Címke: Amprobe

A pontos érintésnélküli infravörös hőmérsékletmérés szabályai

A pontos infravörös hőmérsékletmérés biztosításához ne feledkezzünk meg a következőkről:

  • Távolság – tárgyméret (spot) arány
  • Látómező
  • Környezeti feltételek
  • Környezeti hőmérséklet
  • Emissziós tényező

Távolság – tárgyméret (spot) arány

Az infravörös érzékelő optikai rendszere egy köralakú mérési felületről gyűjti össze az infravörös energiát, és fókuszálja azt a detektoron. Az optikai felbontás a definíció szerint a tárgy műszertől mért távolságának (D) és a mérhető köralakú felület átmérőjének (S) az aránya (D:S arány). Minél nagyobb az arány, annál jobb a műszer felbontása, azaz annál kisebb egy adott távolságról mérhető tárgy mérete (spot size). Az infravörös optikában nemrég elért újítás a közeli fókusz (Close Focus), ami pontos mérést tesz lehetővé kisméretű tárgyakon a nem kívánt háttér hőmérséklet kizárásával.

Látómező (Field of View: FOV)

Biztosítani kell, hogy a mért tárgy nagyobb legyen, mint a műszer által mérhető kör alakú felület (spot). Minél kisebb a tárgy, annál közelebb kell hozzá lennünk. Ha kritikus a mérés pontossága, akkor biztosítani kell, hogy a tárgy méret legalább kétszerese legyen a spot méretnek.

Infrahőmérők: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/homersekletmerok/

A biztonságos multiméter ABC-je

A multiméter biztonsága az Ön biztonsága!

CAT3_4

Azt gondolhatnánk, hogy kellően magas feszültségre alkalmas multimétert választva biztonságban vagyunk. Nem egészen…
A meghibásodott multimétereket megvizsgálva, gyakran az derül ki, hogy a műszer sokkal nagyobb feszültséget kapott, mint amit a mérést végző gondolt. Például a kisfeszültség (≤1000 V) mérésére alkalmas multiméter 4000 V-nál nagyobb feszültséget kapott. Ilyenkor nem feltétlenül helytelen használatról van szó, hanem pillanatnyi nagyfeszültségű tüskéről, vagy tranziensről, amely minden észlelhető előzmény nélkül a bemenetre jut…

Multiméterek a Global Focus Kft. kínálatában: http://www.muszerhaz.hu/multimeterek