük a incon-szondát vagy kerámikus szondát.

GÁZHŰTŐ

A gázhűtő a forró füstgáz lehűtésére szolgáló egység, a gázanalizátor bemenete előtt. Meggátolja a füstgázminta kondnzátjának bejutását az analizátorba. A hűtő alternatívája egy kondenzát csapda. A hűtőt tartós mérésnél alkalmazzák. Ez egy Peltier elemet tartalmaz ezért Peltier hűtőnek is nevezik.

Használati képesség vizsgálata

A használati képességi vizsgálat, egy előírt mérés a TRGI szerint, 100 mbar-nak nyomás alatt lévő gázvezetékere. Az üzemeltető köteles ezt a vizsgálatot 12 évenként a gázvezetékekre elvégezni. A vizsgálat során az esetleges tömítetlenségi hely levegő nyomásesésével számítással vagy grafikus ábrázolással lesz megállapítva. A viszgálat elvégzéséhez egy szivárgásmérő és nyomásmérő műszer szükséges. Ilyen pl. a DPM900 vagy MFplus. Új gázvezetékek szerelésénél a TRGI előírások szerint, terhelési-és tömítetségi vizsgálatot kell végezni.

FŰTÉS ELLENŐRZÉS

A fűtésellenőrzés egy DIN szabvány szerint végzett eljárás, a teljes fűtőrendszerre elvégezve, a hőtermelőt, hőelosztót és átadótbeleértve, és a takarékossági hatékonyságot vizsgálja. Németországban több mint 4 millió olaj és földgáztüzelő berendezés elöregedett és nem működik hatékonyan. A 18 millió fűtőberendezés ca. 23%-a felel meg a mai követelményeknek. A 1. BImSchV-ben előírt határértékek betartása miatt fontos a hőtermelőket/kazánokat karban tartani. Valójában ezt a hőtermelőre/kazánra értjük, nem az egész hőellátó rendszerre. A rendszer hatékonyságára ezidáig az üzemeltető nem kapott információt. Ezért a DIN EN 15378 a fűtésellenőrzés egy olyan alternatíva, mely több paraméter hatását vizsgálja, mint például a karbantartásnál elvégzett füstgázveszteség a 1. BImSchV szerint. A viszgálat elvégzése után a tanácsadás során az üzemeltető tippeket kaphat, hogy minimális ráfordítással hogyan tudja a fűtőrendszerét hatékonyabbá, takarékosabbá tenni.

FŰTŐÉRTÉK

Az égéshővel szemben a fűtőérték az égetésnél maximálisan kinyerhető hőmennyiség, melynél a füstgázban lévő vízgőz nem kondenzálódik, ezt a hőmennyiséget a fűtőanyag mennyiségre adjuk meg. A fűtőérték tehát egy specifikus mérőszáma a hasznosítható hőmennyiségnek, a kondenzációs hő nélkül.

Hődrótos szonda

A hődrótos szonda egy olyan mérőműszer, melyet áramlási sebesség mérésre használunk. A szondában egy szenzorelem van, melyet elektromosan fűtünk és az ellenállása a hőmérséklettől függ. Az áramlási közegben lévő áramlás miatt hőátadás történik, amely az áramlási sebességtől függ. Az elektromos paraméter mérésével követjük az áramlási sebesség változását. Alternativ megoldás a hődrótos szondával szemben a merülőcsöves vagy forgókerekes áramlási sebesség mérés. Kombinálva egy áramlási búrával, a hődrótos szondával áramlási mennyiséget is mérhetünk.

HPA

Nyomásegység,. 100 Pa megfelel 1 hPa-nak. 1 hPa = 1 mbar.

IMMISSzIó

Imisszió alatt értjük a szennyeződésenek a levegőben, talajban és vízben történő hatását az emberi szervezetre, vagy tárgyakra (épületekre). Sok anyagra törvényileg megállapított határértékeket/immissziós koncentrációt állapítottak meg. Minden immisszió egy emisszióra vezethető vissza.

IN SITU-mérés

In situ mérés alatt a füstgázban végzett direkt mérést értünk.  A füstgázt nem extraktív visszük a szenzorokhoz, hanem a szenzorok közvetlenül a füstgázáramban vannak, mint pl. A cirkoniumoxid szenzornál. Az in situ latin kifejezés a „helyben“-t jelenti.

INCONELSzonda

Az inconelszonda a gázmintavételhez használt szonda, hőálló acélból van és a füstgázban max. 1000C-ig alkalmazható.

INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS

Az infravörös sugárzás egy hősugárzás, része az optikai sugárzásnak és ezzel egy része az elektromágneses spektrumnak. Nagyobb hullámhosszú, min a látható sugárzás, a spektruma (hullámhossza) 780 nm és 1 mm között van. Az Infrared Data Association (IrDA), hoz 1993-tól 50 cég csatlakozott, hogy az optika vezetéknélküli adatátvitelt az infra tartományban (850-900 nm) szabványosítsák Az IrDA sztenderd előnye az aránylag nagymennyiségű adat átvitele, magas biztonság a relatív kis hatótávolság mellett, valamint alacsony energiaigény az átvitt bytekre vonatkoztatva.

KALIBRálás

Kalibrálás alatt a méréstechnikában egy olyan mérési eljárást értünk, melynél valamely műszer eltérését vizsgáljuk egy olyan műszerhez képest, amelyet etalonként tekintünk. A kalibrálás végeztével beállítást kell végezni a mérőműszeren megbízható, reprodukálható és dokumentálható módon.

Kéményhuzat

A kéményhuzat a kisebb tüzelő berendezésekben a kéményben uralkodó légkörinél kisebb nyomás, mely szükséges ahhoz, hogy az égetésnél keletkező füstgázokat elvezethessük. Nagyobb kazánoknál az ipari területben a füstgázmennyiség olyan nagy, hogy a kéményhuzat nem elegendő, ezért elszivókat építenek be (elszívási huzat).

Kerámikus szonda

A kerámikus szonda egy olyan mitavevő szonda, amely extra magas hőmérsékleten maximálisan. 1700 C-ig alkalmazható, ahol az inconszonda már nem használható-

MAGÁRAM

A magáram a füstgáz legforróbb áramlási része. Itt érik el a gázalkotók a legmagasabb koncentrációt, ezért a füstgázmérést a magáramban kell elvégezni.

Kis tüzelő berendezések/kazánok.

A kis tüzelőberendezések/kazánok az 1 MW (megwatt) tüzelési teljesítmény alatt lévő berendezések fa és széntüzelésnék, 0,1 MW alatt szalma, takarmány és hasonló növényi anyagok tüzelésénél, valamint gáz és olajtüzelésnél 20 MW égetési teljesítmény alatt. Továbbá megkülönböztethetjük a kis berendezésket fűtő és egyes tüzelőberendezésként is., itt az épületek fűtőberendezéseit, egyes helységek tüzelőberendezéseit, lakás fűtőberendezéseit értjük. Ehhez a csoporthoz sorolhatjuk a kandallókat, cserépkályhákat, tűzhelyeket is.

Szén-dioxid

A szén-dioxid egy kémiai vegyület, mely oxigénből és szénből áll, képlete: CO2. Ez egy nem éghető, tiszta, szintelen és szagtalan gáz, mely a levegő természetes alkotórésze. Szerves anyagok égetésénél keletkezik, pl. Szén égetésénél elegendő mennyiségű oxigéntartalom mellett élőlények kilégzési terméke.

Szén- monoxid

A szén-monoxid (CO) egy szintelen, szagtalan, de igen mérgező gáz. Általában elégtelen égetésnél keletkezik, és igy nem elegendő mennyiségű oxigén mellet kéményben. A szén-monoxid keletkezhet nem jól szellőztetett kazánoknál, olaj és gáztüzelésnél, oxigén jelenlétében, kékes lángban CO2-vé ég el..

KONDENzáT

A kondenzát enyhén savas hatású folyadék, mely égetésnél a meleg füstgáz kondenzálásával jön létre. Ahhoz, hogy a nedvesség bekerülését a mérőműszerbe elkerüljük, kondenzát csapdát helyezünk a füstgáz útjába, az analizátor előtt.

KONDENZCSAPDA

 

Kondenzcsapda egy tartály, amely a gámintavevő szonda és a szenzorok között van elhelyezve, és a maradék nedvesség eltávolítását végzi a nedves füstgázból. Összegyüjti a kondenzátumot, mielőtt a gáz a műszerbe kerülne és károsodást okozna. A kondenzcsapda általában szűrővel van kombinálva, amely eltávolítja a gázból a szilárd porszerű szennyeződéseket. Kondenz csapda rövid időtartamú méréseknél ajánlatos, tartós mérésnél viszont gázhűtőt alkalmazunk, hogy a füstgázból eltávolítsuk a maradék nedvességet.

KONDENZÁT SZIVattyú

A kondenzátszivattyú egy elektronikusan vezérelt szivattyú, mellyel automatikusan eltávolítjuk a kondenzátot, mielőtt a gáz a műszerbe lépne. A műszerek előtt a kondenz szivattyú a hűtőnél található.

