2019. június hónap bejegyzései

Napelem panelek vizsgálata hőkamerával

A napelemes berendezések egyre népszerűbbek mind magán-, mind kereskedelmi-, mind kormányzati szempontból a telepítési költségek csökkenése, és a nem megújuló energiaforrások, például a szén, az olaj és a gáz hosszú távú áremelkedése miatt. Ugyanakkor a napelemek rendszeres karbantartást igényelnek, ahol a termikus képalkotás hatékony megoldást jelent számos kihívásra.

A megfelelő hőkamera kiválasztása

Minden napelemnek üvegfelülete van, ami gyakorlati problémát okoz a termikus képalkotásban, mert az üveg nem teljesen átlátszó az infravörös spektrum számára. Mivel a hőkamera, csak egy üvegfelületen keresztül érzékeli a mögötte elhelyezkedő cellák hőmérsékletét, így ≤80mK hőérzékenység szükséges.

Nagyobb távolságból végzett méréseknél, nagy felbontású kamerát kell használni, amelynek hőkép felbontása 320 x 240 vagy akár 640 x 480 pixel, és gyakran szükséges egy 6˚ vagy 14˚ nagytávolságú objektív.

Előzetes vizsgálatok

A napelemek jellemzően a háztetőkön helyezkednek el, illetve napelem telepeken. A rendszeres hibaelhárítással és a megfelelő karbantartással a napelemek sok éven át képesek villamos energiát előállítani, és a hőkamera kiválóan alkalmas a napelemek gyors ellenőrzésére.

Fontos azonban, hogy az ellenőrzést megfelelő környezeti körülmények között lehessen végezni. Ahhoz, hogy elégendő hőkülönbség álljon rendelkezésre a hibák megtalálásához, a besugárzásmérővel mérhető napenergiás besugárzási szintnek 500 W / m2-nél nagyobbnak, előnyösenen 700 W / m2-nek kell lennie, és minél alacsonyabb a külső hőmérséklet, annál jobb.

Nyirkos, nedves környezeti körülmények szintén negatívan befolyásolják az eredményeket, mivel a víz hamis anomáliákat okozhat a termikus képben. A felhős, és szeles időjárási körülmények lehetőleg szintén elkerülendőek.

A napelem panelek vizsgálatának megkezdése előtt

A termikus képalkotás egyik nagy előnye, hogy nincs szükség a napelemek leválasztására az ellenőrzés során. Az anomáliák egyértelműen megjelennek valós időben a hőkamera képernyőjén, jól látható hőkülönbségként. A felhasználónak, manuálisan meg kell határoznia egy hőmérséklet tartományt a napelemek legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete alapján, hogy kiemelje a különbségeket az egyes cellák között.

Az üveg sajátos tulajdonsága, hogy az emisszió a megfigyelő elhelyezkedési szögétől is függ. Mivel a tükröződés 90˚-os szögnél a legnagyobb, a hőkamera és a kezelő tükröződésének elkerülése érdekében a felhasználónak maximum 85 ° -os szöget kell bezárnia a panelekhez képest. A 30 ° -nál alacsonyabb bezárt szög esetében azonban túl nagy lesz az emissziót, így a megfigyelésnél minimum 30˚-os bezárt szögből kell állnunk. Tehát a vizsgálatokhoz szükséges bezárt szögnek 30˚-85˚ között kell lennie. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a szemközti nézetből végzett vizsgálattal kapcsolatos ellenőrzési problémákat, bizonyos esetekben szükséges lehet a hátsó nézetből végzett vizsgálatokra is, amennyiben nincs ott üvegborítás.

Mit kell nézni ?

A termikus képalkotó kamerák számos problémára rámutatnak, mint például a cellák hibái (szennyeződések / gázbuborékok vagy repedések), átmeneti árnyékolás (por, szennyeződés, párásodás, madár ürülék), hibás bypass dióda vagy hibás összeköttetések.

A legtöbb probléma melegpontként vagy hidegpontként jelenik meg, bár a hibás bypass diódák cellafoltokként láthatóak.

