Címke: Solar

Szolár cellák üzemeltetésével kapcsolatban feltett leggyakoribb kérdések

Hallani a szolár telepek üzembe helyezésekor alkalmazandó szabványokról. Ezeket egyes kivitelezők betartják, mások nem. Mi az Önök állásfoglalása a témában?

Ami minden telepítőnek be kell tartani az MSZ EN 62446 2009-es szabványban kerül felsorolásra. Röviden ez a dokumentum tartalmazza a minimum követelményeket, amiket dokumentálni is kell ahhoz, hogy biztosítani lehessen a biztonságos és minőségi telepítést.

A szabvány specifikus mérési területeket tartalmaz, hogy biztosítani lehessen az alábbiakat:

  • az egyes panelek biztonságosan össze vannak kötve egymással
  • az elektromos szigetelés jó
  • a rendszer földelése kifogástalan
  • nem sérültek kábelek a behelyezés során

Mialatt a magukra adó, minőségi munkát végző telepítők betartják a szabvány előírásait, addig egyes kivitelezők vagy elhanyagolják ezek elvégzését, vagy csak részben tesznek ezeknek eleget. Az világos, hogy ahol a méréseket nem végzik el a szabványnak megfelel-e, ott nem lehet a hálózatba visszatáplálni és a rendszer nem köthető a hálózatra.

Nemrég jelentették, hogy egy Kent-i háztűz a mérések elmulasztásának volt köszönhető. A tető égett le a szolár berendezés tetőre történő hibás felszerelésének köszönhetően. Ezt tükrözi az amerikai, francia és ausztrál helyzet is. Ezekben az országokban fokozott gondot jelentenek a tűzesetek, illetve a PV szolárnak köszönhető elektromos problémák.

Mindenki, aki a szolár rendszerek építésével foglalkozik, felelősséggel tartozik a rendszer helyes és kifogástalan üzembe helyezéséért!

A megoldás abban van, hogy a szabványban (MSZ EN 62446) rögzítik mik azok a mérések, amiket el kell végezni egy szolár rendszer üzembe helyezésekor. Csak ha ez megtörtént lehet a fogyasztó biztos abban, hogy az általa használt rendszer telepítését a telepítő az ismert legjobb gyakorlatot követve végezte el.

Időközönként kell-e végezni ellenőrzéseket és méréseket a rendszeren. Ha igen miért?

Igen, szükséges. A fő ok, mert elveszíthetjük a garanciát. A kiváló rendszertervezés és a kifogástalan telepítés ellenére az idő múlásával kialakulhatnak veszélyek, hatásfokcsökkenés, amiket a rendszeres odafigyeléssel, méréssel meg lehet előzni.

Mik azok a figyelmeztető jelek, amik jelzik, hogy a rendszer nem úgy teljesít, ahogy kellene?

Sok esetben egy elektromos hiba, amely a kábelezésben komoly hatásfok csökkenést okozhat. A rendszer hatásfokának vizsgálata, mérése mindig pontos képet ad a rendszer teljesítményéről. Ezt is rendszeresen le kell méretni.

Milyen műszerek szükségesek ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez?

Az abszolút minimum, amire szükség van az a folytonosság vizsgálat, feszültségmérés a kimeneten, rövidzárlati árammérés és a sugárzás vizsgálat. Más műszerek, mint pl. áram és feszültség görberajzolók, hálózati teljesítmény analizátor és hőkamera nem kötelezőek. Használatuk azonban nagyon hasznos lehet.

Az üzembe helyezést végző döntésére van bízva, hogy különféle műszereket visz-e a helyszínre vagy kényelmi okokból egy olyan műszert használ, amiben mindezek képességek egy műszeren belül megvannak. Így a mérést gyorsan, biztonságosan és kényelmesen tudja elvégezni!

Mik azok a fontos tulajdonságok, amiket egy Szolár rendszer vizsgálatára szánt műszernek tudnia kell?

Ma nagy számban kaphatók műszerek a piacon, amiket a SOLAR TEST címszó alatt árulnak. Meg kell győződni arról a készülék rendelkezik-e azokkal a képességekkel, amiket az MSZ EN 72446 szabvány előír. Ezen kívül a telepítés természete olyan, hogy a munka során a munkát végző magasfeszültségnek lehet kitéve. Az alkalmazandó műszernek biztonságosan és automatikusan kell megfelelnie az érintésvédelmi követelményeknek. Egyes új műszerek már egy házban tudják mindezeket a képességeket. Következésképpen gazdaságosabban és kényelmesebben biztosítják a műszerhasználatot.

Miért kell mérni sugárzást?

A cellák elektromos kimenetén mért jel nagysága nagyban függ attól, hogy a fénysugár milyen beesési szögben érkezik. A szolár panelek gyártói a celláik tulajdonságát szabványos teszt feltételek mellett a kimeneti érték /1000W/m2 szabványos Teszt körülmények között az elektromos kimenet 1000 W/m2 re vonatkoztatva adják meg. Ezért felszereléskor meg kell mérni a sugárzást. Ha azt állapítjuk meg, hogy az érték nem egyezik azzal, amit a gyártó megadott akkor a hiba a rendszer felszerelésében, illetve a nem szabványos teszt feltételekben van (nem megfelelő tájolású a tető). A telepítéskor készült MSZ EN

62446 szerinti jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a sugárzás, a kimenti feszültség, a rövidzárási áram egyidejű mérését és annak eltárolását.

Hogyan lehet cella besugárzását mérni?

Kétféle olyan sugárzásmérés létezik, ami megfelel a szabványban megfogalmazottaknak.

1. A Piranométerek nagyon precíz mérést tesznek lehetővé. Drága. Thermal szenzorokat használ üvegbúra alatt.

2. A PV referencia cellák a cellák egy kicsinytett verziója. Hasonló választ ad napenergiára, mint a cella. A hőmérséklet kompenzáció olyan pontosságot biztosít, amit nem befolyásol a hőmérséklet.

Azok a hőmérők, fénymérők, amik diódás szenzorokat alkalmaznak nem alkalmasak sugárzásmérésre. Ezek nem azt a spektrális választ adják a napfényre, mint a fotovoltaikus szenzorok. Nincs bennük hőmérséklet kompenzáció. Összefoglalva nem alkalmasak fotovoltaikus rendszerekkel kapcsolatos mérésekre.

Várhatóak-e további törvényi rendelkezések a napfénycellákkal kapcsolatos üzembe helyezések mérésére?

Az MSZ EN 62446 szabvány újragondolás alatt áll. A napenergia hasznosítási üzlet gyorsabban fejlődik, mint az ezzel kapcsolatos törvénykezés. Eredmény: folyamatos fejlődés és a szabványok újragondolása.

Kérjen árajánlatot és nézze meg, mit tud a műszer:  https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/napelem-rendszer-meromuszerei/