KÜVETTA

A küvetta egy edény plánparalell oldalfelületekkel, az optikai vizsgálatokhoz. Méréstechnikában a küvetta az optikai szenzorhoz kapcsolódik, és általában NDIR elven működik.

LAMBDA

A lamda a légfelesleg tényező, egy szám, amely megadja az égetésnél a viszonyt a tényleges és az elméletileg szükséges levegő között. Ebből a számból lehet megítélni az égetési folyamatot, a hőmérsékletet és a káros anyagok képződését, valamint a hatásfokot. Az optimális légfelesleg a tüzelés módjától is függ. Például olajtüzelésnél a lambda 1,1 és 1,3 között van.

LAS

Ez egy rövidítés: levegő-füstgáz rendszer, vagy levegő-füstgáz. kémény (LAS), melynél a meleg füstgáz és a kazánba vezetett hideg lavegő 2 felületileg összekötött, de elválasztott vezetéken kerül a kazántérbe. Ez a rendszer megfelel a mai követelményeknek, mivel a meleg füstgázből hasznosítani tudjuk annak a hőtartamát.

Szivárgási mennyiség

A szivárgási mennyiséget l/h-ban adjuk meg és kifejezi a gázvezeték tömítettségét.

Tömítetség megállapítása.

A viszgálat a tömítetlen helyek gyors feltérképezésére szolgál, csatlakozásii helyeken, külső gázvezetékenél, a viszgálathoz gázdetektort használunk.

MAK-ÉRTÉK

A MAK értéke a maximális munkahelyi koncentréciót jelent, valamely gázra, gőzre, vagy lebegő anyagra, amely a munkahelyen léphet fel. A MAK érték alatt, nem következhet be egézségi károsodás, ha a koncentráció max. 8 ó naponta, max. 40 óra hetente lép fel.

Többlyukú szonda

Több lyukú szondát akkor alkalmaznak, ha a CO koncentrációt a KÜO  – Kéményseprési ellenőrzése szabályozás – szerint mérik meg. Az egylyukú szonda a CO mérésnél egy mérési pontot határoz meg, míg a többlyukó szonda a teljes keresztmetszetben vesz mintát a füstgázból, ami biztosítja a pontosabb mérési eredményt.

MÉRÉSHELYKAPCSOLÓ

A méréshelykapcsoló egy olyan mechanikus egység a műszereken, mely lehetővé teszi egy műszerrel több mérési pont ellenőrzését.

MFPLUS

Az MFplus egy kompakt, univerzális mérőműszer füstgázelemzésre, egyesíti egy műszerben az összes fontos paraméter: pl. Nyomás, hőmérséklet, nedvesség , továbbá a szivárgási helyek mérését, valamint a tömítettségi vizsgálatot a TRGI szerint. Elsősorban tüzeléstechnikai szakembereknek ajánlott.

MGA

Az MAG készülékcsalád mobil analizáló műszereket jelent, NDIR (infravörös mérés) szenzorokkal ipari alkalmazásra.

Egyidejű kéményhuzatmérés

Egyidejű kéményhuzatmérésről akkor beszélünk, ha a füstgázmérés esetében a paraméterekkel (szennyező komponensek, hőmérséklet) egyidőben a huzatot is mérjük és a műszeren kijelezzük.

ÁTLAGÉRTÉK

Az átlagérték a statisztikus átlagból képzett szám. Átlagérték képzéséhez összegezzük az összes mért értéket és elosszuk a mérések számával. Gyakran alkalmazzák ingadozó jelek stabil értékké való átalakításához, Az időtartam, melyet az átlagérték számításhoz használunk, a műszerben van beállítva, de lehetőség van a felhasználó általi beállításhoz.

MSM-technológia

Az MSM technológia (MRU-Sensor-manegement), lehetővé teszi a gyors szenzorcserét előre kalibrált szenzorokkal a helyszinen elvégezhető, nem szükséges a műszert javításra elküldeni. Az MSM technológiát jelenleg a Delta Smart kéziműszerben alkalmazták.

MULTIGáz-analizátor

Multigáz analizátor az olyan mérőműszer mellyel egyidőben több füstgázkomponens mérésére alkalmas. Az MRU cégnél, ilyen mérőműszer a VARIOplus, valamint az SWG termékcsoport tagjai.

NDIR

NDIR egy rövidítés, amely a nem diszperzív infravörös szenzort jelöli, ez egy spktrometriás műszer, tulnyomórészt gázszenzorokkal felszerelve. Az NDIR különösen alkalmas szén-monoxid, szén-dioxid és szénhidrogénkompoeneseknek a meghatározására.