Az 1. ábrán olyan piros foltok láthatóak, amit hibás csatlakozók eredményeznek ott, ahol egy modul vagy string melegebb, mint a környezete.

A 2. ábrán egy cellán belül egyetlen forró pont látható, amely gyakran jelzi a cella fizikai károsodását, nedvesség bejutását vagy szennyeződést.

A 3. ábra cellafoltokat mutat, amely bypass dióda hibára utal.

Mivel ezek a problémák egyértelműen látszanak a hőkamera képernyőjén, ez lehetővé teszi nagy napelem felületek gyors vizsgálatát.
A termográfia azonban csak tájékoztató jellegű eredményeket ad, és a megerősítéshez teljes elektromos ellenőrzést kell végezni. Ennek ellenére az új vagy meglévő napenergia-berendezések ellenőrzése során a hőkamerás vizsgálatoknak, a legelső vizsgálati módszernek érdemes lennie.

Napelem rendszer mérőműszerei: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/napelem-rendszer-meromuszerei/

Szolár cellák üzemeltetésével kapcsolatban feltett leggyakoribb kérdések

Hallani a szolár telepek üzembe helyezésekor alkalmazandó szabványokról. Ezeket egyes kivitelezők  betartják, mások nem. Mi az Önök állásfoglalása a témában?

-Ami minden telepítőnek be kell tartani az MSZ EN 62446 2009-es szabványban kerül felsorolásra.  Röviden ez a dokumentum tartalmazza a minimum követelményeket, amiket dokumentálni is kell ahhoz,  hogy biztosítani lehessen a biztonságos és minőségi telepítést.

A szabvány specifikus mérési területeket tartalmaz, hogy biztosítani lehessen az alábbiakat:

– az egyes panelek biztonságosan össze vannak kötve egymással

– az elektromos szigetelés jó

– a rendszer földelése kifogástalan

– nem sérültek kábelek a behelyezés során

Mialatt a magukra adó, minőségi munkát végző telepítők betartják a szabvány előírásait, addig egyes  kivitelezők vagy elhanyagolják ezek elvégzését, vagy csak részben tesznek ezeknek eleget.  Az világos, hogy ahol a méréseket nem végzik el a szabványnak megfelel_en, ott nem lehet a hálózatba  visszatáplálni és a rendszer nem köthető  a hálózatra.

Nemrég jelentették, hogy egy Kent-i háztűz a mérések elmulasztásának volt köszönhető. A tető égett le a szolár berendezés tetőre történő  hibás felszerelésének köszönhetően. Ezt tükrözi az amerikai, francia és ausztrál helyzet is. Ezekben az országokban fokozott gondot jelentenek a tűzesetek, illetve a PV  szolárnak köszönhető elektromos problémák.

Mindenki, aki a szolár rendszerek építésével foglalkozik, felelősséggel tartozik a rendszer helyes és kifogástalan üzembe helyezéséért!

A megoldás abban van, hogy a szabványban (MSZ EN 62446) rögzítik mik azok a mérések, amiket el kell végezni egy szolár rendszer üzembe helyezésekor. Csak ha ez megtörtént lehet a fogyasztó biztos abban, hogy az általa használt rendszer telepítését a telepítő az ismert legjobb gyakorlatot követve végezte el.

Kérdés

Időközönként kell-e végezni ellenőrzéseket és méréseket a rendszeren. Ha igen miért?

Válasz:

Igen szükséges. A fő ok, mert elveszíthetjük a garanciát. A kiváló rendszertervezés és a kifogástalan telepítés ellenére az idő múlásával kialakulhatnak veszélyek, hatásfokcsökkenés, amiket a rendszeres  odafigyeléssel, méréssel meg lehet előzni.

Kérdés:

Mik azok a figyelmeztető jelek, amik jelzik, hogy a rendszer nem úgy teljesít, ahogy kellene?

Válasz:

Sok esetben egy egyszer3 elektromos hiba, hiba a kábelezésben komoly hatásfok csökkenést okozhat.  A rendszer hatásfokának vizsgálata, mérése mindig pontos képet ad a rendszer teljesítményéről. Ezt is rendszeresen le kell méretni.