NOVACOMPACT

A NOVAcompakt egy kompakt, hordozható kofferes mérőműszer, alkalmas olaj, gáz és szilárd tüzelésű kazánok gyors helyszíni mérésére, ezt a műszer elsősorban a fűtésszerelőknek, tüzeléstechnikai szakembereknek ajánlja az MRU:

NOVAPLUS

A NOVAplus egy kofferben elhelyezett multifunkciós füstgázelemző, alkalmas olaj, gáz fatüzelésű kazánok helyszíni, de nagy teljesítményű kazánokhoz is használható. Vezetéknélküli tévszabályzóval rendelkezik, kiegészítve önálló hőmérséklet és nyomásmérő műszerrel.

NOX

Az NOX egy gyüjtőfogalom, különböző nitrogén oxidek jelölésére. A nitrogénoxidek, fosszilis égetésnél keletkeznek és a füstgázban találhatók. Az NOx a füstgáz méréstechnika keretében nitrogén-monoxidból, NO és nitrogén-dioxidból NO2 álló gázkeverék, melyet NOX méréssel határozzunk meg.

NOX-MÉRÉS

Az NOx mérésnél az NO és NO2 paraméterek összegét értjük (valós NOX). Amennyiben csak az NO alkotót mérjük, lehetőség van az NOX kiszámítására, erre alkalmas MRU műszerek SPECTRAplus vagy a DELTAsmart 

PA

A Pa alatt Pascal-t értünk, mely a nyomás és a fizikai feszültség SI egysége,az alábbiak szerint meghatározzuk: 1 Pa = 1 kg·m−1·s−2 = 1 N·m−2
Egy Pascal tehát az a nyomás, melynél 1 N (Newton) erő fejt ki egy négyzetméter felületre.

Paramágneses szenzor

Paramágneses szenzoroknak az a tulajdonsága, hogy bizonyos anyagokat/gázokat (pl. O2) egy mágneses mezőbe vonzzák, ezt az elvet használjuk fel oxigéntartalom mérésre. A mágneses erő szívó hatását egy egy erős mágnes fejti ki. A hatás nagysága aarányos a jelenlévő oxigén koncentrációval, ezért O2 mérésre alkalmazható.

PELTIER hűtő

A Peltier hűtő a gázhűtők speciális fajtája. A Peltier elem, félvezető, elektromos feszültség hatására gerjesztett állapotba kerül és termoelektromos hőszivattyúként üzemel, tehát hőszállítást végez. A Peltier elemet így használjuk a gázok hűtésére.

PPM

Angol kifejezés ppm parts per millon, egy milliomod részt jelöl. Méréstechnikában koncentráció egységet jelöl 1 ppm = 0,0001  térfogat %

Folyamatgáz

Ipari gyártási folyamatokban  az égetésnél keletkező gázokat (pl. H2, He, CO, CO2) az égetésnél keletkező gázokat nevezzük folyamat gázoknak.

ELLNÖRZŐGÁZ

Ellenörző gáz alatt pontos összetételű, megfelelő bizonylattal ellátott gázokat értjük, a füstgázelemző műszerek helyszini beállításához.

KERESZTÉRZÉKENYSÉG

Keresztérzékenységen azt a jelenséget értjük, melynél a kémiai szenzor másik komponensre is reagál, mint amelyt mérünk.

Füstgáz

A füstgáz, mint fogalom az égetésnél képződött forró, gázhalmazállapotú termék. Az égetési folyamatban a gázalkotók mellett (CO2, O2, NOx,SO2 stb.) füstgáz port (pl. kormot), és cseppszerű (pl. olajgőz) melléktermékeket is tartalmaz. A füstgáz jelentős nedvességet is tartalmaz.

Gyűrűs résmérés

A gyűrűs rés mérést az O2 mérésnél alkalmazzák a levegő bevezető csatornában un. gyűrűs rés szondával.

Gyűrűs rés szonda

Ez tkp. Egy hajlékony többlyukas ipari szonda, melyet a mérésnél elhelyezünk a szűk gyűrűs résbe.

Visszaöblítés

Visszaöblítést alkalmazunk a sűrített levegővel üzemelt ipari szondáknál. A visszaöblítés célja a szürőrendszer automatikus tisztítása a leválasztott szilárd szennyeződéstől.

Koromszám mérés

A koromszám a feketedés mértékének a kifejezése, porszerű emissziónál. A mérés során egy meghatározott gázmennyiséget egy szűrőpapiron vezetnek át, ahol a koromszerű szennyezések a papiron maradnak, és a papir feketedését értékeljük ki. A koromszám az égetés hatékonyságát jellemzi, mennél jobb az égetés egy kazánban, annál alacsonyabb a koromszám. Olajjal üzemelő kazánoknál a kéményseprő végzi a koromszám meghatározást a 1. BImSchV  előírásai szerint.

Oxigén

Az oxigén O2 egy nem fémes elem, normál körülmények mellett szintelen, szagtalan gáz kétatomos molekulát képez O2. Az oxigén igen reakcióképes és így számos vegyületet képez. Ezért az oxigént az égetési folyamatban éghető anyagokkal reagálva oxidációs anyagként is nevezhetjük.

Kén-dioxid

A kén-dioxid, SO2, egy szintelen, szúrós szagú, savas hatású mérgező gáz. Kén tartalmú fosszilis tüzelő anyagok (szén, és olaj) elégetésénél keletkezik, ezek az anyagok maximálisan 4% ként is tartalmazhatnak. Jelentősen hozzájárul a levegő szennyeződésekhez.

SPAN

A span kifejezést a méréstechnikában a méréstartomány végértékére használjuk és többek között valamely kalibrálás után a beállításhoz alkalmazzuk.

SPECTRAPLUS

A SPECTRAplus széles körben használatos profi kézi füstgázelemző. Számos mérésnél használják fűtéstechnikában és vezetékek mérésénél. Füstgáz mérése mellett a SPECTRAplus-t alkalmazhatjuk nyomás, hőmérsékletmérésre, tömítettségi vizsgálatra a TRGI szerint és a 4Pa tesztnél is. Csatlakoztatható hozzá egy gázdetektor is.

Prandl cső

A Prandl cső, másnéven Pitot-cső, egy egyenes, vagy L alakúegyik oldalán nyitott cső, mely folyadékok vagy gázok össznyomásának a mérésére alkalmas eszköz. Nagy szerepet játszik a közegek áramlási sebességében és a térfogatáram megállapításában is. A Prandtl  csőnek a végén van egy nyílás, az áramlással szemben helyezzük el az össznyomás mérésére, és a végéhez képest gyűrűszerűen definiált távolságben furatok helyezkednek el a statikus nyomás érzékelésére. A két nyomás közötti differencia határozza meg a dinamikus nyomást. A Prandtl csövet egyszerű és pontos áramlási sebességi mérésekhez használják.

Nitrogén-dioxid

A nitrogén-dioxid NO2 fosszilis energiahordozók, gáz szén, olaj égetésénél keletkezik, valamint járművek kipuffogógázaiban is megtalálható. A nitrogén-dioxid hatással van az atmoszférára, valamint a troposzféra ózontartalmára is.

Nitrogén-monoxid

A nitrogén-monoxid szintelen és mérgező gáz, képlete NO.Kémiai kötése a nitrogénnek és az oxigénnek és a nitrogénoxidek csoportjába tartozik. Az NO páratlan elektronokkal rendelkezik, emiatt igen reakcióképes.

áramlási sebességmérés.

Az áramlási sebességmérés alatt az áramlásnak a sebességét mérjük és kiegészítjük a térfogatáram mérésével, figyelembevéve a molekulák áramlási tulajdonságait. Az áramlási sebesség meghatározásához ismernünk kell az áramlási csatorna keresztmetszetét. Az áramlási sebesség SI egysége a m/sec. A mérésére alkalmas eszköz egy Prandtl cső, vagy hődrótos mérőműszer, vagy szárnykerekes műszer.

SWG

SWG rövidítéssel jelöli az MRU a telepített mérőműszereket, folyamatos mérésekhez, ipari alkalmazásban.

TÁSKÁS-ZSEBES SZŰRŐ

Ez a szűrőfajta egy speciális, szennyezés és nedvesség elleni MRU szűrő füstgázelemzőkben. Főként a kondenzátcsapdában helyezkedik el.

Harmatpont

A harmatpont és a harmatponti hőmérséklet, a nedves levegő azon hőmérséklete, amit változatlan  nyomásnál van, ez alatt megkezdődik a nevesség leválása. A levegő ilyenkor a vízgőzzel telített, a relatív nedvesség 100 % Minnél több vízgőz van a levegőben, annál magasabb a harmatpont.

hőelem

Termoelem 2 különböző módon összekötött, heggesztett drót. A termoelem működése a Seebeck effekten alapul. Ha a két különböző anyagból álló hőelemet egyik oldalán hőmérséklet különbségnek tesszük ki, akkor a nyitott oldalán feszültség keletkezik. Ez a feszültség függ a termoelem végei között lévő hőmérséklet különbségtől. Ahhoz, hogy a hőmérsékletet kötési helyen mérni tudjuk, a nyitott végek hőmérsékletét ismernünk kell.