Kérdés:

Milyen műszerek szükségesek ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez?

Válasz:

Az abszolút minimum, amire szükség van az a folytonosság vizsgálat, feszültségmérés a kimeneten, rövidzárlati árammérés és a sugárzás vizsgálat. Más műszerek, mint pl. áram és feszültséggörberajzolók, hálózati teljesítmény analizátor és hőkamera nem kötelezőek. Használatuk azonban nagyon hasznos lehet.

Az üzembe helyezést végző döntésére van bízva, hogy különféle műszereket visz-e a helyszínre vagy kényelmi okokból egy olyan műszert használ, amiben mindezek képességek egy műszeren belül megvannak. Így a mérést gyorsan, biztonságosan és kényelmesen tudja elvégezni

Kérdés:

Mik azok a fontos tulajdonságok, amiket egy Szolár rendszer vizsgálatára szánt műszernek tudnia kell?

Válasz:

Ma nagy számban kaphatók műszerek a piacon, amiket a SOLAR TEST címszó alatt árulnak. Meg kell győződni arról a készülék rendelkezik-e azokkal a képességekkel, amiket az MSZ EN 72446 szabvány előír. Ezen kívül a telepítés természete olyan, hogy a munka során a munkát végző magasfeszültségnek lehet kitéve. Az alkalmazandó műszernek biztonságosan és automatikusan kell megfelelnie az érintésvédelmi követelményeknek.

Egyes új műszerek már egy házban tudják mindezeket a képességeket. Következésképpen

gazdaságosabban és kényelmesebben biztosítják a műszer használatot.

Kérdés:

Miért kell mérni sugárzást?

Válasz:

A cellák elektromos kimenetén mért jel nagysága nagyban függ attól, hogy a fénysugár milyen beesési szögben érkezik. A szolár panelek gyártói a celláik tulajdonságát szabványos teszt feltételek mellett a kimeneti érték /1000W/m2 szabványos Teszt körülmények között az elektromos kimenet 1000 W/m2 re vonatkoztatva adják meg. Ezért felszereléskor meg kell mérni a sugárzást. Ha azt állapítjuk meg, hogy az érték nem egyezik azzal, amit a gyártó megadott akkor a hiba a rendszer felszerelésében, illetve a nem szabványos teszt feltételekben van (nem megfelelő tájolású a tető). A telepítéskor készült MSZ EN

62446 szerinti jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a sugárzás, a kimenti feszültség, a rövidzárási áram egyidejű mérését és annak eltárolását.

Kérdés:
Hogyan lehet cella besugárzását mérni.

Válasz:
Kétféle olyan sugárzásmérés létezik, ami megfelel a szabványban megfogalmazottaknak.

  1. Piranométerek

Nagyon precíz mérést tesznek lehetővé. Drága. Thermal szenzorokat használ üvegbúra alatt.

  1. PV referencia cellák

A cellák egy kicsinytett verziója. Hasonló választ ad napenergiára, mint a cella. A hőmérséklet

kompenzáció olyan pontosságot biztosít, amit nem befolyásol a hőmérséklet.

Azok a hőmérők, fénymérők, amik diódás szenzorokat alkalmaznak nem alkalmasak

sugárzásmérésre. Ezek nem azt a spektrális választ adják a napfényre, mint a fotovoltaikus

szenzorok. Nincs bennük hőmérséklet kompenzáció. Összefoglalva nem alkalmasak fotovoltaikus rendszerekkel kapcsolatos mérésekre.

Kérdés

Várhatóak-e további törvényi rendelkezések a napfénycellákkal kapcsolatos üzembe helyezések mérésére.

Válasz:

Az MSZ EN 62446 szabvány újragondolás alatt áll. A napenergia hasznosítási üzlet gyorsabban fejlődik, mint az ezzel kapcsolatos törvénykezés. Eredmény: folyamatos fejlődés és a szabványok  újragondolása.

Napelem rendszer mérőműszerei: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/napelem-rendszer-meromuszerei/