TRF

TRF rövidítés: a Cseppfolyós Gázokra vonatkozó Műszaki Szabályozás, analóg a TRGI szabályzással (Belső Szállítási Utasítások, Gázberendezések Üzemeltetési Szabályozása). Vonatkozik a 3. Gázcsoport (cseppfolyós gázok) , kezelésére és üzemeltetésére. Aktuális verzió a TRGI 2012.

TRGI

A TRGI Német Műszaki Szabályzások Gázszerelvényekre, egy nagyon fontos előírás gyüjtemény, amely olyan gázzal üzemelő berendezésekre vonatkozik, melyek az 1., 2., 4. családhoz tartoznak és a nyomástartomány 100 mbarig terjed (alacsony nyomás), valamint 100 mbar- 1bar között (közepes nyomás) üzemeltetnek, tartalmazza a tervezési, karbantartási előírásokat is. Vonatkozik az ujonnan létesített gázberendezéskre, a terhelési és a tömítettségi vizsgálatokat meghatározza, de vonatkozik a meglévő berendezéskre is, ahol használati-terhelési vizsgálatot végzünk. A TRGI kiadója Német Gáz-és Víz szakmai Szövetség (DVGW). Aktális verzió a TRGI 2008

TRGS 554

Rövidítés:  TRGS 554, a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások, a dizel üzemű járművekre vonatkoznak, melyek nem esnek bele az STVZO szabályozásba. Tartalmazza a korommérést dizel üzemi járművekre a Bosch módszerrel (NOVAplus, FFZ)

VARIO PLUS

A VARIOplus egy könnyű ipari füstgázelemző berendezés, elektrokémiai és NDIR szenzorokkal felszerelve és maximálisan 9 gázkomponens mérésére alkalmas.

Égetési levegő hőérzékelő

Ezalatt olyan hőérzékelőket értjük, melyekkel az égőhöz vezetett levegő hőmérsékletét mérjük, különböző hosszban gyártva állnak rendelkezésünkre.

Égetési levegő hőmérséklete

Az égetési levegő hőmérsékletén azt a hőmérsékletet értjük, mely a fűtőkazánnál lép fel a bevezetett égetéshez szükséges levegőben. Ennek a hőmérsékletnek a jelentősége a füstgázveszteség csökkentésénél van. A kéményseprő ezt is vizsgálja és jegyzőkönyvben rögzíti, a mérésre kötelzett tüzelő berendezésekben.

Égetés optimalizálás

Az égetés optimalizálása alatt, azokat az intézkedéseket értjük, melyekkel otimális hatásfokot érünk el az égetési folyamatban, ehhez a füstgázelemzést is felhasználjuk.

TÉrfogatáram Búra

A térfogatáram búrát alkalmazzuk, térfogatáram mérésénél pl, diffuzorokkal, vagy szárnykerekes, és izzitódrótos mérőműszernél, hogy a mérést megbízhatóan hajtsuk végre.

Térfogatáram mérés

A térfogatáram egy olyan fizikai paraméter, mely megadja valamely közeg pl. gáz átáramlását egy időegységalatt, egy adott keresztmetszeten, pl. egy áramlási csatorna kimeneténénél. Tehát a térfogatáram mérés alatt a légmennyiség mérést is értjük. A mérést térfogatiáramlási búrával vagy Prandtl csővel végezzük. A SI egysége m3/sec. Ha kiváncsiak vagyunk a gázmolekulák mennyiségére is, akkor áramlási sebesség mérést is el kell végeznünk.

„Fehér beállítás” (Weissabgleich)

A denzitométer fehér-kiegyenlítées egy használatlan, új szűrőpapírral történő kalibrálást jelent

Hatásfok ETA (Η)

A hatásfokot egy görög betűvel jelöljük, η-val, megadja az az égetési folyamatban az enrgiaátvitel hatékonyságát. Dimenziónélküli paraméter és kifejezi a bevitt teljesítmény

P ab. (hasznos teljesítmény) és a bevitt teljesítmény arányát P zu . Az ideális hatásfok 1 Ebben az esetben az összes bevitt teljesítény veszteség nélkül átalakul. A gyakorlatban a hő- és surlódási és mechnikai vesztségek lépnek fel. Emiatt a hatásfok mindig 1 alatt va.

ZIRKONIUMOXIDSzENzOR

Ez egy olyan szenzor, melynek anyaga ZrO cirkoniumoxid, a füstgázban az oxigéntartalom mérésére szolgál direkt (in situ) módon.

ZIV-MODUL

 Kéményseprő A ZIV modul egy egységesített átviteli jegyzőkönyv az MRU műszerekre, és a körzeti kéményseprők által használt szovtverekhez használják.

Az 5 legfőbb figyelmeztető jele annak, hogy Önnek rejtett villamos problémája lehet

1. Ismétlődő berendezés hiba
2. Beállítások véletlenszerű nullázása, vagy folyamat hiba
3. Védelem megszólalása, vagy biztosító kiolvadás a túlterhelés látható jele nélkül
4. Transzformátor, vagy motor túlmelegedés
5. Szünetmentes áramforrások (UPS) gyakori bekapcsolódása

Leáll egy számítógép. A világítás villódzik (flicker). Túlmelegszik egy motor.

Ilyen és ehhez hasonló tünetek megjelenhetnek bármely létesítményben. Ezeket gyakran elhanyagolhatónak, vagy akár normálisnak tartják és apróbb informatikai hibáknak, természetes elhasználódásnak, vagy készüléköregedésnek tulajdonítják. Gyakori fellépésük esetén a valódi ok a hálózat minőségi hibája.
A hálózat minőség hibája súlyos és nagyon költséges problémákat eredményezhet:
• Üzemszünet
• Adatvesztés
• Selejtgyártás
• Túlzott energiafogyasztás
• Karbantartási-, javítási-, és készülék csere költségtöbblet

Hogy tehetjük láthatóvá a villamos rendszer által elrejtett hibákat ? Melyek a rejtett hibák?

Ha az 5 fő figyelmeztető jel bármelyikét tapasztaljuk, akkor az alábbi ismétlődő „támadásoknak” lehetünk áldozatai:
Feszültség esések és csúcsok – jellemzően nagy terhelések indításakor, vagy leállításakor jelentkeznek és károsíthatják a PC-ket, elektronikus vezérléseket és lámpatesteket
Felharmónikusok – megváltozik a hálózati frekvencia, ez melegedésre visszavezethető motor- és transzformátor problémákat okoz és zavarja a megszakítók, biztosítók és relék üzemét
Feszültség aszimmetria – 2% -os vagy nagyobb eltérés a fázisfeszültségek között , túlmelegedő motorok és transzformátorok
Flicker – ciklikus feszültség esések, elsősorban a dolgozók termelékenységét csökkentik
Tranziensek – készülék- és kondenzátor kapcsolások, villámlások által okozott rövid idejű éles feszültség csúcsok , melyek lekapcsolhatják a PC-ket, beégethetnek áramköri kártyákat és megrongálhatják vezetékek szigetelést. Ezek a körülmények általában a létesítményeken belül keletkeznek, ezért a felelősség nem az áramszolgáltatót terhelik.

A FLUKE segíteni tud ezek beazonosításában, kiküszöbölésében és olyan karbantartási és megelőzési döntések meghozatalában, melyekkel jövőbeni megismétlődésük megakadályozható.

Számíthat a FLUKE-ra a hiba feltárásában, kijavításában és megelőzésében. Ha villamos problémák gyors azonosítására és megoldására van szüksége, a FLUKE szolgáltatja a szükséges eszközöket.
• Most ismerkedik a hálózat minőséggel? A FLUKE ehhez intuitív és biztonságos hibakereső műszereket, szemináriumokat és alkalmazástechnikai példákat nyújt.
• Tapasztalt profi ? A FLUKE –nál megtalálja a bonyolult probléma megoldásához szükséges műszereket és esettanulmányokat.

Villamos hálózat és motor mérőműszerek:
http://www.muszerhaz.hu/villamos_halozat_analizatoradatgyujto

A hordozható automatikus működésű nyomás kalibrátor egyszerűsíti a nyomás kalibrálást

A Fluke 729 automatikus nyomás kalibrátort kifejezetten a folyamat technikusokra gondolva tervezték meg, hogy egyszerűsítsék a nyomás kalibrálás folyamatát és gyorsabban lehessen pontosabb vizsgálati eredményekhez jutni. A szakemberek tudják, hogy a nyomás kalibrálás időigényes feladat, de a 729 minden eddiginél jobban megkönnyíti a munkát egy olyan villamos szivattyú alkalmazásával, mely automatikusan generálja és szabályozza a nyomást egy könnyen használható, robosztus, hordozható műszerrel. A 729, ez az ideális hordozható kalibrátor lehetővé teszi, hogy egyszerűen beüssünk egy kiválasztott nyomás értéket, és ezután a kalibrátor automatikusan felpumpálódik a kívánt beállítási pontra. Ezután a belső finombeállító szabályozás automatikusan stabilizálja a nyomást a kért értéken.

A Fluke 729 automatikusan végigmér több nyomásvizsgáló pontot és automatikusan dokumentálja az eredményeket.
A kalibrálás csak az induló- és végnyomásnak, a vizsgálati pontok számának és a tűrés értének beütéséből áll. A többit elvégzi a 729. A beépített HART kommunikációs képességek lehetővé teszik HART távadó mA beállítását, könnyű HART konfigurációt és az alkalmazott 0% és 100% értékek beállításának képességét. A DPCTrack2 Calibration Management szoftverrel feltölthetők és kezelhetők a dokumentált kalibrációs eredmények, ezáltal könnyű lesz a műszerezettség kezelése, határidős vizsgálatok és jegyzőkönyvek létrehozása és a kalibrációs adatok kezelése. Három tartományból választhatunk: 2 bar, 10 bar és 20 bar. A Fluke 729 automatikus nyomás kalibrátorokat arra tervezték, hogy akkor és ott teljesítsenek, ahol, és amikor szükség van rájuk.

Kalibrátorok: http://www.muszerhaz.hu/kalibrator_95

Fluke 729 nyomáskalibrátor

Automatikus nyomás generálás és szabályozás 20 bar-ig.
Egy nyomásérték bevitelét követően a 729 automatikusan felpumpálódik a kívánt nyomásra. Egy vizsgáló sablon betöltése után a 729 automatikusan felpumpálódva dokumentál egy több ponton elvégzett kalibrációs vizsgálatot.

Könnyű kalibráció dokumentálása távadókhoz és kapcsolókhoz kidolgozott sablonok használatával. Gépeljük be a kezdeti és végső vizsgáló nyomás értékeket és a vizsgált pontok számát. A többit elvégzi a 729 dokumentálva az alkalmazott nyomást, a mért mA-t és hiba %-ot minden vizsgált pontra. A fényes, grafikus kijelző a tűréshatáron túlnyúló eredményeket pirossal jelöli.

Automatikus belső finom nyomásbeállítás segít a tömlő és a vizsgáló összeállítás kisebb szivárgásainak kompenzálásában. Nincs szükség nóniusz kézi forgatására a szivárgás kompenzálásához, kiiktatva ezzel a kézi szivattyúzást és az elrendezés kézi finombeállítását. HART kommunikáció lehetővé teszi a HART nyomás távadók esetén a mA kimenet beszabályozását, az alkalmazott értékekhez történő beszabályozást, és a nyomásnullázás beszabályozását. Ezen kívül végrehajthatók egyszerűbb konfigurálási feladatok, mint a távadó címke, mértékegység és tartomány megváltoztatása Más támogatott HART parancsok magukba foglalják a rögzített mA kimenet beállítását hibakereséshez, leolvasó eszközök konfigurálását és változók és leolvasó eszközök diagnosztikáját.

Méri a mA jeleket a távadó kimenetén, forrásként szolgál mA jelekhez és szimulálja azokat I/Ps és egyéb mA hurok eszközök vizsgálatához. Tartalmaz egy 24 V-os tápegységet a szabályozó rendszerről lekötött távadók táplálásához azok önálló vizsgálatánál.

Robosztus hordozható kivitel és 3 éves jótállás különbözteti meg a 729-et a legtöbb egyéb nyomás kalibrálóktól. A 729 –et 1 méteres ejtegetési vizsgálatnak vetik alá így aztán alkalmas terepi műszerezési és kalibrálási vizsgálatok végzéséhez Fluke Connect kompatibilitás lehetővé teszi a felhasználó számára táv monitorozás végzését a FlukeConnect mobil app használatával és a nyomás mérések és adatgyűjtő események tárolását. Osszuk meg a méréseket ShareLive video hívásokkal és email-ekkel. Mérjünk hőmérsékletet az opcionális 720RTD mérőfejjel biztonságos átvitelű kalibráláshoz. Mérjünk nyomást a hagyományos 700-as sorozatú és az új 750 sorozatú nyomás modulokkal, ha különböző méréstartományra, vagy felbontásra van szükség. Többnyelvű támogatás. Válasszunk nyelvet a műszer beállítási készletből. A Hart kommunikáció angol nyelvű. Félkemény hordtáska terepi használatra az alkatrészek tárolására alkalmas kialakítással.

Kalibrátorok a Műszerház webáruházban: http://www.muszerhaz.hu/kalibrator_95